ชมคลิป ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่เคารพ ผมนายบัญชา เดช เจริญศิริกุล สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร แบบบัญชี รายชื่อพรรคท้องที่ไทย ขออภิปรายช่วยชาวบ้าน ปัญหาภัยแล้ง

กราบเรียน
ชมคลิป ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร
ที่เคารพ ผมนายบัญชา เดช
เจริญศิริกุล สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แบบบัญชี รายชื่อพรรคท้องที่ไทย ขออภิปรายช่วยชาวบ้าน ปัญหาภัยแล้ง

สมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อ พรรคท้องที่ไทย ท่านประธานครับ วันนั้นผมมีเรื่องหารือเรื่องครับ เรื่องแรก
เป็นเรื่อง สปก.ครับ การออกโฉนด สปก.เปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับ ซ่ึงที่ผ่านมานั้น ที่จะปฏิบัติ ต่อไปหลังจากนี้อีกปีนี้เกรงว่า จะเสร็จไม่ทัน เนื่องจากบุคลากรของเจ้าหน้าที่ สปก.มีน้อยมากครับ ในแต่ละ จังหวัดครับ ครั้นจะไปเร็วก็จะมีความผิดพลาด เยอะแยะมากมาย เพราะที่ผ่านมาการออก สปก.มีทั้งศูนย์
ลอย มีท้้งส่องกล่องที่ดีที่สุดคือ RTK.ครับ ตอนนี้มีปัญหาคิดวา่ ปีนึงแปด ถึง เก้าพันแปลงไม่ทันแน่นอน
ครับ ขอฝากท่านประธาน ไปถึงกระทรวงเกษตรฯ ให้ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปช่วยแต่ละจังหวัด อีก
หลายจังหวัดนะครับจะได้ทัน ภายในเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ เสร็จท่วงที
เรื่องที่สองเรื่องแก้ไขปัญหา
P.M.2.5 ครับ ที่ผ่านมาในทุกรัฐบาลและทุกสัปดาห์ก็จะมีการคุยมาตลอดในเรื่องP.M.2.5 ผมขอเสนอผ่าน
ท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีเกษตรฯ นะครับ ทุกปีเราจะใช้เงินงบประมาณปีนึง หนึ่งหมื่นพันล้าน
เพื่อช่วยค่าเก็บเกี่ยวของเกษตรกรชาวนานะครับ ผมขอให้รัฐบาลช่วยเพิ่มงบประมาณเขาไปอีกสักนิด เพื่อ
เป็นค่าไถเพื่อปลูกปอเทือง หลังฤดูเก็บเกี่ยว(ขอภาพสไลด ์ประกอบ) หลังจากเก็บเกี่ยว

 

ข้าวนาปีแล้วก็จะเป็นทุ่ง
ฟางและเป็นช่วงอากาศร้อนมากในช่วงเดือน มีนาคม และเมษายน นี้ก็จะเกิดการเผาไหม้
ชึ่งก็มีการ
พยายามควบคุมนัอยไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยที่ในส่วนของ
ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านและทางนายอำเภอก็มีการสั่งการ
ทางอบต.ก็เขียนป้าย
ติดประกาศแต่ก็ยังมรการเผาเกิดขึ้น และอันนื่องมาจากอากาศที่ร้อนมากก็หาคนเผาไม่เจอ บางทีก็ไหม้
ในช่วงกลางคืน จนมีการลามไปอีกแต่ในเรื่องนี้ผมขออนุญาตนำเสนอเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวในเรื่อง
ดังกล่าวนี้โดยหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วให้นำปอเทืองไปหว่านทั่ว ประเทศในงบประมาณ หนึ่งหมื่นพันล้านได้ถึง สิบห้าล้านไร่นะครับ เปลี่ยนจากทุ่งเหลือง ๆ กลายเป็นทุ่งปอเทือง เขียวขจีทั่วทั้งประเทศ ทุ่ง
ปอเทืองมีประโยชน์มากมาย
เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัฐกาลที่ ๙ ปอเทืองมีคุณค่าให้ประโยชน์
ทางดินมากมายทั้งปุ๋ยทั้งไนโตรเจน ทั้งฟอสฟอรัส เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตของพี่น้องเกษตรกร
ด้วย ได้อากาศบริสุทธิ์ มีแต่ประโยชน์มากมาย เลยผมฝากไปกรมพัฒนาที่ดิน และกระทรวง
เกษตรฯ ช่วยรณรงค์เรื่องนี้และก็ขอให้ทำ เรื่องนี้อย่างจิงจรัง เพราะจะเป็นช่องทางการแก้ป้ญหาของการ
เผาไหมได้ดีที่สุด ฝากไปถึงกรรมาธิการอากาศสะอาดด้วยนะครับ ฝากสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านช่วย
รณรงค์และหาทางช่วยเรื่องให้เป็นเรื่องจริงสักทีนะครับ พันธ์ปอเทืองก็มีนะครับวันนั้นผมนำไปแจกด้วย

ที่หน้าห้องสภาฯนะครับใครอยากทดลองปลูกนั้นจะได้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนและกับประเทศชาติ
เป็นอย่างดีครับ กราบขอบคุณท่านประธานครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *