พัฒนาชุมชนชุมชน โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 15 มกราคม 2562 นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน กองทุนพัฒนา บทบาทสตรี กรมพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลไก การขับเคลื่อนงาน กองทุนพัฒนาบทบาท สตรี ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และพนักงานกองทุน รวม 58 คน ร่วมการอบรม ณโรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์
ข่าว – ผกก.หัวหินเร่งล่าแก๊งวัยรุ่นตระเวนขโมยไก่วัดขาย วันที่ 15 ม.ค.62  พ.ต.อ.ธนากร วงศ์สิริลักษณ์ ผกก.สภ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าจากที่มีพระลูกวัดสมอโพรงสามัคคีธรรม อ.หัวหิน โพสต์เฟซบุ้คส่วนตัวว่า “ประกาศพี่น้องและญาติโยมชาวหัวหินทุกคน ขณะนี้ได้มีเด็กและวัยรุ่นหลายกลุ่มมาขโมยไก่แจ้ที่วัดสมอโพรงเป็นจำนวนไม่น้อย จึงฝากญาติโยมช่วยกันเตือนช่วยกันดูแลบุตรหลานของท่านด้วยว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดี สิ่งไหนสมควรทำ สิ่งไหนสมควรทำ 1.เสียอนาคต 2.ติดคุก 3.บาปหนาที่มาขโมยของในวัด เจริญพร” จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเรื่องนี้ทางตำรวจอยากจะให้ทางผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเพื่อจะได้ดำเนินขั้นตอนตามกฎหมาย พร้อมเพิ่มสายตรวจรถยนต์-รถ จยย.ออกดูแลตามวัดที่มีการเลี้ยงไก่แจ้หรือไก่ชนไว้จำนวนมาก รวมถึงให้ชุดสืบสวนตรวจสอบประวัติบุคคลรวมถึงวัยรุ่นในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงวัดเพื่อสืบหาตัวแล้ว ด้านพระครูประกาศธรรมรส นาถปญโญ หรือหลวงพ่อมนัส เจ้าอาวาสวัดสมอโพรง กล่าวว่าไก่จะหายช่วงเวลาหลวงพ่อทำวัตรเย็นไปสวดมนต์ โจรก็จะมาขโมยตอนช่วงนี้ มาขโมยไปเยอะแล้ว เอาไปขายในราคาหลักพันถึงหลักหมื่นต่อตัว ยิ่งถ้าคนเล่นไก่แจ้จะรู้ว่าตัวนี้น่าจะได้ราคาเท่าไร แล้วถ้าตัวไหนเสียงดีเอาไปแข่งราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก คนที่มาเอาก็มีเด็กบ้าง ผู้ใหญ่บ้าง ตอนนี้ไก่ที่วัดก็บางตาอย่างเห็นได้ชัดจากเมื่อก่อนมีประมาณถึง 400-500 ตัว แต่ก็ยังไม่ได้แจ้งความหรือตามหาคนที่มาขโมย ซึ่งอาตมาเองก็ไม่รู้ว่าไก่จะหายตอนไหน ป้องกันไม่ถูก ไม่มีรั้วกั้นไม่มีอะไรกั้น ไก่ก็เดินหากินตามธรรมชาติ ที่ทราบวิธีการมาขโมยคือเอาไก่มาต่อ คือถือไก่มาหนึ่งตัว เอามาล่อไก่ในวัดแล้วดักด้วยแร้วตาข่าย อยากฝากถึงคนที่มาขโมยว่าอย่ามาเอาไก่วัดเลยเพราะเลี้ยงตั้งแต่ตอนเล็กๆเลี้ยงไว้นานแล้ว สงสารไก่ อย่าเอามันไปทรมานมันเป็นบาป. อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน หัวหิน/ประจวบฯ
โครงการพัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลตามแนวพระราชดำรินครสวรรค์ในความพอเพียงกิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบขยายผลตามแนวพระราชดำริ วันที่ 15 มกราคม 2562 นายปรีชาเดชพันธ์ รองผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด โครงการ พัฒนา และสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผล ตามแนวพระราชดํารินครสวรรค์ ในความพอเพียง กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน ต้นแบบขยายผลตามแนวพระราชดำริ โดยมี นายประกอบ ธีวีระพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ ผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี นายชัชชัย กลีบมะลิ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และหัวหน้าส่วน ผู้เข้ารับการอบรม ร่วมเปิดงาน ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยจัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งค่านิยมหลักประการหนึ่งกำหนดให้รู้จักดำรงตนอยู่ให้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นมีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยาย กิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับประชาชนในชุมชนเป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้การถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสืบทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมค่านิยม และเอกลักษณ์ ของชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่างๆ เช่นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ของชุมชน โดยเน้นการประมวลเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้ทันกับ เปลี่ยนแปลงของสังคมก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้และมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเองเป็นศูนย์ของประชาชนที่ดำเนินการ โดยประชาชนและเพื่อประชาชนที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
เขยโหดจนมุมเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดระนองเตรียมนำตัวกลับมาจังหวัดอุตรดิตถ์ ข่าวคืบหน้าทางเจ้าหน้าทีสามารถติดตามจับคุมตัวได้แล้วตำรวจสืบสวนระนองร่วมทหาร จับแล้วไอ้โหดยิงยกครัว5ศพ ที่อุตรดิตถ์ จับกุมได้ที่ ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง กำลังจะข้ามฝั่งไปประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากพบรถที่จังหวัดพิษณุโลก ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสาน และสืบทราบว่าเขยมือโหดหลบหนีไปหาเพื่อนที่จังหวัดระนองทางเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามและจับกุมได้เมื่อเวลา 10 .00น.ของวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่จังหวัดระนอง ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
นายปรีชา เดชพันธุ์ รอง ผวจ.นครสวรรค์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รอง ผวจ.นครสวรรค์ นางสมศรี เพิงผา คลังจังหวัดนครสวรรค์ ดร.จิรศักดิ์ ส่งศิริ ผอ.กกท.นครสวรรค์ ร่วมส่งนักกีฬาคนพิการของจังหวัดนครสวรรค์ ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 15 ม.ค.62 ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์