เปิดตลาดน้ำบัวหลวงดึงนักท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินให้เกษตรกรประกวดตำส้มตำสุดฮา เวลา 09.00 น.วันที่ 20 พ.ค. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตลาดนายวิรัตน์ เธียรพจีกุลนายอำเภอหนองเสือ เป็นประธานเปิดตลาดน้ำบัวหลวง หมู่ที่ 7 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โดยมีนายสาคร อำภิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 ตำบล 1 เทศบาลหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก นายอนุกูล สุริยสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.)หนองสามวัง เปิดเผยว่า การจัดโครงการมหกรรมพืชผักผลไม้และของดีอำเภอหนองเสือโดยกำหนดแนวทางต่างๆ อาทิเช่น การออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอปการจำหน่ายพืชผักผลไม้ทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ การประกวดผลิตผลทางการเกษตรกร การประกวดเรือผลไม้ การประกวดตำส้มตำลีลา พร้อมทั้งการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านหลากหลายในพื้นที่ของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และสภาวัฒนธรรมตำบลหนองสามวัง ทั้งนี้การจัดโครงดังกล่าวในครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหนองเสือและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอำเภอหนองเสือพร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพร้อมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น โดยตลาดน้ำบัวหลวงนั้นจะจัดให้มีทุกวันเสาร์-อาทิตย์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้ได้เข้ามาเลือกซื้อพืชผลทางการเกษตรจากสวนโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางในราคาถูก ภายในงานเปิดตลาดน้ำบัวหลวงในวันนี้ การประกวดการตำส้มตำลีลานั้นสร้างเสียงฮือฮา เสียงปรบมือดีใจสนุกครื้นเครงให้กับผู้ที่เข้าแข่งขัน และกองเชียร์ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่อบต.ต่างๆซึ่งสามารถเรียกความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับประชาชนในชุมชนอีกด้วย.
จังหวัดพิจิตรเปิดตลาดต้องชม ถนนคนเดินบางขี้นาค วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดต้องชมถนนคนเดินบางขี้นาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมหัวส่วนราชการของจังหวัดพิจิตรร่วมให้การต้อนรับ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนที่มุ่งเน้นการยกระดับรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ โดยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลอดจนผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมหรือสินค้าโอท็อป ได้มีสถานที่จัดแสดงจำหน่ายสินค้า อันจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นสินค้าเศรษฐกิจ จังหวัดพิจิตรจึงได้คัดเลือกถนนคนเดินบางขี้นาก เป็นตลาดต้องชมตามโครงการตลาดชุมชน เพื่อพัฒนา และยกระดับตลาดให้มีการจำหน่ายสินค้าที่มีความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีการติดป้ายแสดงราคา มีเครื่องชั่งที่เที่ยงตรงและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ตามเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน สร้างรายได้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้งเป็นสถานที่คนในท้องถิ่น หรือผู้มาเยือนจากต่างถิ่นเข้ามาจับจ่ายใช้สอย สัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมของถิ่น สำหรับตลาดถนนคนเดินบางขี้นาค ถือเป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 3 ของจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยภายในตลาดมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน พร้อมรับชมกิจกรรมรำวงย้อนยุคที่คนในท้องถิ่นได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำ ทั้งนี้ตลาดต้องชมถนนคนเดินบางขี้หน้าจะจัดขึ้นในทุกเย็นวันเสาร์ บริเวณถนนหลังที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก โดยจะเริ่มเปิดขายของตั้งแต่ เวลา 15.00 เป็นไป ส.ปชส.พิจิตร 19-05-61/วิศว...รายงาน..
