พะเยา น.ศ.มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สานสัมพันธ์ มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่15

0
58

พะเยา น.ศ.มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สานสัมพันธ์ มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่15

วันที่1 8 พย.61 นายนริศ ศรีสว่าง รก.หน.โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม ล้านนา(ไต) ม.พะเยา พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษา ไทย-ลาว มี ม.แม่ฟ้าหลวง,ม.นเรศวร,ม.พายัพ,ม.อุบลราชธานี.ม.มหาสารคาม,ม.แม่โจ้,ม.ราชฎัฏเชียงใหม่,ม.พะเยาและม.เชียงใหม่ รวม 9 มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจาก สปป ลาวมี ม.สุภานุวงศ์ ,ม.แห่งชาติลาว,ม.วิทยาศาสตร์สุขภาพ,ม.สุหวันนะ เขต รวม 4 มหาวิทยาลัย ได้เดินทางมาศึกษาดูงานตามโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่15 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดพะเยา อาทิ พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี),วัดพระธาตุจอมทอง และสถานที่สำคัญอื่นๆทั่วจังหวัดพะเยา

นายนริศ ศรีสว่าง รก.หน.โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา(ไต) ม.พะเยากล่าวว่า ทาง ม.พะเยา เป็นเจ้าภาพ โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่15 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษา ไทย-ลาว กว่า 300 คน โดยทางมหาวิทยาลัยไทย มี ม.แม่ฟ้าหลวง,ม.นเรศวร,ม.พายัพ,ม.อุบลราชธานี.ม.มหาสารคาม,ม.แม่โจ้,ม.ราชฎัฏเชียงใหม่,ม.พะเยาและม.เชียงใหม่ รวม 9 มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจาก สปป ลาวมี ม.สุภานุวงศ์ ,ม.แห่งชาติลาว,ม.วิทยาศาสตร์สุขภาพ,ม.สุหวันนะ เขต รวม 4 มหาวิทยาลัย ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาในพื้นที่จังหวัดพะเยา อาทิ พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี) และสถานที่สำคัญอื่นๆทั่วจังหวัดพะเยา

นายอนุสรณ์ ปัญญาสิทธิ์ นักศึกษา .ม.สุภานุวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ ปี 3 เมืองหลวงพระบาง สปปล.ลาว กล่าวว่ามาประเทศไทยครั้งแรกรู้สึกประทับใจกับการมาทัศนศึกษาดูศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ในประเทศไทย โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี) และสถานที่อื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และประเทศไทยจังหวัดพะเยามีอะไรที่คล้ายและเหมือนกับ กับ สปป.ลาวมาก

สัมภาษณ์นายอนุสรณ์ ปัญญาสิทธิ์ นักศึกษา .ม.สุภานุวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ ปี 3 เมืองหลวงพระบาง สปปล.ลาว