ตราด /เปิดหมอชวนวิ่งอำเภอคลองใหญ่ สร้างจิตสำนึกรักสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 03.30 น.วันที่ 18 พย.61 ที่สะพานท่าเทียบเรืออเนกประสงค์อำเภอคลองใหญ่ นายสุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการหมอชวนวิ่ง นายนรศักดิ์ เงางาม สาธารณสุขอําเภอคลองใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้อํานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ ร่วมกับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดตราด จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพหมอชวนวิ่งอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ความสนใจ หันมาออกกําลังกาย ในการสร้างภูมิคุ้มภัยรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวอากาศเปลี่ยนแปลง ทําให้มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย จึงต้องการสร้างจิตสํานึก ให้ประชาชนใส่ใจในสุขภาพด้วยการออกกําลังกาย สร้างสุขภาพ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอคลองใหญ่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ และจังหวัดตราดเข้าร่วมหมอชวนวิ่ง เริ่มตั้งแต่ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์อำเภอคลองใหญ่ไปศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้านรวมระยะทาง 30 กม.
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดเผยว่า โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพหมอชวนวิ่ง ถือเป็นกิจกรรมสําคัญที่กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนส่งเสริมจัดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างสุขภาพให้ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระครบรอบ 50 ปี การสาธารณสุขไทยเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกําลังกาย แทนการรับประทานยารักษาโรค นายแพทย์สาธารณสุข กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่จะส่งผลดีต่อการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบุคลากรทางแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรทางแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกําลังกาย รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกําลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก