ด่วน ทางการไทย ส่งตัวผู้ต้องกักชาวเมียนมา กลับประเทศ 157 คน แรงงาน 40 คน รวม 197 คน ด้านชายแดนแม่สาย /////////////////////////////////////////////// วันนี้ 25 ก.ย.64 ภายใต้การควบคุมดูแลของนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ได้เข้าร่วมกับ หน่วยประสานงาน TBC ไทย-เมียนมาเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ศุลกากรแม่สาย ทูตแรงงานเมียนมา ชมรมกรุณาจิตอาสา ในการอำนวยความสะดวก ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ด้านชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้ส่งตัวผู้ต้องกักชาวเมียนมา ในการควบคุมของ ตม. จ.เชียงราย ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับไปยังประเทศเมียนมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด - 19 ให้สามารถเดินทางกลับไปยังประเทศของตนเองได้ตามความประสงค์ โดยในวันนี้ มีชาวเมียนมาที่เดินทางกลับประเทศจำนวนทั้งหมดรวมจำนวน 197 ราย...
ชาวตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เดือดร้อนหนัก โคบราห์มันลูกผสมทุกตัวในฟาร์มของตนเองได้ป่วยเป็นโรคลัมปีสกิน และได้เสียชีวิต จำนวน 2 ตัว วันนี้ 25 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. นายธวัชชัย ฯ อดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านไตรคีรี ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ แจ้งว่า โคบราห์มันลูกผสมทุกตัวในฟาร์มของตนเองได้ป่วยเป็นโรคลัมปีสกิน และได้เสียชีวิต จำนวน 2 ตัว ขอให้หน่วยราชการส่งเจ้าหน้าที่ทางปศุสัตว์ให้ความช่วยเหลือด่วน
“มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ ไฟฟ้าหงสา สื่อมวลชนจังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการสืบสานอาหารพื้นถิ่นชุมชนห้วยหาด สู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ณ ชุมชนบ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมคณะฯ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน คณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดยนางสาววารุณี วิละขันคำ ผู้จัดการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดน่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมี่ยง ตำบลน้ำกี๋ยน อำเภอภูเพียง นำโดยนายจิตติกร ลำทะสอนและภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับคณะโดยนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยหาด ในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมการสืบสานอาหารพื้นถิ่นชุมชนห้วยหาดสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ณ ชุมชนบ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน...
อำเภอพบพระ ประชุมตัวแทน ผู้นำแต่ละตระกูล ผู้นำชนเผ่า ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 จากการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่อำเภอพบพระยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลคีรีราษฎร์ ตำบลรวมไทยพัฒนา ซึ่งมีพี่น้องชนเผ่า ติดเชื้อโควิค 19 อย่างต่อเนื่องและทุกวัน ส่วนมากชาวไทยพื้นที่สูง แต่ละหมู่บ้าน พี่น้องม้ง ครอบครัว ใหญ่ มีทุกหมู่บ้าน ส่วนมาก จะอยู่รวมกัน ในครอบครัว หลายคนต่อครัวเรือน อยู่ร่วมกัน และวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ทำให้มีโอกาสสูง ในติดเชื้อโควิด 19 ที่ผ่านมา สถิติ ที่ผ่านมา บางหมู่บ้าน ติดโควิดกันทั้งครอบครัว นายอำเภอพบพระ นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ จึงขอความร่วมมือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เรียกประชุม ผู้นำตระกูลแซ่ ชนเผ่าม้ง เพื่อสร้างความรับรู้ อย่างถูกต้อง ในการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิช 19 โดย.วันนี้ บ้านเก้ารวมไทย เป็นพื้นที่ ติดต่อกับแนวชายแดน ประเทศเพื่อนบ้าน นายวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์ กำนันตำบลรวมไทยพัฒนา พร้อมด้วย นายวทัญญู วงศ์มีโชค ผู้ใหญ่บ้านเก้ารวมไทย หมู่ที่ 5...
ทนไม่ไหว ! ชาวบ้านผู้ผลิตสุราพื้นบ้าน จ.น่าน นับ 100 คน บุกสรรพสามิตน่าน ทำหนังสือส่งถึงอธิบดีฯ ร้องขอให้ย้ายสรรพสามิตพื้นที่น่าน ภายหลังได้ข้อยุติเดินหน้าหาทางออกร่วมกัน เมื่อวันที่ 23 ก.ย.64 ชาวบ้านผู้ประกอบการผลิตสุราพื้นบ้านจาก 9 อำเภอ ของจังหวัดน่าน นับเกือบ 100 คน ได้ทำหนังสือพร้อมเดินทางเข้าพบ นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดน่าน ณ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน เพื่อเตรียมยื่นหนังสือให้ส่งต่อไปยังอธิบดีกรมสรรพสามิต ขอให้ย้ายสรรพสามิตพื้นที่น่าน โดยในหนังสือระบุว่า ทำงานในลักษณะรังแกชาวบ้านที่ประกอบการผลิตสุราพื้นบ้าน ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละคนได้ผลัดเปลี่ยนกันกล่าวให้ข้อมูล อาทิเช่น เคยออกใบอนุญาตแล้วแต่ภายหลังไม่ออกใบอนุญาตให้อีก หรือออกใบอนุญาตแล้วยังไม่ครบ 3 ปี กลับให้หยุดผลิตโดยให้เหตุผลว่าผู้ประกอบการมีสถานที่ประกอบการไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ระบุไว้ กล่าวว่า คือ อยู่ห่างจากแหล่งน้ำไม่เกิน 100 เมตร หรือบางคนถูกประเมินจำนวนการผลิตย้อนหลังมีการผลิตเกินที่ขออนุญาต ซึ่งก่อนเดินทางมาสรรพสามิตน่าน กลุ่มชาวบ้านผู้ผลิตสุราพื้นบ้าน เดินทางเข้าพบ นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ส.ว.น่าน ปี พ.ศ.2543-2549 /ประธานมูลนิธิสันติภาพ ชี้แจงข้อร้องเรียนเพื่อร่วมกันหาทางออกในเรื่องดังกล่าว...
ชาวจังหวัดสุโขทัยระทมน้ำท่วมหนักบริเวณโรงพยาบาลสุโขทัยสูงกว่าเมตร วันที่ 25 กันยายน 2564 หลังจากน้ำได้ล้นเขื่อนแม่มอกเข้าท่วมตัวจังหวัด รถเล็กไม่สามารถผ่านได้บริเวณหน้าโรงพยาบาลจังหวัดสุโขทัยเทคนิคสุโขทัยน้ำท่วมสูง1เมตรกว่า สืบเนื่องจากที่ ม.7 บ.ท่าเกวียน ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง เป็นสถานที่ตั้งเขื่อนแม่มอกรับน้ำ เกิดจากฝนตกติดต่อกันมาหลายวันทำให้น้ำล้นสปิลเวย์และได้ไหลลงมาสู่ทุ่งเสลี่ยมเข้าสวรรคโลกและสี่สำโรงและเข้าสุโขทัย
ด่วน กรมปศุสัตว์แจงข่าวไข่ปลอม ที่แท้อาจเป็นไข่เก่าเก็บนาน เสื่อมคุณภาพ กรมปศุสัตว์แนะผู้บริโภคสังเกตไข่ไก่ก่อนซื้อ ขออย่าตื่นตระหนกข่าวไข่ไก่ปลอม ชี้อาจเป็นไข่เก่าเสื่อมคุณภาพ จากกระแสข่าวที่มีรายงานว่าประชาชนซื้อไข่ไก่ในพื้นที่ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ แจ้งว่ามีการซื้อไข่ไก่ราคาถูกผิดปกติ มีขนาดใหญ่มาก พบลักษณะภายนอก ภายใน รวมถึงลักษณะหลังทอดแล้ว แตกต่างจากไข่ไก่ทั่วไป เช่น เปลือกเป็นรอย จุดสีน้ำตาล มีรอยขีดข่วน เมื่อตอกดูพบไข่ขาวมีฟองฟู ไข่แดงเนื้อเหนียวเหมือนเคี้ยวแผ่นแป้ง จึงเข้าใจว่าเป็นไข่ปลอมนั้น น่าจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากในประเทศไทยไม่มีการผลิตไข่ปลอมซึ่งต้นทุกการผลิตแพงกว่าไข่จริงในไทย อีกทั้งประเทศไทยยังสามารถผลิตไข่ไก่ได้ในปริมาณมากเกินความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ ไม่มีความจำเป็นต้องผลิตไข่ปลอมขึ้นมาหลอกขายแต่อย่างใด นอกจากนี้ กระแสข่าวไข่ปลอมยังเกิดขึ้นเป็นประจำ และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทุกครั้ง พบว่าเป็นมักเป็นไข่เก่าเสื่อมคุณภาพแทบทั้งสิ้น โดยการเลือกซื้อไข่ไก่นั้น ข้อควรระวังแรกคือหากไข่ที่ขายนั้นมีราคาต่ำกว่าท้องตลาดมาก ให้ตรวจสอบก่อนเสมอว่าเป็นไข่เก่าหรือไม่ ซึ่งหากซื้อมาอายุการเก็บไข่ก็จะยิ่งสั้นลงกว่าไข่ปกติ การเก็บไข่ไว้นานเกินไปหรือไข่ที่มีความเก่ามากจะปรากฎการเสื่อมสภาพตามข่าวที่ปรากฎบ่อยครั้ง ได้แก่ เหนียวหรือข้นเป็นวุ้นซึ่งมักเกิดจากการเก็บรักษาไข่ในอุณหภูมิต่ำเป็นระยะเวลานาน ทำให้โปรตีนในไข่ขาวและไข่แดงมีการเปลี่ยนสภาพโครงสร้างจากความเย็นทำให้กลายเป็นลักษณะคล้ายวุ้น หรือเมื่อผ่านความร้อนจะแข็งกลายเป็นยางเหนียวๆ เพราะโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงจะสภาพเหมือนยางหรือซิลิโคน ซึ่งมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นไข่ปลอม หรืออาจมีลักษณะเส้นปรากฎในฟองไข่ที่ทำให้เข้าใจผิดเป็นพยาธิ ไข่เหล่านี้ไม่แนะนำให้นำมารับประทานเนื่องจากลักษณะโปรตีนเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมาะสมกับการนำมาประกอบอาหาร รวมทั้งบางฟองยังอาจมีการเน่าเสียของไข่ได้ ส่วนวิธีการเลือกซื้อไข่สด ให้สังเกตุที่เปลือกไข่ ไข่สดจะมีนวลไข่คล้ายแป้งติดอยู่ เปลือกเรียบไม่ขรุขระ เปลือกไข่ภายนอกเป็นสีนวลตามสายพันธุ์ไก่ ไม่มีสิ่งสกปรก เปลือกไข่ไม่แตก บุบ ร้าว หากเขย่าจะไม่มีเสียงน้ำกระฉอกภายใน หรือสังเกตง่ายๆ ด้วยการดูที่วันผลิตและหมดอายุที่แสดงที่ฉลากของไข่ ส่วนการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เหมาะสมคือ ควรเก็บในอุณหภูมิประมาณ 4...
หวัดดีวันเสาร์ เที่ยวสบายๆไปกับ เฮียเธียรแสง พาไป10 ภาคใต้ สถานที่เที่ยว ยุค New Normal SHA เที่ยวไทยหัวใจใหม่ 4ภูเก็ต พังงา 4วัน2คืน
“ส.ส.สุรชาติ ศรีบุศกร” ลงพื้นเมืองชาละวันเยี่ยมศูนย์ LQ วังแดง มอบถุงยังชีพ-ของใช้จำเป็น-อุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 วันที่ 24 กันยายน 2564 นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ศูนย์กักกันโรคท้องที่สำหรับกักกันผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดหรือ LQ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 จุดหน้าวัดวังแดง ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร เพื่อมอบของใช้ที่จำเป็นประกอบด้วย ข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 50 ถุง ถุงยังชีพ จำนวน 50 ถุง แอลกอฮอล์ 5 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน และชุด PPE จำนวน 30 ชุด ผ่านนายณัฐวุฒิ กลิ่นสุคนธ์ทิพย์ ส.อบจ.เขต 2 อ.โพทะเล นายชินกร ปั้นไล้ กำนัน ต.ท่านั่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน...
“ประธานฯ ชวน” ให้การรับรอง รมช.กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา เพื่อกระชับ “ความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา” วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองพิเศษ 206 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง ดร. ซกกรัดทะยา ซก (H.E. Dr.SOK SOKRETHYA) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา และที่ปรึกษาส่วนตัวนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกวุฒิสภา นายวิวัฒน์ มุ่งการดี ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นายธีระ นุชเปี่ยม คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายคุณวุฒิ...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
overcast clouds
25.6 ° C
25.6 °
25.6 °
96 %
3kmh
100 %
อาทิตย์
25 °
จันทร์
29 °
อังคาร
27 °
พุธ
32 °
พฤหัส
33 °

ได้รับความนิยม