อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอท่าวังผา(ก.ช.ภ.อ.ท่าวังผา)

อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอท่าวังผา(ก.ช.ภ.อ.ท่าวังผา)
วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา(ชั้น2) นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอท่าวังผา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอท่าวังผา(ก.ช.ภ.อ.ท่าวังผา) โดยมีนายสันติ มณีอ่อน เกษตรอำเภอท่าวังผาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา เข้าร่วมประชุมและได้รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ความเสียหาย(ด้านพืช) ตามที่ได้เกิดอุทกภัย(น้ำป่าไหลหลาก) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ในพื้นที่อำเภอท่าวังผา ใน 8 ตำบล 40 หมู่บ้าน และจังหวัดน่านได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว และจำเป็นต้องมีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯอำเภอท่าวังผา ในการนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ประสบภัยพิบัติทุกรายที่ขอรับการช่วยเหลือให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอท่าวังผา(ก.ช.ภ.อ.)พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ขอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือด้านพืช จำนวน 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลริมและตำบลท่าวังผา เกษตรกรประสบภัย 28 ราย พืชไร่เสียหาย รวมพื้นที่ 69.5 ไร่ วงเงินขอรับการช่วยเหลือ 137,610 บาท ด้านปศุสัตว์ จำนวน 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลริมและตำบลศรีภูมิ เกษตรกรประสบภัย 10 ราย สัตว์เลี้ยงที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ ไก่พื้นเมือง วงเวินขอรับการช่วยเหลือ 36,960 บาท /บุญยงค์ สดสอาด/ทีมงานสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *