......สนใจเที่ยวทะเลพัทลุงเรามีทางเลือกและเป็นข่าวดี นทท ประธานและคณะกรรมการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)​ จ.พัทลุง..... นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, และเลขานุการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.พัทลุง, อาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา(ที่ปรึกษาชุมชน)​ ท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลาตอนกลาง สัมผัสวิถีประมงสามน้ำ ชื่นชมหมู่เกาะต้องห้ามพลาด และร่วมทำกิจกรรมชุมชน ท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก ส่งเสริมการการตลาด มุ่งเน้นกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้คนในชุมชน ท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะหมาก ? ท่องเที่ยวเเบบไทยๆ ? ☁ เรายังคงเอกลักษณ์เเบบบ้านๆตลอดไป ?สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้หลากหลายช่องทาง ?โทรต่อสายตรงถึงประธาน 093-6746786 ท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก