น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ
ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตากท้ามาวัดความแก่รงเที่ยวน้ำตกทีลอซู
ในช่วงนี้”น้ำตกทีลอซู” เรียกว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ ที่สูงที่สุดในประเทศไทย เรียนเชิญนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มาท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซู อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เดินทางมาที่อำเภอแม่สอด ผ่านอำเภอพบพระ ขึ้นมาอำเภออุ้มผาง และมาที่พักในอำเภออุ้มผาง จะมีผู้ประกอบนำเที่ยวหลายๆบริษัท เข้าไปเช็คในเพจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตากได้ นักท่องที่ยวซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จะได้เห็นความงดงามเรียกว่าที่สุดของประเทศไทย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้ปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงดงามของน้ำตกทีลอซู ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป จนถึงปลายประมาณมีนาคม ช่วงที่สวยที่สุดก็เป็นช่วงนี้จนถึงปลายมีนาคม ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่จะมาสัมผัสความงดงาม ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาพิชิตทีลอซู นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความเป็นวิถีชุมชน วิถีท้องถิ่น ในเดือนตุลาคม จะมีถนนคนเดินในอำเภออุ้มผาง ชมวิถีวัฒนธรรมชุมชนออุ้มผาง และก็เลือกซื้อช็อปสินค้าของฝาก อาหารพื้นถิ่นได้

#ตากเที่ยวได้ทุกฤดูต้องมาท้าความสวย
#ทททตาก