จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญร่วมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  จัดอย่างยิ่งใหญ่  SACICT ขอเชิญชม นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ งานเอกลักษณ์ ทักษะฝีมือ กลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่า กว่า 20 ชนเผ่า ร้านค้าจำหน่ายหัตถกรรมกว่า 100 ร้าน จากทั่วประเทศ เพลิดเพลินกับการสาธิต การแสดงองค์ความรู้ วิถี ประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์
ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2561 งานนี้ต้องไปชมเจ้าค่ะ

SACICT ขอเชิญชม นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ งานเอกลักษณ์ ทักษะฝีมือ กลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่า กว่า 20 ชนเผ่า ร้านค้าจำหน่ายหัตถกรรมกว่า 100 ร้าน จากทั่วประเทศ

#GoAyutthaya #Ayutthaya #AyutthayaThailand #Thailand
#อยุธยา #ไปอยุธยา #เที่ยวอยุธยา #ชมอยุธยา

#เมืองอยุธยา #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #พระนครศรีอยุธยา #จังหวัดอยุธยา #แหล่งโบราณ #เมืองมรดกโลก

#ออเจ้า #ตามรอยบุพเพสันนิวาด #แม่หญิงการะเกด
#คุณพี่เดช #ท่านหมื่น