"โฆษกตำรวจนครบาล พาคณะดูงานศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) กก.4 บก.จร.!! วันที่ 31พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.คณะตัวแทนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้แทนจากประเทศจีน จำนวน 12 นาย เข้ามาศึกษาดูงาน ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร ( บก.02) โดยมี พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช. น.(น.2) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เชื้อเดช รอง ผบก.จร.(จ.5) พ.ต.อ.สืบสด สิงหเสนี ผกก.4 บก.จร.(นก.4) พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ สู่พานิช รอง ผกก.4 บก.จร.,พ.ต.ท.อัชฌา พุทธิปิลันธน์ รอง ผกก.4 บก.จร.,พ.ต.ท.ฐิติวัชร์ กุลศิรวัฒน์ สว.งานศูนย์รวมข่าว กก.4 บก.จร., พ.ต.ท.วัฒนา เพชรรัตน์ สว.งานวิศวกรรมจราจรกก.4 บก.จร., พ.ต.ต. ทศพล จันทะเสน สว.งานศูนย์ควบคุมการจราจรเป็นพื้นที่ ATC กก.4 บก.จร.,พ.ต.ต.ไชยา เวฬุวนารักษ์...
"สช.จัดอบรมเข้ม เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเสริมความรู้ความสามารถครูในโรงเรียนตามพระราชดำริฯ !! วันนี้ 31พฤษภาคม 2566 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 โดยมี นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา นายซูลกิพลี กาแบ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครูในโรงเรียนตามพระราชดำริฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายประพัทธ์ กล่าวว่า ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 19 โรง และโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา) ให้เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริของพระองค์ ตั้งแต่ปี 2537 – 2563 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้ความเห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ...
#ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR) จังหวัดสุโขทัยมอบเงินช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้ เมื่อเวลา 09.20น.ของวันที่ 31พค.2566 ณ.ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นาย สุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้รับมอบเงินตามโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยเหลือ บ้านผู้ยากไร้ของจังหวัดสุโขทัยจาก นาย โกวิท ทรงคุณ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR)จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้มอบต่อให้นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย เพื่อนำเงินไปดำเนินการต่อ โดยทั้งนี้ ทางศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR) ได้จัดโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้จังหวัดสุโขทัย โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนงานราชการของจังหวัดสุโขทัยทุกภาคส่วน ได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสังคมและร่วมยอดเงินแล้วได้ 108,000บาทและได้ส่งมอบต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารการจัดการตามวัตถุประสงค์ต่อไป https://youtu.be/jb8JLsqHcj4 กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติ เมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
อยุธยา - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายราชสักการะและถวานราชสดุดี เนื่องในวัน "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี ๒๕๖๖ วันนี้ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖) เมื่อเวลา ๐๘.๔๕ น. ที่ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงขึ้นเสวยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๘ ทรงเตรียมความพร้อม ในการปูพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนชาวสยาม ทรงตัดสินพระทัยเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และทรงมีพระราชโองการ...