นายณชพงศ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา จัดเจ้าหน้าที่​ออกปฏิบัติหน้าที่ในมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ ในวันเปิดภาคการศึกษาประจำปี​ 2562​ กำชับให้เข้มงวดกวดขันและตรวจตราการให้บริการทางเรือโดยสาร​ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน​ ผู้ปกครองและประชาชนในการขึ้น-ลงเรือ​ ขณะอยู่บนเรือต้องสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลา บริเวณ ท่าเทียบเรือมาเนาะ​ ต.เกาะยาวน้อย​ - ท่าเรือช่องหลาด ตำบลเกาะยาวใหญ่ และเรือโดยสารข้ามฝาก บริเวณ ท่าเทียบเรือบ้านสามช่อง​ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง​ จังหวัดพังงา ภาพและข่าว : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ 280 หรือ 285
จ.ปทุมธานี ผู้นำนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ระดมสมอง เตรียมกิจกรรม ปี 62 องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 กว่า 120 ชีวิต ระดมสมอง พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา สระบุรี นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า กิจกรรมนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษา ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญควบคู่ไปกับการเรียนการสอนที่มีอยู่ในหลักสูตร ซึ่งเป็นการรวบรวมประสบการณ์อันเป็นผลพวงมาจากการที่นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายในสถาบันการศึกษา กิจกรรมทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร จึงถือเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ ทักษะในการทำงาน และการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมีความสุข อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกหนึ่งประการ คือ การบริหารด้านงบประมาณ และขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ความถูกต้องของเอกสารทางการเงิน และกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งกระบวนการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีความซับซ้อน...
สนธิกำลัง รวมหลายฝ่าย ตำรวจ กก.4 .ปทส. พร้อมฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 8 แม่ละเมา ชุดสายตรวจปราบปรามที่ 1ห้วยหินฝน และอีกหลายฝ่ายร่วมกันนำกำลังเดินเท้าเข้าป่าไปปิดล้อมเพิงพักกลางป่าของกลุ่มนายพรานหลายคน ที่บริเวณบ้านห้วยส้มป่อย ตำบลด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก สามารถตรวจยึดซากสัตว์ป่าคุ้มครองได้จำนวนมาก พร้อมอาวุธปืนและยาเสพติด และรถจักรยานยนต์4คัน ส่วนกลุ่มนายพรานไหวตัวทิ้งของกลางทั้งหมดหนีเข้าป่า เจ้าหน้าที่ไล่ติดตามแต่ไม่พบตัว สัตว์ป่าควรอยู่ในป่าหยุดคุกคามสัตว์ป่าด้วยครับ นับวันยิ่งใกล้จะหมดไปจากน้ำมือมนุษย์ กินอาหารปกติชนก็พอครับ หยุดสนับสนุนการล่าสัตว์ป่ามารับประทาน และร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ต้องทำงานพิทักษ์รักษาผืนป่าและอนุรักษ์พิทักษ์ชีพสัตว์ป่าด้วยครับ . ขอบคุณภาพข่าวจาก.เอกแม่สอด
โรงพยาบาลปากน้ำโพ ฉลองครบรอบ 30 ปี วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด งานฉลองครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลปากน้ำโพ " 30 ปี แห่งการแลดูแลด้วยหัวใจ " โดยมี นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ ผู้อำนวยการสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากน้ำโพ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการฯ นายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานจัดหารายได้ก่อสร้างโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) นางขวัญใจ จันทร์เฉลิม รองประธานจัดหารายได้ฯ พันตำรวจโทธวัช คำศักดิ์ รองผู้กำกับ สภ.เมืองนครสวรรค์ พร้อมผู้มีเกียรติ และคณะผู้บริหารในเครือโรงพยาบาล " บริ้นซิเฟิลเฮลท์แคร์ "...
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด. ว่าด้วยเรื่องขับเคลื่อน พชอ.- วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 - เวลา 13.30น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พัฒนากรตำบล กำนัน.นายก.ผอ.รพ.สต.บ้านเมืองทอง และทีม ธกส. สาขาพลาญชัย ออกร่วมประชุมบูรณาการประชุมประจำเดือน อสม. ณ รพ.สต.บ้านเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ อสม.ทุกท่าน ที่อายุไม่เกิน 60ปี เชิญชวนเข้าร่วมสมัครกองทุนออมแห่งชาติเพื่อเป็นสวัสดิการในยามเกษียณ พร้อมมอบนโยบายในการทำงานส่งเสริมสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ พร้อมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในชุมชน มีผู้มาร่วมประชุม จำนวน 122 คน พชอ. เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน .. ภาพ/ข่าว -สื่อประชาสัมพันธ์ สํานัก งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด