#สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เชิญชวนร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ#
เมื่อเวลา น.วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
ขอเชิญ เครือข่าย และผู้ที่สนใจร่วมงานการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษาชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันพุธ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ㆍ๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
โดยมี นายโกวิท ผกามาส อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธาน

พบกับ ของดีทั่วไทย
การมอบโล่โรงเรียนชมรมวัฒนธรรมไทย ยอดเยี่ยม 6 ปี/3 ปีและมอบเกียรติบัตรยอดเยี่ยม 257 โรงเรียน นิทรรศการผลงานชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษาระดับยอดเยี่ยม การแสดงของนักเรียนและการบรรเลงดนตรีไทย
ในครั้งนี้ร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เรามาร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอันดีงามกัน สำหรับช่องทางติดตาม facebook.com/NSNcultural โทรศัพท์ ๐๕-๖๒๕๗-๒๐๑๒, ๐๘๑-๒๘๓-๓๕๙๖, ๐๘๓-๙๗๙-๘๒๙๖