วิริยะประกันภัย ร่วมกับ แขวงทางหลวงตรัง แก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน .

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ แขวงทางหลวงตรัง
แก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน

.
คุณพิสิทธิ์ สุขสง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง รับมอบป้ายเตือนจุดเสี่ยงพร้อมอุปกรณ์ควบคุมโซลาเซลล์ ภายใต้ “โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน” จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณสุกันต์ เดชเจริญ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ประโยชน์โดยตรง

จุดโค้งสวนส้มแห่งนี้เป็นจุดเสี่ยงและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งการมีป้ายไฟมีสัญญานเตือนจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ ณ โค้งสวนส้ม เขาพับผ้า ถนนตรัง – พัทลุง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
.
สำหรับ “โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน” บริษัทฯ ตระหนักถึงความสูญเสียและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนนที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน อันเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ พิการ และสูญเสียชีวิต จึงมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2567 นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจและคัดเลือกจุดเสี่ยง เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงานจัดการแก้ไขและป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนร่วมกับภาครัฐที่รับผิดชอบทั่วประเทศ ได้แก่ พื้นที่ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคกลางและภาคตะวันตก และภาคใต้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมขยายผลโครงการฯ โดยมีกำหนดส่งมอบป้ายเตือนจุดเสี่ยงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลำดับถัดไป

.
#วิริยะประกันภัย #ViriyahInsurance
#โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *