"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" ร่วมลงนามMOU เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กับ กรมการพัฒนาชุมชน โดยคุณนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคุณโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนา ร่วมลงนาม เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน และตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐในการลดความเลื่อมล้ำในสังคม โดยมีคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ, คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ, คุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร, คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธี ณ กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ #ติดต่อ-สอบถาม#ทีมงานสื่อสารองค์กร📱 086-854-1418📲 สายด่วน☎ป่อเต็กตึ๊ง1418 #ช่วยชีวิต🚑รักษาชีวิต🏥💉💊สร้างชีวิต🎓👪
สาวงามสนใจสมัครเข้าประกวดมิสแกรนด์ได้ตั้งแต่วันนี้ การประกวดมิสแกรนด์นครสวรรค์ 2019 พบกับดาราดังทางช่อง 3 กรงกรรม " อาตง อาใช้ " จากการเปิดเผยของ นางสาวสุพิชญา ไพรฑูลย์ ประธานจัดการประกวดมิสแกรนด์นครสวรรค์ 2019 ว่าด้วยทางคณะกรรมการจัดการประกวดมิสแกรนด์นครสวรรค์ 2019 จะมีการเปิดรับสมัครสาวงามเข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์นครสวรรค์ 2019 เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019 (Miss Grand Thailand 2019) ครั้งที่ 7 ที่กรุงเทพมหานคร โดยทางจังหวัดนครสวรรค์จะทำการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่โรงแรมิชญานี ซอยบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และคัดเลือกรอบตัดสิน 15 คนสุดท้าย ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่โรงแรม แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในงานพบดาราจากละครเรื่อง กรงกรรม...
เทศบาลนครนครสวรรค์รณรงค์ทำกิจกรรมทำความสะอาดวัดนครสวรรค์ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดวัด โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข จังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง โดยร่วมกันทำความสะอาด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 15 พ.ค 2562 
เช้าวันพุธนำบุญมาฝาก ได้รับแจ้งว่า โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารมีความต้องการของห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านดอยแอก 1.เครื่องImverterแปลงสัญญานacเป็นdc6,500บาทใช้กับโซล่าเซลล์ 2.กระดานชนิดเขียนด้วยไวท์บอร์ท2,000บาท 3.ชุดและอุปกรณ์การเรียนคนละ500บาท23คน 4.เงินเดือนครูจ้างสอนเดือนละ5,000บาท(สอนระดับอนุบาล) 5.ข้าวสาร มาม่า ปลากะป๋องตามแต่จะบริจาค 6.ตู้เก็บเอกสารแบบบานคู่ไส้เก็บยารักษาโรคทั้งชาวบ้านและนักเรียน4,500บาท 7.เครื่องกระจายเสียงของชาวบ้าน 25,000บาท 8.งบก่อสร้างห้องอนุบาลที่ขาด100,000บาท 9.งบซ่อมแซมโรงอาหารและอุปกรณ์20,000บาท