กกต.ชลบุรี จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่โรงแรมเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กกต.ชลบุรี จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.)
ที่โรงแรมเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนชาวไทยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายในงานมีนางสาววิชุดาเมฆานุวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้สนใจสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมงานกว่า 100 คน

นายธวัชชัย ศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้จะประกอบด้วยสมาชิก 200 คน ซึ่งเลือกกันเองของบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณ์ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือเคยทำงานด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคม โดยมีการแบ่งกลุ่มในลักษณะที่ทำให้ภาคประชาชนทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ ซึ่งทุกกลุ่มอาชีพล้วนแต่เป็นตัวแทนของประชาชน ที่จะเข้ามามีส่วนในการพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย การอนุมัติพระราชกำหนด

 

 

รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและเรื่องอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา แต่ไม่ว่าผู้ใดจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภา ขอให้ทุกท่านคำนึงถึงการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อจะได้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *