มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มอบพระพุทธรูป​ สนับสนุนโครงการเผยแผ่พระพุทธศานา

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มอบพระพุทธรูป​ สนับสนุนโครงการเผยแผ่พระพุทธศานา

“เจ้าคุณน้อย” วัดอินทรวิหารฯ มอบพระองค์ที่ 64 ให้แก่ สภ.ศิลาลาด จ. ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.67 พระโสภณธรรมวงศ์ หรือ เจ้าคุณน้อย (วศก ปญฺญาอกุโข) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพ, เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบ พระคุณพระพุทธรูปปางลีลา องค์ที่ 64 ตามโครงการ มอบพระประจำโรงเรียน สถานพยาบาล และหน่วยงานราชการ ของวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีข้าราชการตำรวจ ฝ่ายปกครอง โรงเรียน และหน่วยงานใกล้เคียง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้มีประธานอุปถัมภ์โครงการ ฯ สร้างพระพุทธรูป – ที่ประดิษฐาน สถานีตำรวจภูธรศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, คุณแม่รำเพย พลไกษฐ์ และครอบครัว, ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิ้มกาญจนา, ดร.พอพันธุ์ สนเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

สำหรับโครงการสร้างโดยมี พระโสภณธรรมวงศ์ หรือ เจ้าคุณน้อย เป็นประธานดำเนินงานตามโครงการ มาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช 2550 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่า สังคมไทยโดยเฉพาะเยาวชน ได้เหินห่างไปจากพระพุทธศาสนา เข้าสู่ยุคเทคโนโลยี คือ ถือวัตถุเป็นสำคัญประการหนึ่ง เยาวชนไม่ค่อยเข้าวัดประการหนึ่ง และพระสงฆ์เองก็มีโอกาสน้อย ในการเข้าไปสอนเยาวชนประการหนึ่ง พระพุทธรูปที่โยมนำมาถวายวัด และเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ประการหนึ่ง และสิ่งสำคัญ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนของชาติ ได้มีความรัก เทิดทูนในสถาบันหลักของไทย กล่าวคือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่เสมอ

ด้วยเหตุทั้งหลายดังกล่าวนี้ ทางพระโสภณธรรมวงศ์ หรือเจ้าคุณน้อย จึงได้ร่วมกับทานบดี คหบดีผู้มีบุญ มีการบริจาคทาน คณะศิษยานุศิษย์ โดยมี พล.อ.เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ ในสมัยที่ท่านยังดำรงตำแหน่ง เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมกันดำเนิน สร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน สถานพยาบาล เเละหน่วยงานราชการ ขึ้น ทั่วประเทศ ดำเนินการมาแล้ว มากกว่า 80 สถานที่ โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ

////////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *