"ชุดเฉพาะกิจตรวจแรงงานต่างด้าวจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ชุมแพ ตรวจสอบต่างด้าวทำงานผิด กม.!! เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 13 ก.พ.62 กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น​ ร่วมกับชุดเฉพาะกิจตรวจแรงงานต่างด้าว​จังห​วัดขอนแก่น​ นำโดย ดร.สมศักดิ์​ จังตระกูล​ ผวจ.ขอนแก่น นายสันติ​ เหล่าบุญ​เสงี่ยม​  รองผวจ.ขอนแก่น  พอ.คณธัช​  ชนะกาญจน์​  รอง​ผอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​  ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่จาก  กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​  ตชด.ภาค​ 2​  จัดหางานจังหวัด​ขอนแก่น​  ตม.ขอนแก่น​  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง​แรงงาน​จังหวัด​ขอนแก่น​ และปกครองจังหวัดขอนแก่น  สนธิกำลังร่วมกับ นางสุภาวดี   ศรีสุขวัฒน์  นายอำเภอชุมแพ  จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอชุมแพ  เจ้าหน้าที่ ตร.สภ.ชุมแพ  ทหาร ค่าย ร.8 พัน 2 เดินทางไปตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าว ที่ ร้านตะวันแดงชุมแพ  ร้านดาวภูกระดึง  ร้านแซบคาราโอเกะ  ร้านใบเตยคาราโอเกะ  ร้านภูตะวันคาราโอเกะ...
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 14 ก.พ 2562 
จังหวัดเชียงใหม่ เร่ง ลดปัญหาฝุ่นละออง โดยเมื่อวันที่ 14 ก.พ.62 เวลา 0500 น. กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ประสานการปฏิบัติร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการฉีดพ่นละอองน้ำบนอากาศ การล้างถนนบริเวณรอบคูเมือง และการฉีดน้ำล้างต้นไม้ริม 2 ข้างถนน เพื่อชำระล้างฝุ่นละอองที่ตกค้างบนพื้นผิวถนน และต้นไม้ และเพิ่มความชื้นในอากาศ ซึ่งจะดำเนินการทุกวันๆ ละ 2 เวลา (0500 และ 1400) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จ.พะเยา ร้อนแล้ง ชาวบ้าน หากินสุดยอดอาหารของสูง สอยไข่มดแดง (เต้งมดส้ม)ยำสด รสชาติอร่อย อย่าบอกใคร สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยาช่วง ช่วงสายจนถึงบ่ายอากาศจะร้อนแดดแผดกล้า ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงจะย่างเข้าสู่ฤดูแล้ง ที่จะมาถึง ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดพะเยาเริ่มออกหา รังมดแดง เพื่อสอยเอาไข่มาปรุงเป็นอาหารรสชาติเด็ด อร่อย และที่สำคัญมีคุณค่าด้านโภชนาการ อาหารโปรตีนสูงจึงนิยมออกสอยหามารับประทานที่เหลือก็ออกจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งในวันนี้ชาวบ้านบ้านแม่ใส ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้พากันออกหารังมดแดงที่ทำรังอยู่บนปลายยอดไม้ หรือต้นปลายต้นไม้ที่สูงโดยใช้ไม้ ไผ่รวกด้ามยาวๆที่ทำการดัดแปลง ใช้ในการสอยไข่มดแดง เมื่อเจอ รังมดแดงที่อยู่ปลายยอดต้นไม้ ก็จะทำการใช้ไม้ ไผ่ด้ามยาวๆโดยปลายไม้จะมีถุงฟางทำเป็นกระเช้า เพื่อรองรับไข่มดแดงในขณะที่สอยให้ร่วงหล่นลงมาในถุงฟาง หรือกระสอบฟางที่ดัดแปลงทำเป็น ที่ใช้สอยรังไข่มดแดงเพื่อเอาไข่หรือเต้งมดส้มนำมาประกอบอาหารและจำหน่าย เมื่อเจอรังมดแดงก็จะทำการใช้ไม้ด้ามยาวๆๆ ทิ่มแทงแน่เข้าไปในรัง มดแดงหรือมดส้ม แล้วทำการเขย่าเขย่าเขย่า และทิ่มแทงรังมดแดงให้เป็นรูเพื่อให้ไข่มดแดงหรือเต้งมดส้ม ไข่มดแดงหล่นตกลงมาใส่ในกระสอบฟางที่รองรับไว้ หลังจากนั้นก็จะนำ ไข่มดแดงมาใส่ถาดผึ่งไว้กับแสงแดดเพื่อให้ ตัวมดแดง ไต่หนี ออก เหลือเพียงไข่ไว้ หลังจากนั้นก็จะนำมาปรุงอาหาร รับประทาน หรือนำไปขาย สำหรับไข่มดแดงหรือ(เต้งไข่ มดส้ม) นำมาปรุงอาหาร ได้หลายรูปแบบอาทิ แกง ต้มยำทอดกับไข่เจียว ฯแล้วจะนำไปประกอบอาหารชนิดใด แต่ก็มีบางคนชอบแบบยำไข่มดแดงหรือเต้งมดส้ม...
จ.นครนายก การประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก จัดการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครนายก โครงการสร้างกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ห้องประชุมขุนด่านฯ ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 นายบัญชา เชารินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครนายก โครงการสร้างกลไกลแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส. โดยมี พันตำรวจโท กนก สงวนพรรค ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมให้ความรู้ในด้านทางกฏหมายและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ฯ พร้อมมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 21 ท่าน 21 พรรคการเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมในการประชุม ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 กำหนดให้คระกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่จัดการหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เพื่อควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมมีอำนาจสืบสวน หรือไต่สวนเมื่อพบเหตุอันควรสงสัยว่า การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้มีอำนาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง...