ทหารช่าง กับโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 86 ณ กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.- เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 พันโท สาธิต หารจันทร์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ได้มอบหมายให้ ร้อยเอก คาวี...
เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับภาคประชาสังคม มอบชุดอุปโภค บริโภค ให้เครือข่ายหาบเร่แผงลอยฯ (29 พ.ค.63) ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้าสืบสานปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน””ขับเคลื่อนโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ต่อเนื่อง ล่าสุด ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) และ สมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย มอบเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเครือข่ายหาบเร่แผงลอยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง, กลุ่มผู้ค้าขายหาบเร่แผงลอยชาวแฟลตการเคหะร่มเกล้า และ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมกว่า 500 ครัวเรือน ภายในงานมี นางสาวเรณู เดวีเลาะ ประธานเครือข่ายหาบเร่แผงลอยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง, นางสุรีย์ วงศ์ตระกูล กรรมการเครือข่ายหาบเร่แผงลอยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง, นางมาลี จันทร์กลับ กรรมการเครือข่ายหาบเร่แผงลอยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง, นางบุญรัตน์ แสงสว่าง ผู้แทนกลุ่มแม่ค้าหาบเร่แผงลอยชาวแฟลตการเคหะ, นางสาวทิพภานันต์ สิงทอง ผู้แทนกลุ่มแรงงานนอกระบบ และ นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยผู้บริหารในพื้นที่และพนักงานเซเว่น...
วันนี้ (29 พ.ค.63) นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ สทบ ร่วมงานแถลงข่าว ปั้น ปรุง เปลี่ยน ธุรกิจชุมชน กสอ. "คิด" กทบ. "ช่วย" เรียนแล้ว สร้างได้ ขายเป็น ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ โครงการ กสอ. คิด กทบ. ช่วย ธุรกิจชุมชน เรียนแล้ว สร้างได้ ขายเป็น ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง กทบ.และ กสอ. ที่ร่วมกันทำให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนธุรกิจในมิติต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้เพิ่มศักยภาพพร้อมพัฒนาเติบโตเป็นผู้ประกอบการชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพ การผลิตสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดจนพัฒนาช่องทาง การจัดจำหน่ายในการค้าขายบนตลาดออนไลน์ และต่อยอดการพัฒนาสินค้าที่สามารถเชื่อมโยงขยายไปทั่วประเทศเพื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
เทศบาลนครนครสวรรค์ มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกันมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคให้แก่ประชาชนพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดให้ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลฯ ทำการลงทะเบียนแจ้งขอรับถุงยังชีพ โดยวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ทำการแจกให้ประชาชนจำนวน 649 ชุด ในการนี้นายกเทศมนตรีได้ให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวพร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ถึงมาตรการต่าง ๆ ของทางภาครัฐ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ ตรวจเข้ม ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีก และค้าส่งขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ บำรุงศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัด นายเฉลิม ประสาททอง ท้องถิ่นจังหวัดฯ และ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ และเทศบาลนครนครสวรรค์ ตรวจประเมินตลาด ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ จำนวน 4 แห่ง คือ 1.ตลาดสดศรีนคร 2.ตลาดค้าส่งศรีนคร 3 ศรีนครแฟชั่น 4.ตลาดนัดศรีนคร พบว่า มีการปฏิบัติตามมาตรการครบทุกข้อ มีข้อแนะนำ...