#วันชาติจีน’ นครสวรรค์ จัด
เฉลิมฉลอง ยิ่งใหญ่#
วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ อาคารคุณธรรม โรงเรียนประชานุเคราะห์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน ฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 74 ปี โดยมี นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ กล่าวรายงาน เพื่อฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ชาวไทยและชาวไทยเชื่อสายจีน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดใกล้เคียง โดยมี มูลนิธิ สมาคม ชมรม สโมสร องค์กรต่างๆ ร่วมงานจำนวนมาก