เมื่อ 080900 พ.ย.61 พ.ท.วรัญชิต หลักหาญ ผบ.ร.4 พัน.2 พร้อมด้วยกำพลังพล ร้อย.รส.ที่ 2 กกล.รส.จว.อ.น. ร่วมกับ ประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่ อ.ลานสัก จว.อ.น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างฝายมีชีวิต พื้นที่ บ.ท่ามะนาว หมู่ 1 ต.ระบำ อ.ลานสัก จว.อ.น. สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนา จว.อ.น. และ ทพ.32 ห้วงการจัดทำฝาย 8-11 พ.ย.61 มีประชาชนและส่วนราชการร่วมกิจกรรม 50 คน