ข่าวดี้ดี เศรษฐา ทวีสิน” นายกฯ ไทยคนที่ 30 จาก พรรคเพื่อไทย”ทำตามสัญญาน้ำมัน ดีเซลลดลงถึง 2 บาทต่อลิตร