ตราด/ชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด ได้บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดเก็บขยะตัดต้นไม้ตกแต่งบริเวณสถานที่กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และปลูกต้นประดู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารเรือในพื้นที่โดยรอบพระรูปด้วย เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจําปี 2561 ณ.ริมชายหาดแหลมไม้รูดหมู่ 6 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

0
57

ตราด/ชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด ได้บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดเก็บขยะตัดต้นไม้ตกแต่งบริเวณสถานที่กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และปลูกต้นประดู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารเรือในพื้นที่โดยรอบพระรูปด้วย เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจําปี 2561 ณ.ริมชายหาดแหลมไม้รูดหมู่ 6 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 20 พย.2561 โดยมี นาวาตรี ศักดิ์ชัย ศรีวิไสย หัวหน้าชุดปฎิบัติการที่ 23 ฉก.ปชด.ตราด พร้อมด้วยกําลังชุดปฎิบัติการที่ 23 และประชาชนในพื้นที่หมู่ 6 ต.ไม้รูด เข้าร่วมกว่า 50 คน ของทุกปีเป็นวันกองทัพเรือ ซึ่งในปีนี้ได้มอบหมายให้ชุดปฎิบัติการที่ 23 ร่วมกับชาวบ้านตําบลไม้รูดร่วมกันบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ประชาชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ จึงถือโอกาสวันนี้เป็นวันกองทัพเรือ จึงได้ช่วยกันทําความสะอาดร่วมกันบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ พร้อมร่วมรับประทานอาหารร่วมกันที่อาคารประกอบเลี้ยงของ ชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูดต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก