ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ร่วมจับกุมเด็กแว้น ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมดำเนินคดีต่อผู้ปกครอง วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก พลตรีถาวร แสงฤทธิ์ บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พันตำรวจเอกทรงพล สังข์เกษม ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก พร้อมชุดจับกุม ร่วมกันแถลงข่าว การแข่งขันรถในทางและความผิดอื่นๆของรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้แก่พี่น้องประชาชน พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยยึดรถจักรยานยนต์กว่า 190 คัน ส่งดำเนินคดี ปัญหาการแข่งรถในถนนที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชน ต้องยอมรับว่ามีมาอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่เทียบเท่ากับที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯและปริมณฑล แม้จะมีการกวดขันจับกุม ป้องปราม แต่ก็เป็นไปได้ยากที่จะหมดสิ้น ทำให้เด็กและเยาวชน หลงเดินไปในทางที่ผิด ความเดือดร้อนรำคาญแก่อันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความเสียหาย สูญเสีย ทั้งชีวิต ร่างกายทรัพย์สินและเวลา รัฐบาลโดยการนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หยิบยกขึ้นมาเพื่อให้ความสำคัญ โดยพลตำรวจโท ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้รับผิดชอบ ให้ทำอย่างจริงจังต่อเนื่องทั้งประเทศ สามารถลดปัญหาได้อย่างยั่งยืนมีการปฏิบัติเพิ่มเติมต่างจากตับทั่วไปตามปกติแล้ว คือการขยายผลและบันทึกข้อมูลใช้กฎหมายที่มีอยู่ทุกฉบับนำมาปฏิบัติให้ครบวงจรของการกระทำความผิด...
จ.พะเยา นายอำเภอนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานบริการก่อนเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายปกครองพะเยา" ร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานบริการก่อนเทศกาลเข้าพรรษา โดยนายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ เกตสระชัย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายยุรนันท์ จอมมิ่ง ปลัดอำเภองานป้องกัน พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.เมืองพะเยาที่ 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพะเยา, จนท.ทหาร มทบ.34, กอรมน.จังหวัดพะเยา จนท.สรรพสามิตจังหวัดพะเยา,จนท.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพะเยา, พมจ.พะเยา, สถานพินิจจังหวัดพะเยา และสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย เข้าตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาก่อนเทศกาลเข้าพรรษา ได้เข้าทำการตรวจร้าน"เเบล็คชิพ" เลขที่ 648/10 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.พะเยา พบว่าได้มีการจำหน่ายเบียร์ให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20 ปี โดยมีนายณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณ แสดงตัวเป็นเจ้าของร้าน จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20 ปี ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และได้แจ้ง ให้่ร้านที่เปิดบริการ คล้ายสถานบริการให้งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา หลังเวลา 24.00 น.ของคืนวันที่...
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษ เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงบทบาทหน้าที่และอำนาจขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงพัฒนาการทำหน้าที่ ของวุฒิสภา. กระตุ้นให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง. และการสร้างเครือข่ายผู้นำที่มีประสิทธิภาพ วันที่ 13 -15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลโรงแรมไม้หอมรีสอร์ท อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ ประการแรก เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย ประการที่สอง เพื่อให้ประธาน /รองประธาน/ประธานคณะกรรมาธิการ/สมาชิกวุฒิสภา ได้รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้นำท้องถิ่น เพื่อนำมาดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป และประการสุดท้าย เพื่อสร้างเครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชนในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โอกาสนี้ พลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีปาฐกถาพิเศษเรื่องหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ พร้อมด้วย พลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์ ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภาผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนนาวร์ ประจำประเทศไทย นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ / ผู้บริหารสำนักเลขาธิการวุฒิสภา และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี การจัดโครงการฯ ณจังหวัดนครสวรรค์ เป็นครั้งที่ 7/2562 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ปกครองท้องที่ /สื่อมวลชน/ศิลปินพื้นบ้าน/ผู้บริหารสถานศึกษา /บุคลากรศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย/ทนายความ/ครูบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย /อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน...
"กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​ ร่วม​กับฝ่ายปกครอง​ ทหาร​ ตำรวจ​ ออกตรวจสถานบริการ​ หลังมหาลัยขอนแก่น​เพื่อป้องกัน​เหตุ​ และจัดระเบียบ​สังคม​ ก่อนเปิดเทอม​!! เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ที่ผ่านมาโดยการอำนวยการของ พ.อ.คณธัช​ ชนะ​กาญจน์​ รองผอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​,ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น,นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น มอบหมายปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่กอ.รมน.​จังหวัด​ขอนแก่น​ ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น,ทหาร มทบ.23, วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, สสอ.เมืองขอนแก่น พมจ.ขก.,สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยวชนจังหวัดขอนแก่น ออกตรวจสถานประกอบการ บริเวณด้านหลัง มข.ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ประกอบด้วย 1. ร้านหลังมอ 2. ร้านเเฮชเเท็ก 3. ร้านบีทูซิท 4. ร้านอีสท์โคบาร์ 5. ร้านเพลย์กราวนด์ 6. ร้านมาติหล้า 7. ร้านบางบาร์ 8. ร้านภาภิรมย์ 9. ร้านชิวล์บาร์ 10. ร้านเกมส์บานาน่า - เพื่อป้องปรามการกระความผิดกฎหมาย โดยเน้นย้ำ 1. มิให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด 2. มิให้จำหน่ายสุราแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 3. มิให้ปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้ามาใช้บริการในสถานที่ของตน 4. มิให้ปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดในสถานที่ของตน - ทั้งนี้ ได้สุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใช้บริการ...
วันที่ 12 ก.ค.62 เวลา 08.00 น.นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสววรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการปั่นจักยาน ไหว้พระ สิบวัด ซึ่งมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเปิดโครงการปั่นจักรยานไหว้พระ สิบวัด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชน จากหมู่บ้าน 172 หมู่บ้าน 16 ตำบล 2 เทศบาล 16 อบต. ชมรมจักรยานฯ เข้าร่วมประมาณ 2,000 คน ณ พาสาน ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา มีกิจกรรม - เทเหล้าเผาบุหรี่ - ปลูกต้นไม้ - ปล่อยปลา - ถวายเทียน - ทอดผ้าป่า 10...