สะพานบุญ สุขาผู้พิการ ณ วัดสวนแก้ว


สะพานบุญ สุขาผู้พิการ ณ วัดสวนแก้ว

วันที่ 17 มีนาคม 2567 หลวงพ่อ พระพยอม กลฺยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี เปิดสุขา ผู้พิการ บริเวณ สวนบัว จุดยอดนิยมของวัดสวนแก้ว สุขาผู้พิการแห่งนี้ มีจุดประสงค์ ให้ผู้พิการได้รับความสะดวกสบาย เวลาถ่ายทุกข์ เวลามาเยี่ยมชมสถานที่วัดสวนแก้ว อำนวยความสะดวกสบาย ขั้นสูงสุด มีประตูเข้าเพียงกดปุ่ม เข้าได้ เสร็จธุระส่วนตัว กดปุ่มออก นอกจากนี้ ถ้ามีปัญาหาต้องการความช่วยเหลือ

มีปุ่มกดสัญญาณ กริ่งดังไปรอบวัด เจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือทันที่ สะพานบุญสุขาคนพิการแห่งนี้ ได้รับความตั้งใจมาจาก ร้านไทยยงวัสดุก่อสร้าง พร้อมด้วยพันธมิตรที่มีความตั้งใจ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

รายนามผู้ร่วมบุญบริจาคก่อสร้าง
ห้องน้ำคนพิการ 2 ห้อง วันสวนแก้ว

1. พระฐิตธัมโม ภิกขุ
(ฐานวิทย์ ภูมิรัตน์)และ
น.ส.วราพร เล่ห์กล
บริจาค 27,800 บาท

2. บจก. ไซโค คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย)
บริจาค 27,000 บาท

3. นายผดุงศักดิ์ บุตรพุ่มและน.ส.ดาราธร ชิ้นปิ่น

เกลียว บริจาค 18,000 บาท

4. ร้านไทยยงวัสดุก่อสร้าง
บริจาค 10,575 บาท

5. นายดนัย จิตตามัย และ ครอบครัว ถวายประตูห้องน้ำ 2 บาน ( มูลค่า5,600บาท )

6. นางรจเรข รักสกุลไทย
บริจาค 5,000 บาท

7. นายวิชัย ศิวะโกศิษฐ
บริจาค 3,000 บาท

8. น.ส.บวรลักษณ์ ศิวะโกสิษฐ์
บริจาค 2,460 บาท

9. นายกิตติศักดิ์ ศิวะโกศิษฐ
บริจาค 2,000 บาท

10. น.ส.กมลวรรณ จงศรีจันทร์
บริจาค 2,000 บาท

11. ร้านวีระวัฒน์ วังน้อย
บริจาค 2,000 บาท

12. นายวินัย พฤกษะวัน
บริจาค 1,000 บาท

13. นายธเรศน์ เจียรไพศาลเจริญ
บริจาค 1,000 บาท

14. นายวันชัย ศิวะโกศิษฐ
บริจาค 1,000 บาท

15. นายวรเมธ ศิวะโกศิษฐ
บริจาค 1,000 บาท

16. เด็กหญิงวรรัตน์ ศิวะโกศิษฐ
บริจาค 1,000 บาท

17. นางโรจนา รักสกุลไทย
บริจาค 1,000 บาท

18. นายตรีรัตน์ ศรีศักดิ์และครอบครัว
บริจาค 1,000 บาท

19.นายองอาจ พงศ์ธราธารและ น.ส.อรรยา แสงสว่าง
บริจาค 1,000 บาท

20. นายสมชาย- นางสมทรง ประชุมชื่นและครอบครัวบุตร-หลาน
บริจาค 1,000 บาท

21. นท.นิธิโรจน์ ศิลาอมรพงศ์
บริจาค 500 บาท

รวมเป็นเงินบริจาค
ค่าก่อสร้าง
115,335 บาท

ก่อสร้างโดย บจก.ผดุงซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

สร้างเสร็จวันที่ 15 มีนาคม 2567
วัดสวนแก้ว มีเนื้อที่ 365 ไร่ ทำการเกษตร เชิงรุก ปลอดสารพิษ อนุรักษ์ สัตว์สงวน ให้เห็นคุณค่า อย่างแท้จริง อาธิ เช่น กระบือ โค แพะ นอกจากนี้ น้องแมวน้องหมา โดนทิ้ง ทางวัดสวนแก้ว ดูแลอย่างมีระบบ แต่ข้อร้อง อย่าทิ้ง ให้เป็นภาระ ให้ทางวัดสวนแก้ว ( เน้น )

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *