พิษณุโลก พิธีรับ-ส่งหน้าที่ มอบการบังคับบัญชาแม่ทัพภาคที่ 3

พิษณุโลก พิธีรับ-ส่งหน้าที่ มอบการบังคับบัญชาแม่ทัพภาคที่ 3
//////////////////////////////////////
วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่สนามกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ได้กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาแม่ทัพภาคที่ 3 ระหว่าง พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 และ พลตรีประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 โดยในพิธีมีการลงนามเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 3 และได้กระทำพิธีส่งมอบการบังคับบัญชา โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธี
ทั้งนี้ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566
พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า สำหรับแม่ทัพภาคที่ 3 ท่านใหม่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่เข้าใจสถานการณ์ และปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 อย่างแท้จริง
“จึงเชื่อมั่นได้ว่าภายใต้การบังคับบัญชาและการบริหารงานของท่านจะสานต่อภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ได้อย่างดี ซึ่งจะทำให้กองทัพภาคที่ 3 ได้รับการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ขณะที่ พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ว่า จะทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกองทัพภาคที่ 3 ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบทำ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและจริยธรรม” พลโท สุริยะ กล่าว

อีกทั้งจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์ความมั่นคง ความสงบสุข และความรักความสามัคคี ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ สำหรับพลตรี ประสาน แสงสิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นนักเรียน เตรียมทหารรุ่นที่ 24 และเป็นแม่ทัพคนที่ 41 ของกองทัพภาคที่ 3
///////////////////
ขอขอบคุณข้อมูลจาก – มังกร จีนด้วง นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /// รายงาน ///

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *