"กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติในสถานศึกษา!! เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.ณ หอประชุมโรงเรียนกัลยาณวัตร อ.เมืองขอนแก่น พ.อ. คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดข.ก.(ท.)เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างอุดม การณ์รักชาติและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติในสถานศึกษา สำหรับการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียนกัลยาณวัตร ดำเนินการจัดฝึกอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน มีความสำนึกในความเป็นคนไทย เข้าใจในความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย สำนึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ให้กับเยาวชน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 450คน โดยเยาวชนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะเป็นเครือข่ายด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง ให้มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป!! #ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!! ################################
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์คัดเลือกกรรมการเหล่ากาชาด วันที่ 6 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น. คัดเลือกคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นาง ประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการคัดเลือกคณะกรรมการฯ โดยการเสนอชื่อ และเลือกตั้ง แทนคณะกรรมการที่ครบวาระ. เพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563-2564 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับ ของสภากาชาดไทย เพื่อจะได้ผู้ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาศักยภาพ ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ข่าว – นอภ.หัวหินแจกผ้าห่มกันหนาวให้ชาวบ้านถิ่นทุรกันดาร วันที่ 6 ธ.ค.62  นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางภัชชญา พรรพีภาส นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นายมนตรี มานิชพงษ์ ปลัดอำเภอหัวหิน คณะกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน และ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ นำผ้าห่มจำนวน 300 ผืน เดินทางไปมอบให้กับชาวบ้าน หมู่ 11 บ้านแพรกตะคร้อ ต.บึงนคร อ.หัวหิน และน้องๆเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแพรกตะคร้อ  โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะคร้อและชาวบ้านจำนวนมากให้การต้อนรับท่ามกลางอากาศหนาวเย็น นายธนนท์ กล่าวว่า หมู่บ้านแพรกตะคร้ออยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างจากตัวเมืองหัวหินราว 70 กม. มีประชากร 300 กว่าครัวเรือนราวพันกว่าคน และมีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่ากระเหรี่ยง ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีฐานะยากจน หลังจากได้จัดงานกาชาดหัวหินแล้วจึงนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานนำไปซื้อผ้าห่มร่วมกับสภากาชาดไทย นำไปมอบให้กับชาวบ้านแพรกตะคร้อ และที่หมู่บ้านป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เพื่อบรรเทาเบื้องต้นจากสถานการณ์ภัยหนาว. อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน.หัวหิน/ประจวบฯ
นราธิวาส นายอำเภอรือเสาะ ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำภอรือเสาะ นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีรับผิดชอบประจำตำบลและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้สำรวจพื้นที่น้ำท่วมหลังจากฝนตกมาหลายวัน โดยมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอรือเสาะ จำนวน 10 หมู่บ้าน ใน 6 ตำบล คือ บ้านบูเกะนากอ ม.2 ต.ลาโละ บ้านเรือน จำนวน 5 ครัวเรือน จำนวน 22 คน บ้านสันติสุข ม.2 ต.บาตง บ้านเรือน จำนวน 125 ครัวเรือน จำนวน 213 คน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบทั้งหมู่บ้าน ด้าน นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ได้มอบถุงยังชีพ บ้านกำปงบูเก๊ะ...
นครนายก เจ้าอาวาสวัดชวดบัว ถ่ายชีวิตโค-กระบือ 6 ชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล เจ้าอาวาสวัดจุฬามณีพรหมรังษี ช่วยถ่ายชีวิตโค-กระบือ 6 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ที่วัดพรหมมหาจุฬามณีพรหมรังสี (วัดชวดบัว) ตำบลดอนยอ อำเภอมือง จังหวัดนครนายก พระครูโสภณพรหมรังษี เจ้าคณะตำบลท่าทราย เจ้าอาวาสวัดจุฬามณีพรหมรังษี พร้อมคณะกรรมการวัด ศิษยานุศิษย์ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ชาวบ้านชวดบัว และคณะครู-นักเรียน ได้เข้าร่วมในพิธีถ่ายชีวิตโค-กระบือ เพศเมีย จำนวน 6 ตัว พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสทเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ด้วยพระครูโสภณพรหมรังษี เจ้าคณะตำบลท่าทราย เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬามณีพรหมรังษี (วัดชวดบัว) พร้อมคณะกรรมการวัด ได้เดินทางไปถ่ายชีวิตโค-กระบือเพศเมียจำนวน 6 ตัว จากโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น โคจำนวน 4 ตัว และกระบือ 2...