คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติ เมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 1 มิถุนายน 2566
ชาวลาดยาวเลือก หนุ่มไฟแรง ท็อป พัทธิยะ ชาวเวียงเป็น สจ.คนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง# เมื่อเวลา 09.00 น.วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ทีมข่าวได้รับ ผลการ เลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขตอำเภอลาดยาว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ลำดับที่ 1 นายพัทธิยะ ชาวเวียงหมายเลข 2 ได้ 5,476 คะแนนลำดับที่ 2 นายเมธาวิน. อินทสิทธิ์หมายเลข 6 ได้ 4,310 คะแนนลำดับที่ 3 นายยุทธพงษ์ ศุภปัญญาพงษ์ หมายเลข 3 ได้ 906 คะแนน. ลำดับที่ 4 นายฐนยศพลอินทุรัตน์ หมายเลข 1 ได้ 225 คะแนน. ลำดับที่ 5...
"กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจกำจัด ลูกน้ำ ยุงลาย !! วันที่ 31 พ.ค.66 เวลา 15.00 - 16.30 น.พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง.ผอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ พ.อ.ชวลิต จันทวงษ์ รอง.หน. กมช.กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น ร่วมบูรณาการกับทางเทศบาลตำบลบ้านแฮด จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและกำจัดยุงลดกันแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยทำการพ่นหมอกควันในพื้นที่ บ้านแฮดหมู่ 7 วัดสวรรค์บ้านแฮด โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด และทำการพัฒนาพื้นที่ บวร.ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จำนวน 30 คน และเจ้าหน้าที่จากทางเทศบาลตำบลบ้านแฮดจำนวน 10 คน //////////////////////////////
"กอ.รมน.จว.ขอนแก่น จัดอบรมโครงการ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2566 !! วันที่ 31 พ.ค.66 เวลา 08.00 - 15.00 น.พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง.ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ พ.อ.ชวลิต จันทวงษ์ รอง.หน. กมช.กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น เป็นประธานในการอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2566 ณ วัดสวรรค์ ตำบลมันแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยมีการอบรมในเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย บุญคุณพระมหากษัตริย์ สถาบันหลักของชาติ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้วิทยากรจากภาครัฐ และปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน พร้อมกับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก กะละมังปลูกต้นไม้ ปุ๋ยน้ำ EM และดินปลูกต้นไม้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายตามที่ได้รับการอบรม //////////////////////////
"พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ร่วมหารือรองผู้ว่าฯสระบุรี กรณีพี่เลี้ยงสถานสงเคราะห์จับเด็กมัดมือมัดเท้าลงโทษเกินกว่าเหตุ !! จากกรณีเมื่อวันที่ 29 พ.ค.66 ที่ผ่านมา ได้มีผู้แทนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.พระพุทธบาท ภ.จว.สระบุรี กรณีผู้ดูแลเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี ได้มีการลงโทษเด็กหญิงอายุระหว่าง 10-12 ปี จำนวน 9 คน ด้วยการจับมัดมือมัดเท้า ซึ่งเป็นการกระทำที่โหดร้ายทารุณ ตามที่สื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียได้นำเสนอไปแล้วนั้น วันนี้ (31 พ.ค.66) เวลา 15.00 น.พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.ในฐานะ ผอ.ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง (ศพดส.ตร.) ร่วมกับ นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผบก.ภ.จว.สระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.จว.สระบุรี กรมกิจการเด็กและเยาวชนิ ยุติธรรมจังหวัดสระบุรี พมจ.สระบุรี และ NGO ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการในคดีดังกล่าว ซึ่งเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือและส่งเด็กเข้ารับการดูแลที่บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีแล้ว อยู่ระหว่างสอบปากคำโดยละเอียดร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และ NGOs เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไว้ให้ครบถ้วน อาทิ เชือกที่ใช้มัดมือมัดเท้าเด็ก...
อบต.ตาคลี จัดฝึกอบรมอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับประชาชน (หลักสูตร “การทำหมูฝอย”) วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพ เพื่อเสริมรายได้ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรการทำหมูฝอย 6 ชั่วโมง โดยมี นายประดิษฐ์ สนธิโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี เป็นประธานในพิธี และมี นายประทีป วัฒนสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี กล่าววัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับประชาชนในเขตตำบลตาคลี นั้น อบต.ตาคลี ได้ตระหนักถึงปัญหาของความเดือดร้อนด้านรายได้และสภาวะเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพสูงรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ในการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะด้านอาชีพให้แก่แม่บ้าน สตรี และประชาชนที่สนใจในตำบลตาคลี 2.เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 3.เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 4.เพื่อสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้ประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนผู้สนใจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี จำนวน 25 คน เจ้าหน้าที่และวิทยากร จำนวน 5 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน โดยมี นางอุมาพร แขดร ข้าราชการบำนาญของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำหมูฝอย หลักสูตร 6 ชั่วโมง...
"โฆษกตำรวจนครบาล พาคณะดูงานศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) กก.4 บก.จร.!! วันที่ 31พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.คณะตัวแทนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้แทนจากประเทศจีน จำนวน 12 นาย เข้ามาศึกษาดูงาน ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร ( บก.02) โดยมี พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช. น.(น.2) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เชื้อเดช รอง ผบก.จร.(จ.5) พ.ต.อ.สืบสด สิงหเสนี ผกก.4 บก.จร.(นก.4) พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ สู่พานิช รอง ผกก.4 บก.จร.,พ.ต.ท.อัชฌา พุทธิปิลันธน์ รอง ผกก.4 บก.จร.,พ.ต.ท.ฐิติวัชร์ กุลศิรวัฒน์ สว.งานศูนย์รวมข่าว กก.4 บก.จร., พ.ต.ท.วัฒนา เพชรรัตน์ สว.งานวิศวกรรมจราจรกก.4 บก.จร., พ.ต.ต. ทศพล จันทะเสน สว.งานศูนย์ควบคุมการจราจรเป็นพื้นที่ ATC กก.4 บก.จร.,พ.ต.ต.ไชยา เวฬุวนารักษ์...
"สช.จัดอบรมเข้ม เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเสริมความรู้ความสามารถครูในโรงเรียนตามพระราชดำริฯ !! วันนี้ 31พฤษภาคม 2566 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 โดยมี นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา นายซูลกิพลี กาแบ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครูในโรงเรียนตามพระราชดำริฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายประพัทธ์ กล่าวว่า ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 19 โรง และโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา) ให้เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริของพระองค์ ตั้งแต่ปี 2537 – 2563 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้ความเห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ...
#ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR) จังหวัดสุโขทัยมอบเงินช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้ เมื่อเวลา 09.20น.ของวันที่ 31พค.2566 ณ.ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นาย สุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้รับมอบเงินตามโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยเหลือ บ้านผู้ยากไร้ของจังหวัดสุโขทัยจาก นาย โกวิท ทรงคุณ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR)จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้มอบต่อให้นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย เพื่อนำเงินไปดำเนินการต่อ โดยทั้งนี้ ทางศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR) ได้จัดโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้จังหวัดสุโขทัย โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนงานราชการของจังหวัดสุโขทัยทุกภาคส่วน ได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสังคมและร่วมยอดเงินแล้วได้ 108,000บาทและได้ส่งมอบต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารการจัดการตามวัตถุประสงค์ต่อไป https://youtu.be/jb8JLsqHcj4 กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติ เมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
broken clouds
37.3 ° C
37.3 °
37.3 °
40 %
3.6kmh
80 %
พฤหัส
36 °
ศุกร์
38 °
เสาร์
38 °
อาทิตย์
37 °
จันทร์
38 °

ได้รับความนิยม