บทความล่าสุด

“เกษตรฯ”เร่งผลักดันจัดตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบจริงยางพาราโมเดลใหม่ไฮบริด ดันไทยผงาดเป็นศูนย์กลางราคาอ้างอิงคู่ระบบตลาดซื้อขายล่วงหน้าของประเทศผู้ซื้อทั่วโลก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางและรักษาเสถียรภาพราคายาง พร้อมด้วย นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย นายกุลเดช พัวพัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าและการลงทุน นายสุนทร รักษ์รงค์ กรรมการการยางฯ ตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง ร่วมกันประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2563 (25 พย. 63) ณ ห้องประชุมรัษฎา การยางแห่งประเทศไทย โดยมีประเด็นหลักในการติดตามสถานการณ์ยางพารา เดือนพฤศจิกายน 2563 และคาดการณ์ราคายางพารา เดือนธันวาคม 2563, การขับเคลื่อนโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 , โครงการชะลอการขายยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางนำร่องเขตภาคเหนือ ซึ่งเริ่มเดินหน้าตั้งแต่วันที่25พ.ย.เป็นวันแรกและการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาราคายางผันผวน โดยเฉพาะประเด็นสำคัญคือการจัดตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบจริง (THAICOM)เป็นรูปแบบไฮบริดคือซื้อขายล่วงหน้าแบบตลาดFutureและซื้อขายส่งมอบจริงซึ่งจะตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาราคายางพาราอย่างแท้จริง สร้างอำนาจต่อรองและการเป็นผู้เล่นระดับโลกด้านยางพาราของไทย ในฐานะผู้ส่งออกยางพาราอันดับ 1 ของโลก โดยมอบหมายให้กยท.และคณะทำงานสรุปผลการศึกษารูปแบบ โครงสร้างและการบริหารจัดการรวมทั้งขั้นตอนการจัดตั้งเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป
"กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯพร้อมคณะลงพื้นที่นำถุงยังชีพ"มูลนิธิพระราหู"ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ และพิการทางการเคลื่อนไหว 2 ราย!! เมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 เวลา14.20 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ พร้อมด้วย พ.ท.เปลี่ยน จันทร์จีน รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ ,นายพิชิต สันติเมธากุล อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ , นายสมเกียรติ ศรีสุด ผู้แทนร้านอาหารมองดูและ ด.ต.พงษ์ รัตน์โชติกวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมลงพื้นที่ชุมชน บ้านดอนทราย ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองจ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพบปะให้กำลังใจนางบุญมี สร้อยบาง อายุ 58 ปี เป็นผู้ยากไร้ และพิการทางการเคลื่อนไหวและนางเล็ก ไทยเจริญอายุ 69 ปี ผู้สูงอายุพิการทางการเคลื่อนไหวและร่วมกันมอบถุงยังชีพจาก "มูลนิธิพระราหู โครงการ ใจถึงใจ" โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ , ไข่จากร้านเกาะหลักค้าไม้น้ำดื่ม จากร้านอาหารมองดู เพื่อไว้ใช้ในการดำรงชีพต่อไป!! #ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!! ################################
"กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมปฏิบัติภารกิจในการจัดระเบียบสังคม!! เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย.2563 เวลา 20.30 น.นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ. รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมปฏิบัติภารกิจในการจัดระเบียบสังคม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โดยมี นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง รักษาราชการแทน ปลัดจังหวัดขอนแก่น ประธาน ตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยาน ยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และกรมการปกครองได้แจ้งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 ใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้สังคมและประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติดรวมทั้งอาชญกรรมในด้านอื่นๆ และดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ควิด - 19) ในการนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจในร้านดังต่อไปนี้ - ร้าน 1.75 -ร้าน Re Play Gronb -ร้าน สองสลึง -ร้าน Be to sit -ร้าน Hash tags -ร้าน หลังมอ -ร้าน อ่าม่า ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!! #ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว. ขอนแก่น!! ################################
ฉลอง เรี่ยวแรง ลั่นพร้อมดีเบต ชูนโยบายโรงพยาบาล อบจ.นนท์ ทำได้จริง หวังแก้ภาพลักษณ์โรงพยาบาลในนนท์ คืนกำไรให้ประชาชน นนทบุรี : ความคืบหน้าศึกเลือกตั้ง นายก อบจ.นนทบุรี เริ่มคึกคักหลังตัวเต็งผู้สมัคร นายก อบจ.นนทบุรี ทั้ง 3 กลุ่ม ตอบรับขึ้นเวทีดีเบตประชันนโยบายมัดใจคนนนท์ วันที่ 25 พ.ย.63 นายฉลอง เรี่ยวแรง หัวหน้ากลุ่มพลังนนท์ ผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ตนในฐานะหัวหน้ากลุ่มพลังนนท์ มีนโยบายที่มีความชัดเจนมาใช้ในการหาเสียงด้วย 3 นโยบายหลัก คือ 1.การสร้างโรงพยาบาล อบจ.นนทบุรี ให้มีมาตราฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชน รองรับบัตรทองและบัตรประกันสังคม 2.สนับสนุนให้มีโรงเรียนกีฬานนทบุรี 3.ส่งเสริมให้โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สอนเพิ่ม 3 ภาษา คือไทย อังกฤษ จีน สำหรับนโยบายหลักที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนในจังหวัดนนทบุรีมากที่สุด คือเรื่องการสร้างโรงพยาบาล อบจ.นนทบุรี เป็นสิ่งที่คนนนทบุรีสนใจ แต่จากโพลที่สำรวจมา และได้รับการตอบรับมากที่สุดคือโรงพยาบาล อบจ.นนทบุรี ซึ่งตนขอยืนยันว่านโยบายเรื่องโรงพยาบาล อบจ.นนทบุรี เป็นนโยบายที่ทำได้จริง ไม่ได้ขายฝัน ซึ่งตนได้ศึกษาขั้นตอนมาเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งในเรื่องการจัดหาพื้นที่สร้างโรงพยาบาลที่ต้องไม่แออัดและสะดวกสบายในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้บริการ การจัดหาเตรียมความด้านบุคลากรประจำโรงพยาบาล และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญเพื่อผลักดันให้โรงพยาบาล...
🧂#สิงโตมอบนำ้ดื่ม#วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. สโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ นำน้ำดื่มจำนวน 400 ขวด มอบให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์เพื่อใช้ในการรับบริจาคโลหิตในวันที่ 5 ธันวาคม2563 โดยมีไลออน ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล นายกสโมสรฯพร้อมด้วยเหรัญญิก และ เลขาธิการสโมสร 🙏