4 แหล่งท่องเที่ยวตาก เข้ารับรางวัล
ดีเด่นThailand Tourism Silver Awords
พิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า
นายปริญญา
สมวงษ์อินทร์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
เข้ารับรางวัล
รางวัลดีเด่น Thailand Tourism Silver Awords
พิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
โดยมี หัวหน้า อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัยไม้กลายเป็นหิน
หัวหน้า อุทยานแห่งชาติ น้ำตกลานสาง
หัวหน้า อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
และมี นางสาว ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ.ททท.สำนักงานตาก
เข้าร่วม
ในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14
แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ซึ่ง ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14
ตอกย้ำยกระดับห่วงโซ่อุปทานสู่มาตรฐานความยั่งยืน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณดี
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14
แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 254 ราย
เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566
ณ.สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์1ชั้น5

พิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14
จังหวัดตากได้รับรางวัล
รางวัลดีเด่น Thailand Tourism Silver Awords
-น้ำตกพาเจริญ -อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัยไม้กลายเป็นหิน
-น้ำตกลานสาง
-อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
และ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ เมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตาก
ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน