“ตม.จว.ชลบุรีบูรณาการร่วม  รวบพ่อเล้าไทย ค้ากาม 16 สาวลาว” ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ,พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยในประเทศไทย โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร.มอบหมายให้ สตม. ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรที่มีลักษณะลักลอบทำงาน แย่งอาชีพคนไทย หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเข้าข่ายค้าประเวณี ซึ่งอาจนำไปสู่การค้ามนุษย์ได้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช. สตม.,พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์  รอง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.สตม.,พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบช. สตม.,พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย รอง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.ภ.7 ปฏิบัติราชการ รอง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม 3 ,พ.ต.อ.ภาส สิริสุขะ รอง ผบก.ตม.3 และ พ.ต.อ.สัมพันธ์...
"จับกุมผู้ต้องหาชาวรัสเซีย เปิดบริษัทนอมินี ประกอบธุรกิจต้องห้าม เปลี่ยนหนังสือเดินทาง หลบหนีหมายจับกว่า 3 ปี!! ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ,พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติ ที่เข้ามาพำนักอาศัยในประเทศไทย โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร.มอบหมายให้ สตม. ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและกระทำผิดกฎหมาย ในกรณีคือ การเข้ามาประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต อันส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยทั้งเชิงความมั่นคงและเศรษฐกิจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช. สตม.,พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์  รอง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.สตม.,พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบช. สตม.,พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม, พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย รองผบช.สตม.,พล.ต.ต.สุรพงษ์  ชัยจันทร์ รอง ผบช.ภ.7 ปฏิบัติราชการ สตม.,พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม 3 ,พ.ต.อ.ภาส สิริสุขะ รอง ผบก.ตม.3...
"กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น!จัดประชุมหาแนวทางการปฏิบัติการยุติเรื่อง การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์!! เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.มอบหมายให้ พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการยุติเรื่อง การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการกำหนดแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ. ขอนแก่น เป็นประธาน  มีผู้นำองค์กรและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 อาคารศาลากลาง จว.ขอนแก่น!! #ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!! ###############################
"สตม.สืบสวนขยายผล กรณีรถไปรษณีย์ขนแรงงานต่างด้าวพบสาวพม่าเป็นผู้ร่วมขบวนการ!! ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี,พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  เรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยหรือเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จชต./ผอ.ศพดส.ตร. ได้มอบหมายให้ สตม. ดำเนินการกวดขันจับกุมการลับลอบ ขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศ รวมถึงขยายผลในการจับกุมขบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ในประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์  ชิงดวง รรท.ผบช. สตม.,พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์  สัจจพันธุ์  รอง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.กฤษกร  พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.อิทธิพล  อิทธิสารรณชัย รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย รอง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.ภ.7 ปฏิบัติราชการ สตม.,พล.ต.ต.อาชยน  ไกรทอง ผบก.ตม 3 ,พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง ผบก.ตม.3,พ.ต.อ.ภาส  สิริสุขะ รอง...
เครือข่ายลดอุบัติเหตุ ชวน ลด ละ เลิกดื่มเปลี่ยนชีวิต ใช้ “วันเข้าพรรษา” เริ่มต้นลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน ชี้ 3 เดือน ลดโรค-บาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้เกินครึ่ง (วันที่ 12 ก.ค.62) นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้รายงานผลความปลอดภัยทางถนนของโลกปี 2561 พบมีผู้เสียชีวิต 1 ล้าน 3 แสนคน ซึ่ประเทศไทยเป็นอันดับ 9 ของโลก มีผู้เสียชีวิต 22,491 คน ลดลงจากเดิม 2,000 คน และไทยมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 จากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 32.7 คน ต่อประชากร 1 แสนคน ในนั้นเป็นเหยื่อคนดื่มแล้วขับ เกือบ 50% และบาดเจ็บอีกหลายล้านคน พิการนับแสนคน ดังนั้นจึงอยากเชิฐชวนทุกท่านให้ลดความเสี่ยง ลดการเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่มาจากการดื่มแล้วขับ โดยใช้โอกาสวันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันที่...
“นัฐนันท์” ฟอร์มเจ๋งคว้าทองทีมสปรินต์ “เสธ.หมึก” พอใจผลงานนักปั่นดาวรุ่ง “นัฐนันท์ นนทะแก้ว” ฟอร์มยังร้อนแรง คว้าแชมป์ทีมสปรินต์ยุวชนหญิง และได้อันดับ 2 รุ่นเยาวชนหญิง ในศึกจักรยานประเภทลู่ ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” สนามแรก ที่ จ.สุพรรณบุรี ด้าน “เสธ.หมึก” พอใจผลงานนักปั่นดาวรุ่ง พร้อมมอบหมายสตาฟฟ์โค้ชเก็บข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อคัดเลือกนักกีฬาฝีมือดีต่อยอดเป็นกำลังหลักของทีมชาติต่อไปในอนาคต การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ควีนส์สิริกิติ์) ประจำปี 2562 สนามที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ที่เวลโลโดรม จ.สุพรรณบุรี เป็นวันแรกของการแข่งขัน โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกันเป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งก่อนจะเริ่มการแข่งขัน ประธานได้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นร่วมร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” และเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมกับนักกีฬา...
“ช่องวัน31” ถือฤกษ์ดีบวงสรวงละคร “ไปให้ถึงดวงดาว” ดึง “อั้ม-คริส” ประกบคู่กันครั้งแรก! คุณป้อน-นิพนธ์ ผิวเณร หัวเรือใหญ่ฝ่ายละครช่องวัน31 ถือฤกษ์ดีนำทีมบวงสรวงละคร “ไปให้ถึงดวงดาว” กำกับการแสดงโดย สันต์ ศรีแก้วหล่อ ที่ได้ อั้ม-อธิชาติ ชุมนานนท์ และ คริส หอวัง มาประเดิมจอคู่กันทางช่องวัน31 เป็นครั้งแรก ร่วมด้วยนักแสดงคุณภาพอีกคับคั่ง อาทิ แบงค์-ธิติ, มะปราง-อลิสา, ฟลุค-เกริกพล, ต่าย-เพ็ญพักตร์, พิตต้า ณ พัทลุง, ปุยฝ้าย-ณัฎฐพัชร์, ตั้ว-เสฎฐวุฒิ, อุ้ย-สุธิตา, หญิง-ลินทร์พิตา, ปาล์ม-ศุภชัย, เอ๊าะ-กีรติ ฯลฯ ณ อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เมื่อเช้าวันก่อน (11 ก.ค.) ###############################
"กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น!จัดประชุมร่วมคณะกรรมการปลูกป่ากำหนดพื้นที่เป้าหมายปลูกป่าและฟื้นฟูป่า!! เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.พ.อ.คณธัช  ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.มอบหมายให้ พ.อ.สมศักดิ์ สงทามะดัน ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา สน.ปรมน.ทบ.ภาค 2 เป็นผู้แทน ประชุมคณะกรรมการปลูกป่าเพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการปลูกป่า ฟื้นฟูป่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น!! #ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!! ###############################
วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินการอบรม ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2562 มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 46 คน ณ ห้องประชุมนายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ วิทยาเขตนครสวรรค์ ภาพ/ข่าว จาก น.ส.ศุภาณีฆ์ เจตน์เกษตรกรณ์ นักประชาสัมพันธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์
คณะสื่อเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ และผู้ประกอบเพื่อการท่องเที่ยว เที่ยวชมตามรอยเสด็จประภาสต้น รัชกาลที่ 5 บ้านเจ๊กฮวด (เล้า ฮวด เส็ง) เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.ราชบุรี / นครปฐม ได้นำคณะสื่อเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ และผู้ประกอบเพื่อการท่องเที่ยว ตามรอยเสด็จประภาสต้น รัชกาลที่ 5 บ้านเจ๊กฮวด (เล้า ฮวด เส็ง) เลขที่ 83 หมู่ 4 อ.ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้มีนักท่องเที่ยวแวะเยี่ยมจำนวนมาก ซึ่งมี ประวัติความเป็นมาในการเสด็จประพาสต้น เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและคนที่สนใจของนักประวัติศาสตร์ เรื่องการเสด็จประพาสต้นนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงอธิบายไว้ มีความว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระราชอัธยาศัยโปรดฯ ในการเสด็จประพาสตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติมา เสด็จประพาสแทบทุกปี บางคราวก็เสด็จไปเพื่อสำราญพระอิริยาบถ ไม่โปรดฯ ให้จัดการรับเสด็จเป็นทางการ ที่เรียกว่า "เสด็จประพาสต้น" โปรดฯ ให้จัดการที่เสด็จไปอย่างง่ายๆเพื่อสำราญพระราชอิริยาบถอย่างสามัญ คือ ไม่ให้มีท้องตราสั่งหัวเมืองให้จัดทำที่ประทับแรม ณ ที่ใดๆ สุดแต่พอพระราชหฤทัยที่จะประทับที่ไหนก็ประทับที่นั่น บางทีก็ทรงเรือเล็ก...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
scattered clouds
17.2 ° C
17.2 °
17.2 °
63 %
0.9kmh
40 %
จันทร์
26 °
อังคาร
25 °
พุธ
26 °
พฤหัส
27 °
ศุกร์
27 °

ได้รับความนิยม