คณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ลงพื้นที่ทำข่าวเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ททท.สนง.(สุรินทร์-ศรีสะเกษ)ได้นำคณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยวสื่อออนไลน์ เดินทางไปทำข่าวเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ จัดขึ้นหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2562 ครั้งนี้ทางคณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ ได้รับการต้อนรับจาก ผอ.สมชาย ชมพูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)และนางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท.สนง.(สุรินทร์-ศรีสะเกษ)เป็นอย่างดี ดังนั้นคณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ ได้ทำข่าวในพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษอย่างกว้างขวาง และคณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ได้เดินทางไปเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเขต จ.ศรีสะเกษและ จ.สุริทร์  เพื่อนำมาประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวทั้งสองจังหวัดนี้ เช่นปราสาทสระกำแพงใหญ่ตั้งอยู่ในวัดสระกำแพงใหญ่เป็นโบราณสถานน่าสนใจเดินทางไปเที่ยวชมในเขตอ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ส่วน จ.สุรินทร์ต้องไปเที่ยวชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่แบบโบราณสวยงามมากๆ ครับตามแบบชาวบ้านที่มีเชื้อสายชาวเขมร ดังชื่อบ้านโชคเป็นภาษาเขมรแปรว่าดอกบัว เสร็จแล้วเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เครื่องเงินลุงป่วนบ้านโชคการผลิตเครื่องเงินมีลวดลายทั้งหมด24ลวดลายให้ได้ชมอีกด้วยนะจ๊ะสุดยอดฝีมือ ทั้งนี่อยู่ ต.เขวาสินรินทร์ในเขต อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์เป็นต้น และขอบคุณนางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท.สนง.(สุรินทร์-ศรีสะเกษ)ที่ได้เชิญคณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ เดินทางไปทำข่าวและเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวทั้งสองจังหวัดโดยมีรองอิสระ สาตรา รองผู้อำนวยการ ททท.สนง.(สุรินทร์-ศรีสะเกษ)ดูแลและประสานงานสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างดีเยี่ยมและคณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ขอบคุณมากๆ ...
ข่าวดีข่าวด่วน!!!! ร้อยเอ็ด-โครงการ Strong-จิตพอ เพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมเวทีชุมชนStrong ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและ ชุมชน!!!! เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ นายเสกสรรณ์  สมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนายวีระ  ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต ในนามของคณะผู้จัดงาน โค้ช คณะกรรมการบริหารชมรม และสมาชิกชมรมStrong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Strongจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด  กิจกรรมเวทีชุมชน Strong ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน ในวันนี้ โครงการ STRONG –จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นโครงการที่ปลูกฝังแนวคิด STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต การปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างจิตสำนึกความอายในการทำทุจริต การไม่ทนต่อการทุจริต ให้แก่ประชาชนในระดับจังหวัด รวมทั้งเพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกและยกระดับ การรับรู้การทุจริตของเครือข่ายและชุมชนสังคมและประเทศผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ซึ่งการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้ ๑. เพื่อปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริต...
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 24 มิถุนายน 2562
ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ได้จัดกิจกรรมพาน้องๆจากมูลนิธิช่วยคนพิการทางสายตา แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์เที่ยวเส้นทาง สระบุรี-อยุธยาภายใต้ โครงการเมืองไทย...ใครๆ ก็เที่ยวได้ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 #เที่ยวภาคกลาง
สมาคมโผวเล้งจังหวัดนครสวรรค์ จัดงานสถาปนา คณะกรรมการสมาคมโผวเล้งนครสวรรค์ สมัยที่ 25 ประจำปี 2562-2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 20.00 น นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมแสดงความยินดี ในพิธีสถาปนาฯ ส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมโผวเล้งนครสรรค์ คนใหม่ ให้แก่ นายพิสิฏฐ์ สุพิชยางกูร ณ อาคารคุณธรรม โรงเรียนประชานุเคราะห์ อ เมือง จ นครสวรรค์ โดยมีองค์กร มูลนิธิฯ ชมรมต่าง ๆ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น นายกสมาคมโผวเล้งแห่งประเทศไทย นายสมบัติ กิตติพงษ์พัฒนา นายกสมาคมส่งเสริมดนตรีเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ นานปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ นายชัยพร ลาภบำรุงวงศ์ นายกสมาคมฮากกานครสวรรค์ นางศิริพร กิตติพงษ์พัฒนา ประธานชมรมหว้ายตันกงนครสวรรค์ และชมรมวัฒนธรรมและภาษา ซึ่งการจัดงานครั้งต่อไป ในปลายปี 2562 นี้ สมาคมโผวเล้งจังหวัดหนองคาย เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งต่อไป