จังหวัดนครสวรรค์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ปล่อยขบวนรถสายตรวจสอบเครื่องชั่ง ” โครงการตรวจสอบเครื่องชั่งเครื่องวัด ในการรับซื้อสินค้าเกษตรเพื่อรักษาความเป็นธรรมทางการค้า “

0
114

จังหวัดนครสวรรค์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ปล่อยขบวนรถสายตรวจสอบเครื่องชั่ง ” โครงการตรวจสอบเครื่องชั่งเครื่องวัด ในการรับซื้อสินค้าเกษตรเพื่อรักษาความเป็นธรรมทางการค้า ”
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานปล่อยขบวนรถสายตรวจสอบเครื่องชั่ง ” โครงการตรวจสอบเครื่องชั่งเครื่องวัด ในการรับซื้อสินค้าเกษตรเพื่อรักษาความเป็นธรรมทางการค้า ” ของ จังหวัดนครสวรรค์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมี นายปรีชา เดชพันธุ์
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ และ นายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง กล่าวรายงานถึงโครงการ ” ตรวจสอบ เครื่องชั่งเครื่องวัดในการรับซื้อสินค้าเกษตรเพื่อความเป็นธรรมทางการค้า ” เป็นการบูรณาการสายตรวจเฉพาะกิจของ กข. ศูนย์/สาขาชั่งตวงวัด จำนวน 20 สาย ร่วมตรวจสอบในพื้นที่ 20 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนนโยบาย รัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานราก ซึ่งให้ความสำคัญ กับการสร้างความเข้มแข็ง จากเศรษฐกิจภายในประเทศ เศรษฐกิจท้องถิ่น ให้ประสบผลสำเร็จเป็นธรรมทางการค้า แก่เกษตรกรผู้บริโภค โดยจัดสายตรวจออกตรวจตวงวัด ในการซื้อขายสินค้าเกษตร และดำเนิน การตามกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้บริโภค ในการใช้เครื่องชั่ง ตวง วัดเป็นสื่อกลางในการขายสินค้า ซึ่งมีนายประดิษฐ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ นายวีระพงษ์ สืบค้า พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด ณ สนามบินเกษตรจังหวัดนครสวรรค์