บทความล่าสุด

ชาวลาดยาวเลือก หนุ่มไฟแรง ท็อป พัทธิยะ ชาวเวียงเป็น สจ.คนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง# เมื่อเวลา 09.00 น.วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ทีมข่าวได้รับ ผลการ เลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขตอำเภอลาดยาว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ลำดับที่ 1 นายพัทธิยะ ชาวเวียงหมายเลข 2 ได้ 5,476 คะแนนลำดับที่ 2 นายเมธาวิน. อินทสิทธิ์หมายเลข 6 ได้ 4,310 คะแนนลำดับที่ 3 นายยุทธพงษ์ ศุภปัญญาพงษ์ หมายเลข 3 ได้ 906 คะแนน. ลำดับที่ 4 นายฐนยศพลอินทุรัตน์ หมายเลข 1 ได้ 225 คะแนน. ลำดับที่ 5...
"กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจกำจัด ลูกน้ำ ยุงลาย !! วันที่ 31 พ.ค.66 เวลา 15.00 - 16.30 น.พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง.ผอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ พ.อ.ชวลิต จันทวงษ์ รอง.หน. กมช.กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น ร่วมบูรณาการกับทางเทศบาลตำบลบ้านแฮด จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและกำจัดยุงลดกันแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยทำการพ่นหมอกควันในพื้นที่ บ้านแฮดหมู่ 7 วัดสวรรค์บ้านแฮด โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด และทำการพัฒนาพื้นที่ บวร.ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จำนวน 30 คน และเจ้าหน้าที่จากทางเทศบาลตำบลบ้านแฮดจำนวน 10 คน //////////////////////////////
"กอ.รมน.จว.ขอนแก่น จัดอบรมโครงการ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2566 !! วันที่ 31 พ.ค.66 เวลา 08.00 - 15.00 น.พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง.ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ พ.อ.ชวลิต จันทวงษ์ รอง.หน. กมช.กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น เป็นประธานในการอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2566 ณ วัดสวรรค์ ตำบลมันแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยมีการอบรมในเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย บุญคุณพระมหากษัตริย์ สถาบันหลักของชาติ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้วิทยากรจากภาครัฐ และปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน พร้อมกับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก กะละมังปลูกต้นไม้ ปุ๋ยน้ำ EM และดินปลูกต้นไม้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายตามที่ได้รับการอบรม //////////////////////////
"พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ร่วมหารือรองผู้ว่าฯสระบุรี กรณีพี่เลี้ยงสถานสงเคราะห์จับเด็กมัดมือมัดเท้าลงโทษเกินกว่าเหตุ !! จากกรณีเมื่อวันที่ 29 พ.ค.66 ที่ผ่านมา ได้มีผู้แทนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.พระพุทธบาท ภ.จว.สระบุรี กรณีผู้ดูแลเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี ได้มีการลงโทษเด็กหญิงอายุระหว่าง 10-12 ปี จำนวน 9 คน ด้วยการจับมัดมือมัดเท้า ซึ่งเป็นการกระทำที่โหดร้ายทารุณ ตามที่สื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียได้นำเสนอไปแล้วนั้น วันนี้ (31 พ.ค.66) เวลา 15.00 น.พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.ในฐานะ ผอ.ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง (ศพดส.ตร.) ร่วมกับ นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผบก.ภ.จว.สระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.จว.สระบุรี กรมกิจการเด็กและเยาวชนิ ยุติธรรมจังหวัดสระบุรี พมจ.สระบุรี และ NGO ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการในคดีดังกล่าว ซึ่งเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือและส่งเด็กเข้ารับการดูแลที่บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีแล้ว อยู่ระหว่างสอบปากคำโดยละเอียดร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และ NGOs เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไว้ให้ครบถ้วน อาทิ เชือกที่ใช้มัดมือมัดเท้าเด็ก...
อบต.ตาคลี จัดฝึกอบรมอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับประชาชน (หลักสูตร “การทำหมูฝอย”) วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพ เพื่อเสริมรายได้ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรการทำหมูฝอย 6 ชั่วโมง โดยมี นายประดิษฐ์ สนธิโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี เป็นประธานในพิธี และมี นายประทีป วัฒนสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี กล่าววัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับประชาชนในเขตตำบลตาคลี นั้น อบต.ตาคลี ได้ตระหนักถึงปัญหาของความเดือดร้อนด้านรายได้และสภาวะเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพสูงรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ในการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะด้านอาชีพให้แก่แม่บ้าน สตรี และประชาชนที่สนใจในตำบลตาคลี 2.เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 3.เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 4.เพื่อสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้ประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนผู้สนใจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี จำนวน 25 คน เจ้าหน้าที่และวิทยากร จำนวน 5 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน โดยมี นางอุมาพร แขดร ข้าราชการบำนาญของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำหมูฝอย หลักสูตร 6 ชั่วโมง...