เมื่อเวลาประมาณ 18.45 น.ขบวนรถด่วนพิเศษ อุตราวิถีที่ 10 เชียงใหม่ – กรุงเทพ ขณะทำขบวนถึง สทล.ที่ 709/1-2 ระหว่าง ศาลาแม่ทา – หนองหล่ม ขบวนรถได้ชนกับรถยนต์กระบะบริเวณทางลักผ่าน ไม่มีเครื่องกั้น มีป้ายสัญญาณเตือน ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ ความเสียหายของขบวนรถ ดีเซล 4138 กระจกหน้าแตกรถยนต์ยังกีดขวางอยู่บนทาง ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ขบวนรถถอยกลับเข้าสถานีหนองหล่ม เพื่อรอการเปิดทาง จึงส่งผลให้วันนี้ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 10 จะล่าช้ากว่ากำหนดเวลาเดิม
#ขับรถเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