ชาวตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เดือดร้อนหนัก โคบราห์มันลูกผสมทุกตัวในฟาร์มของตนเองได้ป่วยเป็นโรคลัมปีสกิน และได้เสียชีวิต จำนวน 2 ตัว วันนี้ 25 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. นายธวัชชัย ฯ อดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านไตรคีรี ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ แจ้งว่า โคบราห์มันลูกผสมทุกตัวในฟาร์มของตนเองได้ป่วยเป็นโรคลัมปีสกิน และได้เสียชีวิต จำนวน 2 ตัว ขอให้หน่วยราชการส่งเจ้าหน้าที่ทางปศุสัตว์ให้ความช่วยเหลือด่วน
“มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ ไฟฟ้าหงสา สื่อมวลชนจังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการสืบสานอาหารพื้นถิ่นชุมชนห้วยหาด สู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ณ ชุมชนบ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมคณะฯ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน คณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดยนางสาววารุณี วิละขันคำ ผู้จัดการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดน่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมี่ยง ตำบลน้ำกี๋ยน อำเภอภูเพียง นำโดยนายจิตติกร ลำทะสอนและภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับคณะโดยนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยหาด ในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมการสืบสานอาหารพื้นถิ่นชุมชนห้วยหาดสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ณ ชุมชนบ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน...
อำเภอพบพระ ประชุมตัวแทน ผู้นำแต่ละตระกูล ผู้นำชนเผ่า ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 จากการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่อำเภอพบพระยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลคีรีราษฎร์ ตำบลรวมไทยพัฒนา ซึ่งมีพี่น้องชนเผ่า ติดเชื้อโควิค 19 อย่างต่อเนื่องและทุกวัน ส่วนมากชาวไทยพื้นที่สูง แต่ละหมู่บ้าน พี่น้องม้ง ครอบครัว ใหญ่ มีทุกหมู่บ้าน ส่วนมาก จะอยู่รวมกัน ในครอบครัว หลายคนต่อครัวเรือน อยู่ร่วมกัน และวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ทำให้มีโอกาสสูง ในติดเชื้อโควิด 19 ที่ผ่านมา สถิติ ที่ผ่านมา บางหมู่บ้าน ติดโควิดกันทั้งครอบครัว นายอำเภอพบพระ นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ จึงขอความร่วมมือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เรียกประชุม ผู้นำตระกูลแซ่ ชนเผ่าม้ง เพื่อสร้างความรับรู้ อย่างถูกต้อง ในการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิช 19 โดย.วันนี้ บ้านเก้ารวมไทย เป็นพื้นที่ ติดต่อกับแนวชายแดน ประเทศเพื่อนบ้าน นายวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์ กำนันตำบลรวมไทยพัฒนา พร้อมด้วย นายวทัญญู วงศ์มีโชค ผู้ใหญ่บ้านเก้ารวมไทย หมู่ที่ 5...
ทนไม่ไหว ! ชาวบ้านผู้ผลิตสุราพื้นบ้าน จ.น่าน นับ 100 คน บุกสรรพสามิตน่าน ทำหนังสือส่งถึงอธิบดีฯ ร้องขอให้ย้ายสรรพสามิตพื้นที่น่าน ภายหลังได้ข้อยุติเดินหน้าหาทางออกร่วมกัน เมื่อวันที่ 23 ก.ย.64 ชาวบ้านผู้ประกอบการผลิตสุราพื้นบ้านจาก 9 อำเภอ ของจังหวัดน่าน นับเกือบ 100 คน ได้ทำหนังสือพร้อมเดินทางเข้าพบ นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดน่าน ณ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน เพื่อเตรียมยื่นหนังสือให้ส่งต่อไปยังอธิบดีกรมสรรพสามิต ขอให้ย้ายสรรพสามิตพื้นที่น่าน โดยในหนังสือระบุว่า ทำงานในลักษณะรังแกชาวบ้านที่ประกอบการผลิตสุราพื้นบ้าน ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละคนได้ผลัดเปลี่ยนกันกล่าวให้ข้อมูล อาทิเช่น เคยออกใบอนุญาตแล้วแต่ภายหลังไม่ออกใบอนุญาตให้อีก หรือออกใบอนุญาตแล้วยังไม่ครบ 3 ปี กลับให้หยุดผลิตโดยให้เหตุผลว่าผู้ประกอบการมีสถานที่ประกอบการไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ระบุไว้ กล่าวว่า คือ อยู่ห่างจากแหล่งน้ำไม่เกิน 100 เมตร หรือบางคนถูกประเมินจำนวนการผลิตย้อนหลังมีการผลิตเกินที่ขออนุญาต ซึ่งก่อนเดินทางมาสรรพสามิตน่าน กลุ่มชาวบ้านผู้ผลิตสุราพื้นบ้าน เดินทางเข้าพบ นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ส.ว.น่าน ปี พ.ศ.2543-2549 /ประธานมูลนิธิสันติภาพ ชี้แจงข้อร้องเรียนเพื่อร่วมกันหาทางออกในเรื่องดังกล่าว...
ชาวจังหวัดสุโขทัยระทมน้ำท่วมหนักบริเวณโรงพยาบาลสุโขทัยสูงกว่าเมตร วันที่ 25 กันยายน 2564 หลังจากน้ำได้ล้นเขื่อนแม่มอกเข้าท่วมตัวจังหวัด รถเล็กไม่สามารถผ่านได้บริเวณหน้าโรงพยาบาลจังหวัดสุโขทัยเทคนิคสุโขทัยน้ำท่วมสูง1เมตรกว่า สืบเนื่องจากที่ ม.7 บ.ท่าเกวียน ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง เป็นสถานที่ตั้งเขื่อนแม่มอกรับน้ำ เกิดจากฝนตกติดต่อกันมาหลายวันทำให้น้ำล้นสปิลเวย์และได้ไหลลงมาสู่ทุ่งเสลี่ยมเข้าสวรรคโลกและสี่สำโรงและเข้าสุโขทัย