เมื่อวันที่ 18 ก.ย.66 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ.ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 12 นาย พร้อมรถตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยซ้ำซากและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง พร้อมน้ำดื่มสะอาด บรรจุขวด บก.ทท. จำนวน 200 ขวด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนชนได้ทันเหตุการณ์

 

ณ บ.ต้นแหนหลวง ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จว.ช.ม.