จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกัน เตรียมสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในวัดย้ำล้อม สำหรับงานทำบุญทอดกระฐินสามัคคี ณ วัดน้ำล้อม

0
107

วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00น. นสงสากล. เกตุชู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 พร้อมด้วยนางเทียม กัณฑ์บุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.ตากออก พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการวัด และจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกัน เตรียมสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในวัดย้ำล้อม สำหรับงานทำบุญทอดกระฐินสามัคคี ณ วัดน้ำล้อม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561. เพื่อสมทบทุนในการสร้างโบสถ์          วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. นางเยา เรืองเกตุกำนันตำบลตากออก พร้อมผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ,8,11และ 15 ต.ตากออก คณะกรรมการวัดวังมะกอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและศรัทธา วัดวังมะกอกร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน สามัคคีเพื่อสร้างซุ้มประตูวัดด้านตะวันออก วัดวังมะกอก ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก รวมได้ยอดเงิน 255,633 บาท

@ วันอาทิตย์ ที่ 4พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. นางพิชญาภา ทาแลบ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่แม่บอน หมู่ 12 ต.ตากออก พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและศรัทธา สำนักสงฆ์บ้านใหม่แม่บอน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดสร้างซุ้มประตูวัดสำนักสงฆ์บ้านใหม่แม่บอนอำเภอบ้านตาก รวมได้ยอดเงิน 217,655 บาท

สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน