เครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับโครงการ Co-Creation Platform จัดประชุมความร่วมมือเครือข่ายสื่อเพื่อความปลอดภัยทางถนน เสริมสร้างศักยภาพแกนนำสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค=มีคลิป)

เครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับโครงการ Co-Creation Platform จัดประชุมความร่วมมือเครือข่ายสื่อเพื่อความปลอดภัยทางถนน เสริมสร้างศักยภาพแกนนำสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

 

 


วันที่ 7 พ.ย.66 – ที่โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ – สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับโครงการ Co-Creation Platform จัดประชุมความร่วมมือเครือข่ายสื่อ เพื่อความปลอดภัยทางถนน เสริมสร้างศักยภาพแกนนำสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาคร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน
นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมาถือว่าดีขึ้น แต่สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตยังคงน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะเรื่องความเร็ว ถึงแม้ว่าจำนวนครั้งจะลดลงในบางพื้นที่ แต่เมื่อเกิดเหตุอัตราความสูญเสียยังคงสูง เนื่องจากสภาพถนนที่ดีขึ้น ทำให้รถใช้ความเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันกลไกลภาครัฐก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ กลไกหนุนเสริม การบริหารจัดการที่มีตั้งแต่ระดับประเทศลงไปยังระดับพื้นที่ พร้อมทั้งมีการสนับสนุนแก้ไขกฎระเบียบ กติกา ทำให้ท้องถิ่นเข้ามามีการดำเนินการมากขึ้น แต่ก็ยังพบว่าขีดความสามารถของท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาายังมีข้อจำกัด

นายพรหมมินทร์ กล่าวต่อว่า สคอ. ในฐานะที่ทำงานร่วมกับสื่อมวลชนมาอย่างยาวนานและเล็งเห็นว่าสื่อมวลชนคือบุคคลสำคัญที่จะนำนโยบายของภาครัฐส่งผ่านไปยังฝ่ายปฏิบัติการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน ดังนั้นการเสริมสร้างศักยภาพสื่อจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยแกนนำสื่อมวลชนที่เข้าร่วมในครั้งนี้ มีทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์และออนไลน์ จากส่วนกลางและภูมิภาค กว่า 60 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดทิศทางการทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่ง สสส.ได้มีการหนุนเสริมให้มีเครื่องมือที่เรียกว่า “Co-Creation Platfom” ที่จะมาช่วยเสริมศักยภาพแก่สื่อมวลชนอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้สื่อมวลชนได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่หลากหลายได้มากขึ้น และสามารถผลิตสื่อในรูปแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง จะทำให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และทำให้การรณรงค์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นางสาวมาริสา นิยมพงษ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ Co-Creation Platform กล่าวว่า Co-Creation
Platform (c- CP) คือ แพลตฟอร์มออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ร่วมเพื่อการพัฒนาและใช้สื่อสุขภาวะในการมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกิน การอยู่ การใช้ชีวิต อย่างมีสุขภาวะ โดยมีเป้าหมายเพื่ส่วนร่วมระหว่าง สสส. กับพันธมิตรเครือข่าย ผู้นำการเปลี่ยนแปลง และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฟอร์ม (Platform) และใช้ประโยชน์จากสี่อองค์ความรู้สุขภาวะ ซึ่ง Co-Creation Platformองค์ความรู้ด้านสุขภาวะจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ สามารถเก็บความรู้และสื่อในกระเป๋าตนเอง เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข่าวสาร เป็นพื้นที่ด้านการออกแบบให้กับผู้ที่ต้องการทำสื่อมาพบกับผู้ที่มีความถนัดพร้อมผลิตสื่อให้ตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย สมารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ตามบริบทของตนเอง และเป็นพื้นที่ ที่ช่วยให้งานออกแบบสื่อสุขภาวะเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือและตัวช่วยหลากหลายที่ออกแบบมาใช้กับผู้ใช้ที่แม้ไม่มีประสบการณ์ด้านออกแบบมาก่อน ก็สามารถสร้างสื่อเพื่อใช้งานในแต่ละประเภท
ที่อยู่ในระบบเทมเพลตให้เลือกใช้งานได้โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปร่วมเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่…
https://co-creation.thaihealth.or.th/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *