พ่อเมืองนครพนม นำทีมชวนทดสอบความฟิตพิชิต ความงามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 กับงานเดิน – วิ่ง ข้ามโขง 12 พฤศจิกายนนี้
วันที่ 28 กันยายน 2566 ที่โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายภาสกร พุทธานุภากร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนม พันตำรวจเอก ลือศักดิ์ ดำเนินสวัสดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม นางสาวสุภาภรณ์ ณิรมาณการย์ ประธานมูลนิธิศรีโคตรบูร นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายคมกฤช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ร่วมกันแถลงข่าวพร้อมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนได้มาทดสอบความฟิตพิชิตความสวยงามของสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 กับการจัดกิจกรรม งานเดิน – วิ่ง ข้ามโขง (นครพนม – คำมวน มาราธอน 2566 ) ครั้งที่ 5 ตามโครงการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 นครพนม – คำมวน ซึ่งเป็นกิจกรรมการเดิน – วิ่ง ข้ามโขง บนสะพานที่สวยที่สุดแห่งสยาม ในเส้นทางการแข่งขันถนนเรียบริมแม่น้ำโขงที่ดีที่สุด โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้ามูลนิธิศรีโคตรบูร เพื่อใช้เป็นการกุศลสำหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ และจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลนครพนม
โดยการจัดในครั้งนี้คณะทำงานได้มีการยีนยันถึงความพร้อมในการจัดงานที่มีอย่างเต็มที่ ทั้งการอำนวยความสะดวกในการแข่งขัน การวางแผนรองรับสำหรับนักกีฬาที่อาจจะได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน ไปจนถึงด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการบริหารจัดการในภาพรวมทั้งหมด เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเกิดความประทับใจสูงสุดกับการแข่งขันในครั้งนี้ ที่ยังคงมีมาตรฐานในระดับสากลกับการแข่งขัน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภท (FUN RUN) เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ประเภทฮาร์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร และประเภทมาราธอน 42.195 กิโลเมตร ซึ่งกิจกรรมเดิน – วิ่งข้ามโขงเป็นกิจกรรมที่จังหวัดนครพนม ได้มีการผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมพัฒนาเพื่อให้ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ ด้วยหวังว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกคนจะได้มาเห็น มาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์เมืองรองที่ ที่มีดินแดนติดริมฝั่งแม่น้ำโขง มีประวัติศาสตร์ เรื่องราว เรื่อเล่า และความศรัทธาในเรื่องต่าง ๆ ให้ได้มาเรียนรู้ อีกทั้งยังมีธรรมชาติอันโดดเด่น มีศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์เฉพาะตัวของลูกหลานคนนครพนมที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษมากถึง 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ซึ่งล้วนมีความแตกต่างแต่อยู่กันอย่างลงตัวในแบบวิถีชีวิต Slow Life ที่ก้าวทันโลกในยุคปัจจุบัน การเดินทางสะดวกสบายมาได้ทั้ง ทางสายการบิน หรือจะมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารก็ได้ และในอนาคตก็ยังจะมีรถไฟรางคู่ด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ 2 ทาง คือ ระบบออนไลน์ Page Facebook : เดิน วิ่งข้ามโขง นครพนม-คำม่วน มาราธอน หรือทาง WWW.Rundidi.com หรือ หรือสมัครโดยตรงที่มูลนิธิศรีโคตรบูร อาคารเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี จังหวัดนครพนม ก็ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 062-3245245 คุณอังศนาง 089-6833457 คุณธนวัฒน์ และ 081-6675340 คุณเสมา////
ทินกร เพชรดี สปช.นครพนม ภาพ ข่าว
สุเทพ หันจรัสผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครพนม รายงาน