ข่าวด่วนได้รับแจ้งเหตุรายงานด่วนว่า ได้รับแจ้งเหตุเรือประมงอัพปาง จ.ตราด สูญหาย 15 รายเมือวันที่ 18 มิ.ย 62 เวลาประมาณ 14.40 น. ได้รับแจ้งมีเรือชัยวารี เป็นเรือครอบปลากระตัก ขนาด 40.92 ตันกอร์ส ลูกเรือจำนวน 15 คน จมบริเวณ พิกัดแลต 11.39 30 เหนือ ลอง 102.37.12 ตะวันออก อ.เกาะกูด การให้ความช่วย เรือมชด./1 เรือประมงโชคธวัชชัย59 ,แทนชัย 3, โชคมนัญชยา999 ทำการช่วยเหลือ นำผู้ประสบภัยได้ปลอดภัย 12 คน อยู่ระหว่างค้นหาอีก 3 คน ขอบคุณภาพข่าวจาก ปภ.ตราด
เทศบาลฯเสริมสร้างความรู้การดูแลป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงวัย วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562เวลา 09.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ เกาะกลางอุทยานสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการผู้สูงวัย รู้ทัน ป้องกันโรคติดต่อ โครงการจัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค และข้อปฏิบัติในการดูแลเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆ มีหัวข้อเพื่อให้ความรู้ในการอบรม อาทิ สถานการณ์ที่เป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อผู้สูงวัย โรคติดต่อในระบบทางเดินหาย โรคระบบทางเดินอาหาร การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 7 ขั้นตอน มาตรการ 5 ป 1 ข ป้องกันโรคไข้เลือดออก การสาธิตการทำสมุนไพรตะไคร้หอมกันยุง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ และวิทยากรจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
กลุ่มข้าว”หอมดอกฮัง”จัดพิธีลงแขกดำนา อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 18 มิถุนายน 62 นายดาวิทย์ พุทธิไสย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลอุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1เผยว่า วันนี้ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดเข้าร่วมกิจกรรม ร่วลงแขกดำนาแปลงอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน ข้าว"หอมดอกฮัง" ณ แปลงนาสาธิตเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้านหอมดอกฮัง (นามิซัง)บ้านโคกสะอาด ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยกิจกรรมเป็นปีที่ 6 และปีนี้มีการสาธิตดำนาอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน 270 สายพันธุ์- สาธิตการตกกล้ารวงเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน 50 สายพันธุ์ แจกจ่ายแบ่งปันพันธุ์ข้าวพื้นบ้านให้กับเกษตรกรที่ร่วมงานตลอดงาน และการทำนาแบบดั้งเดิม ทำจากน้ำฝน เป็นการดำนาที่ม่วนชื่นโฮแซว ด้วยการร้องรำ ทำเพลง ตลอดในงาน ซึ่งในงานมี.กลุ่มข้าวหอมดอกฮังมีข้าวเหนียวหมูย่าง ส้มตำแซบ ๆ ไว้เพิ่มพลังตอนเหนื่อย นายดาวิทย์ พุทธิไสย.ผอ.โรงเรียนโคกสะอาดกล่าวอีกว่า การดำนาลงแขวันนี้ เป็นการร่วมกับชุมชนที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์ข้าวพื้นบ้าน ในพื้นที่แปลง 100 ไร่ โดยทำนาแบบธรรมชาติจากน้ำฝนและปลอดสารเคมี .และเป็นแปลงนิเวศน์นาโคก นาแปลงเล็กที่มีป่าล้อมรอบ...
สถาบันพระปกเกล้า จับมือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นำนักศึกษา ปสม.รุ่น 1 ลงพื้นที่มหาชัย ฟังเสียงและศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่น 1 สถาบันพระปกเกล้า เข้ารับฟังการบรรยายการบริหารจัดการจังหวัดเชิงบูรณาการภายใต้ความหลากหลายทางประชากรและเชื้อชาติ และศึกษาดูงานคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติกับสิทธิมนุยชนที่จับต้องได้ โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ บรรยายสรุปถึงการบูรณาการทำงานแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ นายสมคิด เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา อยู่จำนวนมาก โดยมีการบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ปัญหาแรงงานทั้งถูกกฏหมาย ผิดกฏหมาย มีทั้งแรงงานประมง และแรงงานภาคอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามมติครม. ปัจจุบันได้รับการแก้ไขเป็นไปในทางที่ดีกว่าอดีต “สำหรับการศึกษา จังหวัดได้จัดเรื่องการเรียนรู้ให้กับเด็กต่างด้าวที่ติดตามผู้ปกครองมาทำงาน โดยมีโรงเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ รับเด็กเข้าศึกษาเช่นเดียวกับเด็กไทย รวมถึงมีศูนย์การเรียนรู้ของภาคเอกชนมาร่วมจัดการดูแลอีก” ผวจ.สมุทรสาคร กล่าว นายสมคิด กล่าวถึงการดูด้านสาธารณสุข ได้มีการคัดกรองป้องกันโรคติดต่อ ก่อนที่จะเข้ามาทำงานในประเทศ เมื่อเข้ามาทำงานแล้ว ภาครัฐยังมีระบบการรักษา โดยโรงพยาบาลรัฐ และระบบประกันสังคม ซึ่งแรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิประโยชน์การดูแลรักษาสุขภาพเช่นเดียวกันกับคนไทย ด้านนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า การพานักศึกษา ปสม.1...
กองทัพภาคที่ 3 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าว การพัฒนา และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด และบึงราชนก / การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ / การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรผิดกฏหมาย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด พลโท ธวัช ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พล.ต.ทรงธรรม สิทธิพงษ์ ผบ.มทบ.31 พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษก กองทัพภาคที่ 3 พ.ต.อ.ภัทรพล พลศิลา ผกก.สภ.หนองปลิง นายวีระเชษฐ์ ปุพพโก ผู้ช่วยหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด และคณะนายทหาร ร่วมแถลงข่าว การพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ และบึงราชนก จ.พิษณุโลก /การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ / การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรผิดกฏหมาย สืบเนื่องจากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และ บึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก มีสภาพเสื่อมโทรมจากวัชพืชและตะกอนดินตื้นเขิน ทำให้มีการเข้าครอบครองทำประโยชน์หรือบุกรุกพื้นที่บึงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่รับน้ำในฤดูฝนได้ไม่เต็มศักยภาพ รวมทั้งไม่สามารถบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ...