มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯจัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน พร้อมนำ 5 กิจกรรมหลัก จาก 11 คณะ มอบให้สังคม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง ณ หอประชุมโรงเรียนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน และโครงการเปิดประตูสู่ นธ.(Open House) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ ครู และนักเรียนจากโรงเรียนทั้งระดับประถม มัธยม ต่างๆในพื้นที่นราธิวาส เข้าร่วม จำนวนกว่า 1,000 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯกล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯมาบูรณาการและนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ตำบลโคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1.กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการใช้ยาเสพติด (บุหรี่) การให้ความรู้เรื่องโรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน และการตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น 2.นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เช่น นิทรรศการเห็ดถังเช่าและชาถั่วดาวอินคา หลักการ aero dynamic 3.นิทรรศการด้านการเกษตร และนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ เช่น สาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปูทะเล การจัดตู้ปลาสวยงาม การผลิตสบู่จากโปรตีนรังไหม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวหอมกระดังงา การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 4.กิจกรรมด้านภาษา เช่น การเขียนพู่กันจีน ศิลปวัฒนธรรมมลายูท้องถิ่น...
กฎหมายเก็บภาษีที่ดินใหม่ สิ่งที่ คนไทยควรรู้ ใครมีที่ดินต้องติดตาม ข่าว เรื่องกฎหมายภาษีที่ดินใหม่
ลุงเหรียญ แฟนคลับตัวจริง ปชป - ผมเริ่มหาเสียงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538 ในตอนนั้น ผมเดินหาเสียงที่บ้านมะขามเอน บ้านแรกที่ต้อนรับคนแปลกหน้าอย่างผม ก็คือ ลุงเหรียญคนนี้ เวลาผ่านไป 24 ปี วันนี้ ไปเยี่ยมพี่น้องที่บ้านมะขามเอนอีกครั้ง ปรากฏว่า คนที่ออกมานั่งหน้าสุดคนแรก ก็คือลุงเหรียญนั่นเอง ชาวบ้านรอบๆ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ลุงเหรียญนี่แหละ แฟน ปชป ตัวจริง เสียงจริง ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ความประทับใจ ผู้สมัคร สส.เขต1นครสวรรค์ของพรรคประชาธิปัตย์ นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร ผู้สมัคร เบอร์ 11 เขต 1 นครสวรรค์ลุงเหรียญ แฟนคลับตัวจริง ปชป - ผมเริ่มหาเสียงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538 ในตอนนั้น ผมเดินหาเสียงที่บ้านมะขามเอน บ้านแรกที่ต้อนรับคนแปลกหน้าอย่างผม ก็คือ ลุงเหรียญคนนี้ เวลาผ่านไป 24 ปี วันนี้ ไปเยี่ยมพี่น้องที่บ้านมะขามเอนอีกครั้ง ปรากฏว่า คนที่ออกมานั่งหน้าสุดคนแรก ก็คือลุงเหรียญนั่นเอง ชาวบ้านรอบๆ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า...
ททท.สำนักงานนครราชสีมา ร่วมเปิดกิจกรรม ปั่นฮัก เบญจมาศบาน 2019 จัดโดย อำเภอวังน้ำเขียว /ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยววังน้ำเขียว/อบต.ไทยสามัคคี และทุกภาคส่วนฯ มีนักปันจักรยาน จำกว่า 500 คัน ปั่นท่องเที่ยวเส้นทาง วัดบุไผ่ - สวนทุ่งเบญจมาศ- สวนรักจังฟาร์ม( สวนเมล่อน) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อสุขภาพที่ดี และมาสูดอากาศ บริสุทธิ์ ดีดี ให้เต็มปอด เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และเลือกทานอาหาร ผัก ผลไม้ ปลอดสาร @ อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07:30 น # Amazing ไทยเท่ # Cool l-San
มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯจัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน พร้อมนำ 5 กิจกรรมหลัก จาก 11 คณะ มอบให้สังคม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง ณ หอประชุมโรงเรียนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน และโครงการเปิดประตูสู่ นธ.(Open House) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ ครู และนักเรียนจากโรงเรียนทั้งระดับประถม มัธยม ต่างๆในพื้นที่นราธิวาส เข้าร่วม จำนวนกว่า 1,000 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯกล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯมาบูรณาการและนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ตำบลโคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1.กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการใช้ยาเสพติด (บุหรี่) การให้ความรู้เรื่องโรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน และการตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น 2.นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เช่น นิทรรศการเห็ดถังเช่าและชาถั่วดาวอินคา หลักการ aero dynamic 3.นิทรรศการด้านการเกษตร และนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ เช่น สาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปูทะเล การจัดตู้ปลาสวยงาม การผลิตสบู่จากโปรตีนรังไหม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวหอมกระดังงา การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 4.กิจกรรมด้านภาษา เช่น การเขียนพู่กันจีน ศิลปวัฒนธรรมมลายูท้องถิ่น...