ตราด ต.ไม้รูด โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2567(งวด 2)การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน หลักสูตรการสานตะกร้าด้วยหวายเทียมหรือเส้นพลาสติก ระยะเวลา 3 วัน (18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2567

ตราด ต.ไม้รูด โครงการแก้ไ […]

เทศบาลตำบลเชิงดอย เปิดส่งเสริมอาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตำบลเชิงดอย จัดกิจกรรมส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ,การส่งเสริมอาชีพ มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทำแหนมหมู ขนมหม้อแกงถั่ว ,ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และโครงการเชิงดอยวัยเก๋าก้าวทันเทคโนโลยี

เทศบาลตำบลเชิงดอย เปิดส่ง […]

ตามไปดูน้องๆ รร.บ้านหนองโบสถ์ นครสวรรค์ เรียนรู้ทักษะเลี้ยงไก่ไข่ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ต่อยอดสู่อาชีพ สร้างแหล่งอาหารชุมชน

ตามไปดูน้องๆ รร.บ้านหนองโ […]