โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๔๖

0
79

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๔๖ จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ณ บริเวณสวนสุขภาพ พุทธสถาน กองบิน ๔๖