#กฟผ.เขื่อนภูมิพล เพื่อนยามยากนำข้าวกล่องน้ำดื่มเครื่องจักรกล ฯลฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก#
เมื่อวันที่ 30 กันยายน -1 ตุลาคม 2566 นายพงษ์เทพ จันทร์ปุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-1, นายสุทธิพงษ์ วงค์สารภี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-2, นางเตือนจิต ช้างรบ วิทยากรระดับ 11 พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนภูมิพล ร่วมสนับสนุนข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง, น้ำดื่มน้ำใจ กฟผ.ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 1,250 ขวด และผลผลิตจากโคก หนอง นา โมเดล เขื่อนภูมิพล ได้แก่ ไข่ไก่และไข่เป็ด จำนวน 3 แผง, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จำนวน 50 ขวด และเห็ดนางฟ้า จำนวน 10 กิโลกรัม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านแม่เชียงราย และหมู่ที่ 5 บ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายปริญญา สายโรจน์ นายอำเภอสามเงา เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปส่งมอบต่อในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ณ กองอำนวยการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และมีนายพงษ์สิริ นนทะชัย ประธานศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนบ้านแม่ระวาน เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนบ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำวัง

พร้อมกันนี้ กฟผ.เขื่อนภูมิพล เข้าช่วยเหลือโดยสนับสนุนเครื่องจักรกล รถ 6 ล้อ ขนทรายช่วยเหลือหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย เพื่อทำกระสอบทรายทำแนวป้องกันน้ำท่วม

ในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร และตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก