ธ.ก.ส.ชุมพรร่วมมืออำเภอสวีสร้างฝายชะลอน้ำป้องกันภัยแล้งหวั่นกระทบเกษตรกร

ธ.ก.ส.ชุมพรร่วมมืออำเภอสวีสร้างฝายชะลอน้ำป้องกันภัยแล้งหวั่นกระทบเกษตรกร
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 ก.พ.67 ที่บริเวณหมู่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าฯจ.ชุมพร เป็นประธานเปิดฝายชะลอน้ำ “คลองฉลอง” โดยมีนายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอสวี เจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสวี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สวี นายบรรยงค์ หนูบรรจง ผอ.สนง.ธ.ก.ส.จังหวัดชุมพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
โดยนายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอสวี ตามที่จังหวัดชุมพร ได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยการจัดทำฝาย เพื่อเป็นการชะลอน้ำในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำหลาก และสามารถเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ภายใต้นโยบาย 1 กระทรวง 1 ฝาย ทั้งนี้อำเภอสวี ได้รับมอบภารกิจจัดทำฝาย จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1. “ฝายคลองหินดำ” วัดหน้าศาลช้างเล่น 2.ฝายคลองหินดำ บ้านหน้าศาลช้างเล่น ทั้ง2 ฝายตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 12 ตำบลเขาค่าย และ3. “ฝายคลองฉลอง ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ 2 ตำบลวิสัยใต้และหมู่ 6 ตำบลครน อำเภอสวี ฝายชะลอน้ำ “คลองฉลอง เป็นการก่อสร้างแบบเรียงหินสลับคอนกรีต ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 2.50 เมตร โดยอำเภอสวี ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชุมพร จำนวน 14 สาขา
นายบรรยงค์ หนูบรรจง ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชุมพร กล่าวถึงการจัดโครงการสร้างฝายกั้นน้ำป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งว่า สืบเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2566 ก่อให้เกิดสภาวะภัยแล้งครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงส่งผลกระทบให้ฤดูฝนของประเทศไทยล่าช้ากว่าปกติ
จังหวัดชุมพรมีพื้นที่การเกษตรเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิด เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ทุเรียน และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ อีกมากมายหลายชนิด รวมทั้งกิจการปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความเสียหาย พืชขาดน้ำยืนต้นตายจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตพืชผลการเกษตรรวมทั้งจังหวัดตกต่ำ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชุมพร ได้เข้าร่วมประชุมระดับจังหวัดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนงานอื่น ๆ ในการบูรณาการร่วมกันเพื่อช่วยกันป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้งและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชุมพร จึงได้จัดทำโครงการ “สร้างฝายกั้นน้ำ” ซึ่งสามารถบูรณาการร่วมกับโครงการอื่นของธนาคาร เช่น โครงการธนาคารต้นไม้ และโครงการชุมชนอุดมสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรและประชาชนในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม และผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารตามหลักการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) อย่างยั่งยืน จึงได้สนับสนุนงบประมาณในวงเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
เพื่อสร้างฝายกั้นน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยร่วมกับโครงการภาครัฐ ภายใต้โครงการ “1 กระทรวง 1 ฝาย “ ณ คลองฉลอง หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อประโยชน์หลักของชุมชน เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ รวมถึงใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนบริเวณใกล้เคียง สร้างความยั่งยืนในชุมชน “เมื่อดิน น้ำ ป่าสมบูรณ์ ฝายมีชีวิตสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง”
………………………………………………………………………..เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร098-9515199

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *