อ.ตาคลี เลี้ยงโคขุนสร้างชาติ ช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพใหม่ ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านเขาดิน น.ส.โกสุม โยธาสอน หัวหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ได้มีกิจกรรมร่วมในส่วนของในการจัดตั้งกลุ่มรัฐวิสาชุมชนโคขุน ลับแล ซึ่งปัจจุบันตอนนี้ทางกลุ่มฯ ได้รับงบประมาณในส่วนของที่ดำเนินกิจกรรมเลี้ยงโคขุนในกลุ่ม ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 13 ราย ที่ดำเนินกิจกรรมอยู่ 11 ราย ส่วนของ นายปกรณ์ คำหล้า อดีตกำนันตำบลตาคลี บอกว่า ได้ร่วมกับชาวบ้าน หมู่ 12 บ้านเขาดิน ต. ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ได้ขอจดทะเบียนรัฐวิสาหกิจชุมชน ตั้งกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำการเกษตร มาประสมประสานในการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วย ทางเกษตรอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เห็นชอบอนุมัติให้จดทะเบียนรัฐวิสาหกิจชุมชน เพราะมีโครงการโคขุนสร้างชาติ ของเกษตร และปัศุสัตว์ ธกส. ร่วมกันจับมือกัน ให้งบประมาณสนับสนุนเงิน ล้านละ 100 ต่อ ปี เป็นระยะเวลา 3 ปี ให้สนับสนุนมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพใหม่ ด้วยการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป วันนี้...
ข่าว จบด้วยดี! วังไร่ส้ม ไกล่เกลี่ย ณรงค์-จันทิมารีสอร์ท ลงตัวสร้างความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายณรงค์ ทองพรรณนาม อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ 8 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ว่าจากกรณีนายประภาษ สุขสมศรี เจ้าของวังไร่ส้ม บ้านเลขที่ 1 หมู่ 1 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ได้มีข้อพิพาทเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายณรงค์ ทองพรรณนาม เกี่ยวกับจันทิมารีสอร์ท อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ที่ศาลจังหวัดอุทัยธานี ต่อมาทั้งสองฝ่ายได้มีการเจราจากันที่ศาลจังหวัดอุทัยธานี จนสามารถปรับความเข้าใจและตกลงกันได้ด้วยดี และไม่ติดใจในการฟ้องและร้องเรียนต่อกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งหลังจากนั้นนายณรงค์ ทองพรรณนาม จึงได้กล่าวคำขอโทษกับเรื่องราวต่าง ๆ กับนายประภาษ สุขสมศรี และวังไร่ส้ม ดังกล่าว โดยได้ลงประกาศขอโทษในช่องทาง Social Media รวมทั้งสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ทุกแขนง ที่เคยได้นำเสนอข่าวและแชร์ข่าวออกไปแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการถอนการร้องเรียนเรื่องที่เข้าใจผิดกัน กับนายประภาษ สุขสมศรีและวังไร่ส้ม ต่อหน่วยงานต่างๆต่อไป //////////////////////// พชร...
ททท. เชิญคณะเอกอัครราชทูตสัมผัสอัตลักษณ์ไทย เส้นทางท่องเที่ยวศาสตร์พระราชาฯ จังหวัดชุมพร “จังหวัดชุมพร” เป็นจังหวัดที่มีเพียง 2 ฤดู เท่านั้น คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน ซึ่งในฤดูฝนนั้นจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกตลอดพื้นที่ จึงทำให้เกิดอุทกภัยอยู่บ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้ “แก้มลิงหนองใหญ่” หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชดำริช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากให้กับชาวชุมพร โปรดให้สร้างเส้นทางเดินน้ำ เพื่อพักเป็นแก้มลิงเก็บกักน้ำที่ไหลบ่าลงมาจากลุ่มน้ำท่าแซะ และลุ่มน้ำรับในช่วงเกิดฝนตกหนัก พร้อมระบายน้ำลงสู่ทะเล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) จึงได้จัดทำ “โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาซ่อมสร้างและยกระดับมาตรฐาน รวมทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสินค้าที่จะสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์” นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการศาสตร์พระราชานี้ เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งได้จัดทำขึ้นเป็นปีที่สาม โดยมีเป้าหมายในการสร้างการท่องเที่ยวแบบ New Normal และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและการบริการ โดยเฉพาะสินค้าและบริการจากชุมชนที่มีเอกลักษณ์ ผ่านกิจกรรมที่มีคุณค่า รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจคุณูปการของศาสตร์พระราชา ผ่านเส้นทางท่องเที่ยว...
ถนนทางเกวียน ช่วงฝนตก จะมีสภาพแบบนี้ทางทหารทัพพระยาเสือช่วยประชาชนซ่อมถนน .................... วันที่26 ต.ค.63. เวลา 09.00 กกล.สุรสีห์ โดยฉก.ทัพพระยาเสือ จัดกำลังพลจิตอาสาและ ชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยร่วมกับ อ.สวนผึ้ง อบต.ตะนาวศรี. กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยน้ำหนัก เข้าช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลากในพื้นที่ด้วยการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้ถนนได้รับความเสียหายเดินทางด้วยความยากลำบาก โดยการ นำหินมาถมบริเวณถนนเพื่อให้บุคคลและยานพาหนะสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก บริเวณถนนบ้านห้วยน้ำหนัก ม.6 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากที่มีหน่วยราชการเข้ามาช่วยเหลือ สุเทพ นิ่มนวล สุรพันธ์ ตันกำเนิด จ.ราชบุรี รายงาน
อธิบดี สถ. หนุนยกระดับคุณภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชู Active Learning ช่วยออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย วันนี้ (26 ตุลาคม 2563) เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นเกียรติและมอบนโยบายในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมประจำวัน ด้วยกระบวนการ Active Learning” โดยมี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย นายมานพ แสงดำ นายก อบต. สลักได สิบเอกพจน์ กุลัดนาม ปลัด อบต. ดอนแรด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดอนแรด และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โรงเรียนนานาชาตินีสท์...
ราชบุรี - ลุงออกหาปลาในบึงพบปลาไหลสีทอง มีความเชื่องไม่ตื่นคน เลขโพล่ข้างตัว https://youtu.be/EToAY745eJM ลุงออกหาปลาในบึงกระจับ ที่ อ.บ้านโป่ง กลางดึกเพื่อนำมาทำอาหาร แต่กลับพบปลาไหลสีทอง วัดขนาดความยาวได้ 91 เซนติเมตร แถมมีลักษณะเชื่องไม่ตื่นคน แถมสร้างความฮือฮาให้กับคอหวยหลังตัวเลข ปรากฏข้างตัวเด่นชัด นำไปเสี่ยงโชค (26 ต.ค.63) ผู้สื่อข่าวเดินทางไปบ้านเลขที่ 11/2 หมู่ 7 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี หลังได้รับแจ้งว่า ชาวบ้านออกหาปลากลางดึก พบปลาไหลสีทองเหลืองอร่าม เมื่อไปถึงพบ นายวรัญญู โพธิ อายุ 23 ปี พร้อมญาติแฟนสาว และญาติพี่น้อง กำลังดูปลาไหลทอง สีเหลืองทองอ่อนอร่าม วัดลำตัวยาวประมาณ 91 เซนติเมตร ที่เลี้ยงอยู่ในกะละมังสีดำที่ตั้งอยู่ท้ายรถยนต์กระบะ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บร 6881 ราชบุรี นายรุ่งฤทัย สร้อยอากาศ อายุ 40 ปี เปิดเผยว่า เมื่อช่วงกลางดึกประมาณ 22.30 น. ของคนวันที่ 24 ต.ค.63 ที่ผ่านมา ตนได้ออกไปหาปลาที่บึงกระจับ...
"กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระ ราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี !! วันที่ 26 ต.ค.63 เวลา 09.09 น. โดย พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หัว หน้ากลุ่มงาน นโยบายแผน และ การข่าว พร้อมด้วย พ.อ.อิธิกร ศิริวัลย์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ปข.นส.จันติรา ดำแก้ว เกษตรอำเภอหัวหิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เข้าร่วม พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ.ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลทับ ใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ (ประธาน)ในพิธี ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก พระราชทาน ให้กับนาย จักรภพ แสงแก้ว บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่...
"สตม.รวบแล้ว!!! ตำรวจปลอมอ้างเป็น ตม.!! ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยหรือเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ. ตร.และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.มอบหมายให้ สตม.ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีหมายจับตำรวจสากล หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือเป็นลักษณะการกระทำผิดเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช. สตม.พร้อมด้วย พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช. สตม.,พล.ต.ต. รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบก.ตม.3, พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก. สส. สตม., พ.ต.อ.ชาติชาย ตันติวุฒิวร ผกก.1 บก.สส. สตม., พ.ต.อ.อาภากร โกมลสุทธิ ผกก.2 บก.สส....
แฟนละคร 2 ภพ 2 ชาติ เตรียมเฮ... ช่อง 3 นำ “รอยไหม” และผี อีเม้ย.! กลับมาตามรักตามอดีตผ่านกาลเวลาอีกครั้ง ช่อง 3 นำ “รอยไหม” ละครตามรักตามความทรงจำข้ามภพข้ามชาติ กลับมาออกอากาศในช่วง “ละครดังข้ามเวลา” แฟนละคร แนวระทึกขวัญ-โรแมนติก-ดราม่า ไม่ควรพลาด เพราะคุณภาพล้นจอ สำหรับละครเรื่อง“รอยไหม” จัดว่าเป็นละครศูนย์รวมของความประทับใจหลายๆด้าน ทั้งเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมีสอดแทรกเรื่องลี้ลับและมี ผี อีเม้ย ที่เป็นเสน่ห์ให้ค้นหา บทละครสนุก การใช้ภาษาเหนือที่น่าสนใจ ความสวยงามของชุดไทยและผ้าไหม เครื่องประดับที่ครบเครื่อง ตลอดจนสถานที่ถ่ายทำเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง จนทำให้ละครได้รับรางวัล “ละครดีเด่นแห่งปี 2554” จากเวทีโทรทัศน์ทองคำ “รอยไหม” เป็นละครสองภพชาติที่ผลิตออกมาได้อย่างวิจิตรบรรจง อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ และเป็นการรวมตัวของนักแสดงสุดยอดฝีมืออย่างสองพระ-นาง อั้ม-อธิชาติ, แอฟ-ทักษอร ร่วมด้วย ชาย-ชาตโยดม, เมย์-เฟื่องอารมย์, เจสัน ยัง กับการพลิกบทบาทเล่นร้ายครั้งแรกของ กบ-พิมลรัตน์ และบทผี “อีเม้ย”...
ช่อง 3 พร้อมชูรายการเด็ด!! แกะกล่อง พฤศจิกายน 63 ส่งท้ายปลายปี ​ย่างเข้าเดือนพฤศจิกายน 2563 กับเรื่องราวความพิเศษของช่อง 3 ในปลายปี กับรายการวาไรตี้บันเทิงใหม่แกะกล่องถึง 3 รายการ “แซ่บพาซ่าส์” “บ้านแสนสุข” และ “ปลุกตลาด” AMAZING MARKET ที่เน้นการท่องเที่ยว และสาระความรู้ครบเครื่อง จัดใหญ่จัดเต็ม อิ่มไปกับความบันเทิงตลอดเดือน ซึ่งคาดว่าจะทำให้ พฤศจิกายน เต็มไปด้วยเนื้อหาคอนเทนต์บันเทิงที่หลากหลายและครบเครื่อง เริ่มที่รายการ “แซ่บพาซ่าส์” (ZAAP PLAZA) นำเสนอในรูปแบบวาไรตี้ที่มีความหลากหลาย เป็นศูนย์รวมของความแซ่บ!! ในทุกเรื่อง เกี่ยวกับอาหารการกิน การท่องเที่ยว สร้างงานสร้างอาชีพ พารวย เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัย รวมถึงยังกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ให้กลับมามั่นคงยิ่งขึ้น ดำเนินรายการโดย น้ำฝน-พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์ และพิธีกรร่วมรายการสุดแซ่บ!! อีก 3 คน ป๊อปปี้ The Face men, บุช-เลอชาญ เชฟด้านอาหารสุดหล่อ,...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
overcast clouds
23.3 ° C
23.3 °
23.3 °
87 %
1kmh
99 %
จันทร์
23 °
อังคาร
27 °
พุธ
30 °
พฤหัส
23 °
ศุกร์
28 °

ได้รับความนิยม