#อำเภอบ่อเกลือเจอฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้ถนนเส้นบ้านเวร(ขุนน้ำน่าน)ม.1 ต.บ่อเกลือเหนือมุ่งหน้าบ้านสะจุกหมู่7ต.ขุนน่านอ.เฉลิมพระเกียรติ  ทรุดตัวลง#
วันอาทิตน์ ที่ 17 ก.ย. 2566 เวลา 21.15 น.ได้รับแจ้งจาก สมาชิก อส. ในพื้นที่ว่า ถนนระหว่าง บ้านเวร (ขุนน้ำน่าน) ม.1 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน มุ่งหน้า บ้านสะจุก หมู่ 7 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ทรุดตัวลง ทำให้ประชาชน 6 หมู่บ้าน ของ ต.ขุนน่าน อ. เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ได้แก่ บ้านเปียงซ้อ หมู่ที่ 4 , บ้านห้วยฟอง หมู่ที่ 6, บ้านสะจุก หมู่ที่ 7, บ้านสะเกี้ยง หมู่ที่ 8, บ้านบวกอุ้ม หมู่ที่ 14 และ บ้านห้วยเต๋ย หมู่ที่ 15 ไม่สามารถสัญจรได้ โดยขณะนี้ ประชาชนใช้ทางเลี่ยง บ้านสะไล ม.2 ต.บ่อเหลือเหนือ อ.บ่อเกลือ สัญจรเป็นการชั่วคราว

อำเภอบ่อเกลือ/ปภ.น่าน