ตราด โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดงานเปิดบ้านวิชาการ “K.K. Open House 2023 The he heart of Community หัวใจของชุมชน ”ประจําปีการศึกษา 2566 ณ.หอประชุมกันเกราโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตราด โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดงานเปิดบ้านวิชาการ “K.K. Open House 2023 The he heart of Community หัวใจของชุมชน ”ประจําปีการศึกษา 2566 ณ.หอประชุมกันเกราโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายเชิดศักดิ์ ชุ่มนาเสียว นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานบ้านวิชาการ “K.K.Open House 2023 The heart ot Commuity หัวใจของชุมชน นายคมสัน ณ รังษี ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานวิชาการฯนายกฤษณะวัฒน์ พานทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม นายฐิติ เรืองฤทธิ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมเปิดงานบ้านวิชาการ นายเจริญ ชลาลัย อดีตรองนายก อบจ.ตราด ได้มอบทุนการศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลายในการประกวดวาดภาพต่างๆ

ส.จ.ไพรวัลย์ ชลาลัย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ผู้บริหารคณะครูแบะนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จากโรงเรียนภาคีเครือข่ายในประเทศกัมพูชา วิทยาลัยเขมรระสามัคคี วิทยาลัยฮุนเซนจําเยียน และวิทยาลัยทั่วไปและเทคนิค เดโซ แซน เกาะกง พร้อมด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างตราด วิทยาลัยเทคนิคตราดและสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคลองใหญ่เข้าร่วมในงานบ้านวิชาการ นายคมสัน ณ รังษี ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้กล่าวว่า การจัดงานเปิดบ้านวิชาการ “K.K.Open House 2023 The heart ot Communiy หัวใจของชุมชนขึ้นในครั้งนี้ เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและผลงานของนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมต่อสาธารณชน เพื่อให้ครูและนักเรียน ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีทางด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย

นิทรรศการทางวิชาการต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นิทรรศโครงงานการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS (Independent Study)นิทรรศการแนะแนวจากภาคีเครือข่าย การเสวนาทางวิชาการ ระบบต่างๆในร่างกาย กิจกรรมตลาดนัดอาชีพและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในบริเวณโรงเรียนเป็นต้น

/ภาพ/ข่าว/วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *