วันนี้ (21 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้บริหาร "เสวนายามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 17/2562 ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้มีการหารือในประเด็น ดังนี้ 1.การจัดงานพระราชทานเลี้ยงอาหาร แก่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในทุกจังหวัด ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานพระราชทานเลี้ยง ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็คเมืองทองธานี 2.ติดตามความก้าวหน้าของการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 21 พ.ค 2562
จ.ชัยภูมิ ด่วนพบพระโผล่ซ้ำอีก #พระเมาขับรถส่ายไปมา !! ก่อนชาวบ้านสุดทนรีบแจ้งเจ้าหน้าที่จับกุม ล่าสุดทราบว่าเป็นพระวัดบ้านเดื่อ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
"ป่อเต็กตึ๊ง" ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและอัคคีภัย แก่ชาวแม่ระมาด จ.ตาก วันนี้ (20 พ.ค. 62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยนางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ, นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล นำโดยนายชุมเอก ออตัญติกุล รองประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุวาตภัยและอัคคีภัยที่ผ่านมา จนทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 5 หลังคาเรือน โดยมอบเงินให้แก่ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 5 ราย รายละ 10,000 บาท และผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 4 ราย รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 58,000 บาท และแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล มอบเงินสมทบอีกจำนวน...
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน " บ้านผารังหมี " วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน " บ้านผารังหมี " พร้อมกล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชนเครือข่ายบรรณาธิการ 17 จังหวัดภาคเหนือ และสื่อมวลชนเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด พร้อมคณะสื่อมวลชน แขนงต่างๆ ร่วมประชุม ที่กรีนวิวรีสรอ์ท ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท) ร่วมกับ เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด โดย นายสิงห์เดช สุคนธวารินทร์ ประธานเครือข่าย17 จังหวัดภาคเหนือ และมีการบรรยายพิเศษ โดย นายประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักพื้นที่พิเศษ 4 เรื่อง " การท่องเที่ยวชุมชนอย่างนั่งยืน " และการบรรยาย การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างชุมชนท่องเที่ยวปลอดภัย " โดย...