เน้นโปร่งใสคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัยประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัยประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ
วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2567 ) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย นายชัยคม ศกุนรักษ์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 1/2567 และลงพื้นที่สอดส่องโครงการประจำ

ปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัยและที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมและลงพื้นที่สองส่องโครงการ


สำหรับพื้นที่สอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัยในวันนี้ ได้แก่
1.กิจกรรมก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล บ้านใหม่เจริญผล หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
2.กิจกรรมโครงการขุดลอกคลองตลุกน้ำ (คลองเปลือย) ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย


3.กิจกรรมโครงการปรับปรุงคลองเพขรหึง (กิ่ววัวดำ) ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
โดยคณะ ก.ธ.จ.จังหวัดสุโขทัยได้ให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับการดำเนินโครงการฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ซึ่ง ก.ธ.จ.จังหวัดสุโขทัยมีอำนาจหน้าที่ในการสอดส่องผลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดสุโขทัยให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย0821632939

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *