a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ททท.จับมือ​ SET ชวนท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นสร้างเสริมดัชนีหุ้น​ต่อยอดความสุข​’Local​ Life​ &​ Learn’​

24 ต.ค.61​ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นายยุทธศักดิ์ สุภสร​ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย นางลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณปิยพรรณ แถลงข่าวเปิดตัว โครงการ “Local Life & Learn” โดย ททท.​ เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนและเมืองรอง เพิ่มรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก สร้างแหล่งศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลแพ็กเกจการทำ CSR ระหว่างองค์กรและชุมชน และกระตุ้นกิจกรรมส่งเสริมการขายและสร้างความยั่งยืน CSR in The Local โดยเน้นกลุ่มตลาด Group FIT, MICE จัดประชุม สัมมนาและการจัดกิจกรรม CSR ในชุมชนและเมืองรอง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจริงในเมืองรองและทำกิขกรรม CSR อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำด้วยต้นแบบโมเดล “TAT 360° รู้รอบตัว ใส่ใจรอบด้าน” ภายใต้บริบทหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

โดนนายยุทธศักดิ์ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า​ ในปี 2560 ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างจีดีพีให้ประเทศได้ถึง 20% รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการส่งเสริมการสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มฐานรากในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. จึงเล็งเห็นความสำคัญในการตอบรับนโยบายดังกล่าว จึงนำไปสู่การจัดโครงการ “Local Life & Learn” โดยเริ่มจากชุมชนซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม ทั้งวิถีการกิน การใช้ชีวิตอยู่ ลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันของชุมชน ร่วมไปถึงสินค้า ตลาด ศิลปะ ที่เป็นเอกลักษณ์นับเป็นมนต์เสน่ห์ของแต่ละชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการผลักดันรวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเข้าถึง ผนวกกับแนวคิดและการปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ที่กำลังกลายเป็นกระแสที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ ซึ่งการทำ CSR นอกจากปลูกฝังให้พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ในขณะเดียวกันองค์กรก็จะได้รับประโยชน์ที่นอกจากการเป็นองค์กรที่ประสบผลสำเร็จในด้านการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วย
+++++++++++++++