นครพนม-หอการค้านครพนม กวาด 3 รางวัล งานครบรอบก่อตั้ง 90 ปีหอการค้าไทย นายกฯ+รมต.ร่วมเป็นเกียรติชื่นมื่น
*****
สืบเนื่อง ครบรอบ 90 ปีของการก่อตั้งหอการค้าไทย ทางหอการค้าไทยนำโดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงได้จัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 ขึ้นที่ภิรัชฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “The time to act is now พลิกวิกฤต ฟื้นเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” รวมถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2566 และ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมปาถกฐาพิเศษในครั้งนี้ด้วย
ในปี 2566 นี้ หอการค้าจังหวัดนครพนม ได้มีโอกาสส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 3 รางวัล และได้รับรางวัลทั้ง 3 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลผู้ว่าสำเภาทอง – นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 2.รางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม – หอการค้าจังหวัดนครพนม และ YEC หอการค้าจังหวัดนครพนม และ 3.รางวัลนักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ – นางสาวอลิศา ทีฆธนานนท์ บริษัท สตูดิโอบี กรุ๊ป จำกัด (ร้านกาแฟ 76A) โดยแต่ละรางวัลมีเกณฑ์ในการผ่านการรับเลือกแตกต่างกันไป
ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ นายธนพัต ทีฆธนานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม ได้รับโอกาสให้เป็นพิธีกรดำเนินรายการร่วมกับ ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ คณบดีบัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 (ช่วงเปิดการสัมมนา) โดยในวันดังกล่าวมีผู้พูด (speaker) ทั้งหมด 3 คน 1.นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวสุนทรพจน์ เ์ปิดการสัมมนา “Connect – Competitive – Sustainable” 2.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ “พาณิชย์ยุคใหม่ การค้าไทยเชื่อมโลก” และ นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และคนทุกกลุ่ม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” และพิธีมอบรางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น ประจาปี 2566
//ภาพ-ข่าว//พงศ์สุคนธ์ คุณธรรมมงคล//นครพนม (061-2838566)