“พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ระหว่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและโครงการคืนคุณแผ่นดิน” วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและโครงการคืนคุณแผ่นดิน “ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ( 4/3/63) ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ร่วม“ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมีพลโท สุชาติ สุทธิพล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ฝ่ายบริหาร พลโท สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ฝ่ายพัฒนา พลโท กิตติพงศ์ กาญจนาคม เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พลโท สำราญ ไชยริปู รองหัวหน้าสำนักงานผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พลตรี ธนินททร์ พู่ทองคำ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ฝ่ายบริหาร พลตรี นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ฝ่ายพัฒนา พลตรี...
องคมนตรี ผู้แทนพระองค์มอบรางวัล “เทพทอง ครั้งที่ 20” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 20 แก่ผู้แทนองค์กรดีเด่น บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงประจำปี 2562 รวม 82 รางวัล พร้อมมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง และให้สนับสนุนการจัดงาน จำนวน 8 คน ซึ่งสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้น ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมี นายบริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมฯ, นางผ่องศรี เอี่ยมสนธิ อุปนายก พร้อมคณะกรรมการบริหาร ร่วมกล่าวรายงานในครั้งนี้ สำหรับงานมอบรางวัลเทพทอง ทางสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรดีเด่น ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีส่วนสนับสนุนให้บุคลากรในวงการวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพให้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาการปกครองสิ่งแวดล้อมและความบันเทิงรวมไปถึงบุคคลดีเด่นด้านวิทยุและโทรทัศน์ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนของชาติและเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน ยและเพื่อสร้างเสริมความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรในวงการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านความประพฤติ รวมถึงองค์กรที่สนับสนุนการผลิตรายการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งปัจจุบันสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับงานหลายด้าน และบุคลากรมีอยู่เป็นจำนวนมาก ก่อผลดีผลเสียต่อสังคมได้ หากปราศจากความรับผิดชอบและไม่คำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ ...
"ตม.จว.สุราษฎร์ธานี เข้ม ตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมากับเรือโดยสาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19!! วันนี้​ ( 4 มี.ค. 63 )​ เวลา​ 07.00 น.​ ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ พันธ์โกศล ผกก.ตม. จว. สุราษฎร์ธานี นำโดย พ.ต.ท.จิรชาติ ร่มสายหยุด  รอง ผกก.ตม.จว. สุราษฎร์ธานี , พ.ต.ต. หญิงสุวิมล เอียดจุ้ย สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานตรวจบุคคลและพาหนะทางน้ำ เดินทางไปตรวจเรือ Marella Discovery เดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์และจะย้ายท่าไปยัง ตม.จว. ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) และเรือ MV.VASGO DA GAMA ซึ่งเดินทางมาจากประเทศเวียดนามและจะเดินทางออกไปยังประเทศกัมพูชาทั้งนี้ได้สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด่านศุลกากร ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ  สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย เพื่อตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมากับเรือโดยสาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19  โดยเรือได้จอดบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวหน้าทอน หมู่ที่ 3  ต.อ่างทอง  อ.เกาะสมุย  จว.สุราษฎร์ธานี!! #ขอขอบคุณ...
"กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครง การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3!! เมื่อวันที่ 4 มี.ค.63 เวลา 09.00 น.โดย ดร.พัลลภ สิงหเสนีผวจ.ปข./ผอ.รมน. จังหวัด ป.ข.มอบหมายให้ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัด ป.ข.เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-6มี.ค.2563 โดยมีจิตอาสาจากเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีและ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ้าเข้ารับการอบรม โดยมี พ.ต.อ.ภาคภูมิ โห้ใย ผกก.สภ.สามร้อยยอด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต4ประจวบคีรีขันธ์และวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์!! #ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!! ###############################
ติดตามชมรายการเรียลลิตี้ “GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์” ออกอากาศทุกวันเสาร์ ผ่านช่อง PPTV HD(36) เริ่มวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-09.00 น.