a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จังหวัดตากแถลงข่าวจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2561 ” ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่”
วันนี้ ( 8 พ.ย. 61)  เวลา 18.00 น.จังหวัดตากร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เทศบาลเมืองตาก มณฑลทหารบกที่ 310 ตำรวจภูธรจังหวัดตาก และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. )  แถลงข่าวงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2561 ” ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก ถือเป็นประเพณี แห่งความภาคภูมิใจ ของพี่น้องชาวจังหวัดตาก

นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเป็นประเพณีที่เริ่มต้นจากการละเล่นพื้นถิ่นผ่านการส่งเสริมการอนุรักษ์และการร่วมมืออย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วนจนกลายเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในระดับประเทศและสากล ซึ่งในปีนี้ถึงแม้จะไม่มีการแข่งขันการลอย แต่เชื่อว่านักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลมาร่วมชมความงามความมหัศจรรย์ของสายน้ำปิงต้นกำเนิดของงานกระทงสายพร้อมซึมซับบรรยากาศที่สงบและเรียบง่ายของชาวตาก โดยจังหวัดตากเองได้มีการส่งเสริมการจัดงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี

นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้มีการสนับสนุนในการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายเป็นประจำทุกปี เนื่องจากต้องการร่วมส่งเสริมงานประเพณีที่ภาคภูมิของจังหวัดตากให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเนื่องจากในช่วงการจัดงานจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาชมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีความภาคภูมิใจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นจังหวัดตากสร้างสรรค์ให้กลายเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศสู่มาตรฐานสากลสืบชั่วลูกชั่วหลานต่อไป

นายชลิต ธนโชควณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองตาก กล่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง เริ่มมีการดำเนินกิจกรรมในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ซึ่งในวันนั้นจะมีขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานกระทงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พร้อมขบวนแห่กระทงพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ 8 พระองค์ ขบวนแห่สายกระทงทั้ง 7 สายและขบวนแห่ชมรมคนพิการเทศบาลเมืองตากและพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง พิธีอัญเชิญกระทงพระราชทานลงลอยเป็นปฐมฤกษ์ ทั้งนี้กระทงพระราชทานแต่ละพระองค์จะนำขึ้นประดิษฐานบนอาคารกิตติคุณพร้อมจัดแสดงโชว์กระทงนำกระทงปิดท้ายของสายกระทง 7 สายและกระทงกะลาที่ประดับตกแต่งสวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมถึงความประณีต งดงามอย่างใกล้ชิด สำหรับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในงานยังคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนและนักท่องเที่ยวในเรื่องของดินเนอร์กระทงสาย เปิดตำรับอาหารพื้นบ้านร่วมสมัยกับสุดยอดของกินถิ่นเมืองตากซึ่งรวบรวมเมนูอาหารพื้นบ้านร่วมสมัย อย่างไรก็ตามในปีนี้การจัดกิจกรรมเน้นถึงความเรียบง่ายและการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนและสัมผัสกับมนต์ขลังของเมืองตากให้อยากกลับมาเที่ยวซ้ำอีกครั้งในปีต่อๆไป

ภาพ/ข่าว/ปชส.ตาก
สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน