3 สส.จังหวัดนครสวรรค์และ สจ.ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่#
วันที่ 29 กันยายน 2566 นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล สส.แบบบัญชีรายชือพรรคท้องที่ไทย-นายมานพ ศรีผึ้ง สส.เขต4 พรรคภูมิใจไทยนครสวรรค์-นายพีระเดช ศิริวันสาณห์ สส.เขต5 พรรคภูมิใจไทยนครสวรรค์ พร้อม สมาชิกสภาจังหวัดนครสวรรค์ – นายอำเภอไพศาลี – ชลประทาน – ประธานเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ – นายกเทศบาลตำบลไพศาลี
– นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี-กำนันทุกตำบลของอำเภอไพศาลี-เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

 

ร่วมประชุมหารือเรื่องที่จะพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ให้เก็บน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนใว้ทำการเกษตรเช่นทำนา -ไร่ที่อาศัยอยู่ใต้อ่างเก็บน้ำและใว้ใช้ อุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง