#สว. ให้สัมภาษณ์รายการเกาะติดวุฒิสภา ประเด็น "การติดตามและการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2565# วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 นาฬิกา พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” (โฟนอิน) ในประเด็น “การติดตามและการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2565” โดยกล่าวว่า ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 ทั่วประเทศ ถือได้ว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังและมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีกระบวนการหรือปรับตัวเกี่ยวกับการดำเนินงานได้เหมาะสมเท่าที่ควรทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในหลายพื้นที่ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ แต่ในปีงบประมาณ 2565 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดลง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีวิธีการในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ส่งผลให้การดำเนินการต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น . ปัจจุบันเป็นช่วงของการเข้าสู่การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566 ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้มีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานได้ตรงกับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่รัฐบาลกำหนดไว้ เช่น การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น ส่วนงบประมาณ ปี...
บริษัท วงษ์พาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับพิจารณาตรวจประเมินและได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นจากระทรวงอุตสาหกรรม คัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภท เศรษฐกิจหมุนเวียน จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัล แก่ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้ง ประธานบริหารกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุุ๊ป เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ ทำเนียบรัฐบาล
นายสมหวัง “ผู้ว่าฯนักพัฒนา "ชูอุตรดิตถ์จังหวัดคุณธรรมและนำเที่ยวได้ทั้งปี# ​ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์คนใหม่ได้มอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์ใน ๑ ปีต่อจากนี้ไป ใน ๑๒ เรื่อง โดยมีการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่จังหวัดคุณธรรมเป็นเรื่องแรก เพื่อที่จะสร้างคนดี สังคมดี มีคุณธรรมที่พึงประสงค์ ก่อนไปพัฒนาเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัดสะอาดปลอดขยะ เมืองสุขภาวะทุกช่วงวัย เมืองสงบมั่นคงปลอดภัย เมืองสิ่งแวดล้อมดีป่าสมบูรณ์ เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เมืองผลไม้คุณภาพเกษตรปลอดภัย เมืองแห่งการค้าชายแดน การบริหารจัดการน้ำที่ดี การบริหารภาครัฐ ทันสมัยสะดวก และสองเรื่องสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้การพัฒนาคนคือ เมืองอุตรดิตถ์เที่ยวได้ทั้งปี และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เจริญเติบโต ​โดยท่านผู้ว่าฯ สมหวัง ได้ชี้ให้ทุกภาคส่วนที่มารับนโยบายได้เห็นถึงต้นทุนความดีและศักยภาพของจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกด้าน โดยมีพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นปูชนียสถานที่เคารพสักการะของคนอุตรดิตถ์ และต้นแบบของคนดีที่มีความรักชาติ มีความซื่อสัตย์ กตัญญูและเป็นผู้กล้าดังท่านพระยาพิชัยดาบหัก ดังนั้นการขับเคลื่อนไปสู่จังหวัดคุณธรรมจึงไม่ใช่เรื่องยากหากทุกฝ่ายทั้ง 7...
“เลขาฯ ป.ป.ส.” มอบนโยบายยาเสพติด 12 ภารกิจสำคัญ 6 แนวทาง ปราบ-ป้อง-บำบัด-บูรณาการ-ร่วมมือ ตปท. ยกเครื่อง เดินหน้าเต็มสูบ ย้ำเป้าหมายยึดทรัพย์ 100,000 ล้าน ตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวมอบนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2566 แก่ผู้บริหารและข้าราชการ ป.ป.ส. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference และ Cisco Webex) ไปยังสำนักงาน ปปส.ภาค 1-9 และปปส.กทม. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยในช่วงแรก เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบรางวัลให้แก่ สำนัก/ภาค ที่มีผลการบริหารจัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูงที่สุด 3 อันดับแรกและมอบรางวัลให้แก่สำนัก/ภาค ที่มีผลการยึดอายัดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูงที่สุด 3 อันดับแรก รวมทั้งรางวัลผลงานสืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยมประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
#ศรีสะเกษ #พระวัดป่าพิมลมังคลารามใจเมตตาแจกจ่ายบะหมี่สำเร็จรูปช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม เป็นสิ่งของที่มีผู้ใจบุญบริจาคมา พระป่าจึงได้นำมามอบให้กับชาวบ้านที่กำลังขาดแคลนอาหาร# https://youtu.be/pbfM_hAViwo เมื่อวันที่ 6 ต.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณด้านหน้า ร.ร.บ้านโนนแดงโนนม่วง ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พระมหาสมัย ปัญญาวโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเด่นนคร ขาวสะอาด ผอ.ร.ร.ทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายทนงศักดิ์ อุทุม ผู้ทรงคุณวุฒิคุ้มครองเด็ก จ.ศรีสะเกษ นักจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ กระทรวงยุติธรรม ได้นำเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 500 กล่องใหญ่ ไปมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนโนนแดงโนนม่วง ซึ่งมีทั้งหมด 123 ครัวเรือน และยังได้นำเอาไปมอบสมทบให้กับ อบต.ทุ่งไชย และเทศบาลตำบลโคกจานด้วย เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ พร้อมทั้งได้นำเอาหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์มามอบให้กับชาวบ้านได้นำเอาไปเป็นอาหารสำหรับวัวควายด้วย โดยมีชาวบ้านโนนแดงโนนม่วง พากันเดินฝ่าน้ำท่วมในหมู่บ้านออกมารับสิ่งของ ส่วนชาวบ้านที่อยู่ไกลและบ้านถูกน้ำท่วม จะมีรถบรรทุกของทหารมาช่วยในการรับส่งกลับบ้าน หลังจากที่ได้รับมอบสิ่งของแล้ว โดยได้ทำการแจกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครอบครัวละ 1 กล่องใหญ่ เพื่อให้ชาวบ้านกินเป็นอาหารได้ทั้งครอบครัว นายเด่นนคร ขาวสะอาด...
#เร่งเติมเสบียง… "CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม" ทำด้วยใจเพื่อคนไทยพ้นวิกฤตไปด้วยกัน# บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าคลายความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่อง ทั้ง จ.ปราจีนบุรี สระบุรี ลพบุรี และเชียงใหม่ มอบเสบียงอาหารและน้ำดื่ม ในโครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม" นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอกบินทร์บุรี รับมอบน้ำดื่มซีพี 1,200 ขวด และไข่ไก่ซีพี 3,600 ฟอง จากซีพีเอฟ โดยมี นายวีระ เหลืองอร่าม ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจไก่พันธุ์ 2 (กทม.) และนางสาวสุพรรณษา ตาถาวรรณ์ ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจสุกร นำทีมงานจิตอาสาร่วมกันส่งมอบ...
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติ เมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 6 ตุลาคม 2565
"ผบช.ภ.5 รุดช่วยเหลือประชาชน จัดตั้งโรงครัวแจกพี่น้องผู้ประสบภัยเป็นวันที่สอง!! เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 09.30 น.พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ ยอดคำ รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา พ.ต.อ. ทักษิณ จันทะวงค์ ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.5 พร้อมด้วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 5 ได้เดินทางช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยแจกจ่ายอาหารและน้ำ บริเวณแฟลตตำรวจภูธรภาค 5 และ บริเวณชุมชนวัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นับว่ารุนแรงในรอบหลายปีที่ผ่านมา ด้วยผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรู ทำให้น้ำในแม่น้ำปิงมีปริมาณมากจนเอ่อล้นกระทบหลายพื้นที่ใน จ.เชียงใหม่พล.ต.ท.ปิยะฯ ได้มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จึงได้ตั้งโรงครัวสนามตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุ และให้สายตรวจออกตรวจตราป้องกันทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น //////////////////////////////
ข่าว-ด่วนกู้ภัยเร่งตัดถ่างช่วยเหลือ 2พ่อลูก ขับกระบะชนเสาไฟฟ้าติดภายในรถ# เมื่อเวลา 21.00น.วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ร.ต.อ.ปกรณ์เกียรติ ชินเทพ รอง สว.สอบสวน สภ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับแจ้ง ว่ามีอุบัติเหตุรถกระบะชนเสาไฟฟ้าแรงสูงตกลงไปในคูน้ำข้างทาง มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเด็กและผู้ใหญ่ 2ราย ติดอยู่ในซากรถ บริเวณจุดกลับรถ ชะอำฟิชชิ่งปาร์ค ริมถนนเพชรเกษม ขาล่องใต้ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานกู้ภันสว่างสรรเพชรนำเครื่องตัดถ่างเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ที่เกิดเหตุเป็นบริเวณ หน้าร้านหมีบอยบริการปะยางรถยนต์ พบรถยนต์กระบะตอนเดี่ยว สีเลือดหมู ป้ายทะเบียน ยบ-437 จ.เพชรบุรี ในสภาพด้านหน้ารถชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงข้างทางพังเสียหาย ภายในรถพบผู้บาดเจ็บเป็น 2พ่อลุก กู้ภัยได้เร่งช่วยเหลือตัดเศษซากรถ ใช้เวลาประมาณ 20นาที ก่อนนำตัว เด็กชายณัฐพงษ์ พ้นภัย อายุประมาณ5-6ขวบออกมาได้ในสภาพ ขาซ้ายหัก ศรีษะแตกมีเลือดไหลออกมา จากนั้นกู้ภัยได้นำตัว นายสมบัติ พ้นภัย อายุ 41ปี (พ่อ) อาชีพลูกจ้างร้านมงคลพันธ์ไม้ออกมาได้ในอาการสาหัส ก่อนเร่งนำตัว 2พ่อ...
#สุพรรณบุรีกำลังพลจิตอาสา มทบ17ร่วมกับหน่วยงานช่วยนำกระสอบทราบป้องวัด กำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 17 ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ช่วยกรอกกระสอบทรายทำแนวป้องกันน้ำท่วมวัดสำปะซิว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุกภัย ที่จังหวัดสุพรรณบุรี# https://youtu.be/qShPKW1f0ac วันที่ 5 ต.ค.65 พล.ต.พฤทธิ์ จันทราสา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 17 ที่ได้ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ช่วยกรอกกระสอบทรายทำแนวป้องกันน้ำท่วมวัดสำปะซิว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำท่าจีนเอ่อล้นเข้าท่วมทั้งวัด และบ้านเรือนประประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน หากประชาชนพื้นที่ไหนได้รับความเดือดร้อน บุคลากรในพื้นที่ไม่เพียงพอขอให้ร้องขอกำลังมาได้ทางทหารพร้อมที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยมีนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมลงพื้นที่ด้วย ทางด้านนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพผู้ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ได้สอบถามสารทุกข์สุขดิบกับพี่น้องประชาชนที่มารับถุงยังชีพพร้อมกล่าวว่า ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น จึงขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรรความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งระหว่างแจกของมีผู้สูงอายุบางท่าน ดีใจที่ได้รับของช่วยเหลือ ถึงขั้นน้ำตาไหล...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
overcast clouds
23.6 ° C
23.6 °
23.6 °
93 %
1.4kmh
98 %
ศุกร์
29 °
เสาร์
31 °
อาทิตย์
29 °
จันทร์
29 °
อังคาร
27 °

ได้รับความนิยม