เริ่มแล้วงานเกษตรแฟร์ อาหารปลอดภัย เทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 เย็นวานนี้ (19 พ.ค.61) จังหวัดพะเยาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานเกษตรแฟร์ อาหารปลอดภัย เทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 19-21พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยาโดยมีขบวนรถแห่ลิ้นจี่ของดีของแต่ละอำเภอทั้ง 9 อำเภอ และผู้เข้าประกวดธิดาลิ้นจี่ ประจำปี 2561 ที่ตกแต่งประดับประดาด้วยลิ้นจี่ ได้เคลื่อนขบวนจากบริเวณศาลหลักเมืองไปตามถนนและเข้าสู่บริเวณงาน โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวสนใจร่วมชมเป็นจำนวนมาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมกับมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันการประกวดขบวนแห่ลิ้นจี่และของดีทั้ง 9 อำเภอ และการประกวดผลผลิตลิ้นจี่ ทั้งนี้งานเทศกาลลิ้นจี่ฯ เป็นงานที่จัดสืบเนื่องติดต่อกันทุกปีเพื่อช่วยระบายผลผลิตลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยาสู่ตลาดโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง โดยบรรยากาศการซื้อขายลิ้นจี่ภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีบูทจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพดีไม่น้อยกว่า 40 บูท ซึ่งเกษตรกรขายในราคา กิโลกรัมละ 30 -35 บาท หรือ 3และ 4 กิโลกรัม 100 บาท อย่างไรก็ตามปีนี้ทางจังหวัดมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ...
จันทบุรี-ประชาชน นักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลเข้าเที่ยวชมงาน วิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์วันผลไม้ อย่างหนาแน่น ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จุดชิมฟรี ผลไม้ เปิดให้ชิมฟรีวันละ 2 รอบ วันนี้ ( 19 พ.ค.61 ) ที่ งาน “ วิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้ ประจำปี 2561” บริเวณลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ จำนวนมากได้หลั่งไหลเข้าเที่ยวชมงาน และเก็บภาพที่ระลึกตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะนิทรรศการจำลอง คลองภักดีรำไพ ที่ประดับตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ สวยงาม มีประชาชน นักท่องเที่ยวให้ความสนใจนำโทรศัพท์มือถือ และ กล้องถ่ายรูปเก็บภาพที่ระลึกจำนวนมาก และพิธีเปิดงานปีนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาฯ เป็นประธานเปิดงาน ด้วยการให้ประธานเปิดลูกทุเรียนหมอนทองโชว์เนื้อสีทองสวยงาม หลังจากนั้นได้มีพิธีเปิดน้ำพุ ที่คลองภักดีรำไพ (...
จ.พิษณุโลก เปิดงานตลาดโอทอป 800 ปี นวัตวิถีของดีสุโขทัย คนภาคเหนือตอนล่างแห่ช็อปวันแรกกว่าล้านบาท วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ที่เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน ตลาด OTOP 800 ปี นวัตวิถีของดีสุโขทัย ซึ่งเป็นการเปิดงานที่ยิ่งใหญ่โดยจำลองวิถีชีวิตชาวกรุงสุโขทัยในที่รุ่งเรืองในอดีตมาไว้ในภายในเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อความสะดวกในการให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นของชาว จ.สุโขทัย ได้อย่างสะดวก โดยหลังจากเปิดทำการขายเมื่อวานเป็นวันแรก ปรากฏว่ามียอดประชาชนมาซื้อสินค้าจำนวนมากมากกว่า 1 ล้านบาท คาดว่ายอดขายที่ตั้งไว้ 5 ล้านบาทคงเป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอน นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ทางจังหวัดสุโขทัยได้สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทรัพยากรและภูมิปัญญาในพื้นถิ่น อีกทั้งยังต้องการให้คนทั่วไปได้เห็นว่าจังหวัดสุโขทัยนั้นมีโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึง ความงามของฝีมือ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเสน่ห์และยังคงลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษาถิ่นและประเพณีพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นงดงามไม่แพ้จังหวัดใด จึงจัดงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจรากฐานให้มีความเข้มแข็งสามารถเข้าสู่การแข่งขันทางการตลาดภายนอกได้ งาน “ตลาด OTOP 800...