บทความล่าสุด

เยาวชน STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต🙅💸🧡 วันเสาร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนเพื่อแนะนำ เผยแพร่ นำเสนอแนวคิดโมเดล STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต ที่ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับการสร้างความรู้โปร่งใสการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม การตระหนักรู้ถึงปัญหาและภัยจากการทุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายภาคเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมโรงแรมต้นทองรีสอร์ท อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน
“นราพัฒน์ เดินหน้าสร้างตลาดส่งออกพร้อมยกระดับการผลิตให้กลุ่มโคแปลงใหญ่พื้นเมืองอุตรดิตถ์” 21 มกราคม 2565 นราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้น ต. ท่าแฝก อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ให้กลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณยกระดับ ซึ่งประกอบไปด้วย 1. กลุ่มโคขุนพื้นเมือง 2. กลุ่มอนุรักษ์โคเพื่อจำหน่าย 3. กลุ่มงอมมดซิตี้ การลงพื้นที่ในครั้งนี้นายนราพัฒน์ มีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนโดยเน้นการสร้างตลาดที่ยั่งยืนพร้อมยกระดับมาตรฐานเกษตรกรในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายตลาดนำการผลิต เพื่อสร้างอาชีพและยกระดับรายได้ที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มต่อไปในระยะยาว จึงได้ประสานสมาคมผู้ส่งออกและนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ไทย โดยมี คุณนวลละออง ศรีชุมพล นายกสมาคมฯ ร่วมลงพื้นที่เพื่อช่วยยกระดับความรู้ สร้างมาตรฐานและเชื่อมต่อตลาดส่งออกให้กลุ่มเกษตรกรด้วย ซึ่งกลุ่มเกษตรกรตอบรับเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะยกระดับกลุ่มให้สอดรับกับความต้องการของตลาดต่อไป นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน
ทีมงานผู้กองธรรมนัส ลงพื้นที่ จังหวัดน่าน   เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 ณ ร้านปลาวาฬใจดี กาดน้ำทอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายจีรเดช ศรีวิราช (สส.ยุ้ย) สส.จังหวัดพะเยา เป็นตัวแทน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.จังหวัดพะเยา ส่งมอบถุงยังชีพและผ้าห่ม นาโน มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนผู้กักตัวจากโควิด 19ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีนายสกล เนตรใสวรกุล นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดน่าน นายศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน เป็นตัวแทนรับมอบ /บุญยงค์ สดสอาด รายงาน
รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมพายซัพบอร์ด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม Grand opening Minibosss Sup-PORT Nakhonsawan พายซัพบอร์ด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับผู้ที่สนใจติดตามได้ทางเพจ Minibosss Sup-PORT Nakhonsawan
ด่วนจับผู้แอบปลูกฝิ่น พื้นที่กว่า 1 ไร่ มูลค่าหลายแสนบาท เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2565 เจ้าหน้าที่สนธิกำลัง โดยการอำนวยการของนายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ จ.ตาก นำโดยนายเจษฎ์นิภัทร์ พงศ์จักรภัทร ปลัดอำเภอพบพระ และ พ.อ.อ.ภูวดล เค้าคลึง ปลัดอำเภอพบพระ, พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส.นำโดย พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.เอนก นาคธร รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.เกียรติพันธ์ เจริญชนิกานต์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.ปริญญา เอี่ยมกมล รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ปทส., พ.ต.ต.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส.และ พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 บก.ปทส.พร้อมกับพวก จนท.ตำรวจ พ.ต.อ.รัฐศรัณย์ เกตุสิงห์สร้อย ผกก.สภ.พบพระ, พ.ต.ท.อรรถชัย ออมสินสมบูรณ์ ผบ.ร้อย...