พิธีทอดกฐิน จุลกฐิน วัดป่าพันลาน

0
45
  1. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา บริษัทจีจีไอ กรุ๊ป จำกัด ดร.รัฐพล ธุระพันธ์ นาย อำเภอ เก้าเลี้ยว นายสัญญา นิลสุพรรณ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ ร่วมงานบุญ จุลกฐิน วัดป่าพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำเงินไปใช้ปรับปรุง บูรณะวัดต่อไป หลังจากนั้น เดินทางไป วัดเกยไชยเหนือ ชมพิพิธภัณฑ์ ราชาด่างเกยไชย.