เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รอง ผบ.มทบ.๓๒ พร้อมด้วย พันโทอลงกต  ดอนมูล  รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มทบ.32 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ของนางสมศรี ถวัลย์วราศักดิ์ อายุ ๖๒ ปี อยู่บ้านกับ ลูกสาว ๒ คน ชื่อ น.ส.จิราพร ถวัลย์วราศักดิ์ อายุ ๔๓ ปี ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ป่วยเป็นโรคโปลิโอ ซึ่งพักอยู่บ้านเลขที่ ๑๕๓/๒ บ้านศรีก้ำ หมู่ ๑ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จว.ล.ป.