ข่าว -  ผวจ.ประจวบฯนำประชาชนปลูกป่าในวันรักต้นไม้ วันที่ 21 ตุลาคม 61 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม 2561 และตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่สวนป่าประชารัฐหรือป่าในเมืองภายในสถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนเข้าร่วมกว่า 500 คน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 และวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561 รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยร่วมกันปลูกป่า บำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดินใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยภายในสถานีวนวัฒนวิจัยเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว เสมือนปอดในชุมชนเมืองให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในการใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้. อุดมศักดิ์หัวหิน/ประจวบฯ
จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาครูและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พี่นิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา...
วันที่ 21 ต ค 61 เวลา 10.30 น รร บ้านบุรีรัมย์ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ นายสมลักษ์. ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว เป็นประธานเปิดงานกีฬาต้านยาเสพติด "บุรีรัมย์คัพ ครั้งที่ 23 " ชึ่งมีทีมเข้าแข่งขันจาก อ ชุมตาบง แม่วงก์ และตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ ลาดยาว โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาลและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค มีความสมัคสมานสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำในเป็นนักกีฬารู้กฎกติกา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและที่สำคัญให้เยาวชนห่างใกลยาเสพติด ทั้งนี้ มี ส จ ประมวล. สมัครธัญการ กำนันตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ รักษาการนายก อบต ประธานสภา อบต ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ
เมื่อ ๒๑ ต.ค. ๖๑, ๐๗๓๐ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. แจ้งว่าเมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๑, ๐๑.๐๐ - ๐๔.๐๐ เกิดพายุลมแรงสร้างความเสียหายทำให้ต้นไม้ล้มทับเส้นทางกีดขวางการจราจร ชป.อ.วังเจ้า ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลประดางและประชาชน ดำเนินการตัดต้นไม้ เพื่อเปิดช่องทางการจราจรภายในหมู่ที่ ๒, ๓ และ ๔ ต.ประดาง อ.วังเจ้า จว.ต.ก. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้ปกติ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ชป.อ.วังเจ้า จะติดตามสถานการณ์และรายงานมาเพื่อทราบต่อไป
จ.ราชบุรี/ข่าว สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า เขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี. ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รอง ปลัดกระ ทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ"จิตรอาสาพัฒนาปลูกต้นและบำรุงรักษาไม้" เนื่องในวันรักต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2561 โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน ลูกจ้าง นิตสิต นักศึกษาและ พ่อค้า ประชาชน รัฐวิสาหกิจ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2533 กำหนดให้ วันที่ 21 ต.ค.ของทุกๆปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของขาติทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ ทรงรักและบำรุงรักษาป่าไม้มาตลอดนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาปลูกต้นประดู่ ณ.ศูนย์วิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2539 อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์เชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันปลูกต้นไม้และบำรุงดูแลรักษาเนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2561. ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี
วันที่ 21 ต ค 61 นายสมลักษ์. ยกนัอยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หน่วยทหารชุด กลส นายก อบต ห้วยน้ำหอม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยน้ำหอมและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เปิด กิจกรรมปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทั้งนี้ได้ปลูกต้นเสลาชึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 500 ต้น ณ วัดหัวเขาลานคา ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ข่าวด่วนจ.กำแพงเพชร รถตู้ไม่ประจำทางได้เกิดอุบัติเหตุชนต้นไม้ข้างทางทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย..... รตอ.ชัชนนท์ สนิท มาก ร้อยเวร สภ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ได้รับแจ้งว่าเหตุเกิดเมือ06.50 น. วันที่21ต.ค2561บนถนนพหลโยธิน ช่วง กม.421 มุ่งหน้าขึ้นเหนือ ที่เกิดเหตุเป็นรถตู้โตโยต้า สีขาว ทะเบียน 33-2779 กทม. เสียหลักตกข้างทางชนต้นไม้ ทำให้รถเกิดเพลิงไหม้ ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 6-7 ราย กู้ภัยนำส่ง รพ.คลองขลุง เบื้องต้นเป็นชาวต่างด้าว (เมียนมาร์) และพบผู้เสียชีวิตอีกหลายราย ติดอยู่ภายในรถ ช่วงนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุ ส่วนสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป
พะเยา ชมความสวยงามวิหารวัดดอนมูล (ร่องขุ่น 2) ชมความสวยงามของวิหารวัดดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นฝีมือช่างพะเยา ที่นำความวิจิตรบรรจงศิลป์ สรรค์สร้างงานศิลปะที่นำเอารูปแบบวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ผสมผสานกับศิลปะท้องถิ่น ที่มีความสวยงามตระการตา จนได้รับสมญาว่า เป็นวัดร่องขุ่น 2 ในเมืองพะเยา วิหารที่มีสีขาวตระการตา ที่ถูกประดับตกแต่งลวดลายด้วยปูนปั้นสีขาวเป็นวิหารของวัดดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งนำเอารูปแบบของวัดร่องขุ่นมาทำการจัดสร้าง โดยนำมาผสมผสานกับศิลปะของวัดในเมืองพะเยา ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก หลังชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมศรัทธา ช่วยกันก่อสร้างขึ้น เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ โดยการสร้างวิหารดังกล่าวนั้นได้นำศิลปะของวักร่องขุ่นมาผสมผสานในการสร้าง ด้วยฝีมือช่างของจังหวัดพะเยา ซึ่งขณะนี้ได้ทำการก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จ ไปกว่า 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว ซึ่งมีความสวยสดงดงาม เป็นที่ตื่นตาตื่นใจกับชาวบ้านที่นี่ โดยลักษณะการก่อสร้างจะเป็นการปั้นปูนเป็นลวดลายตกแต่งด้วยติดกระจกสีขาวใสแสงระยิบยับ นับว่าเป็นวิหารวัดที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา จนได้รับสมญานาม วัดร่องขุ่น 2 ของผู้ที่พบเห็น
จังหวัดสุพรรณบุรี เจอพายุฝนถล่มสร้างความเสียหายให้กับประชาชน เสาไฟล้ม ไฟฟ้าดับ เป็นเวลานาน เมื่อ วันที่ 20 ต.ค.61เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุพายุดีเปรสชั่นพัดเข้าบริเวณ จ.สุพรรณบุรี ทำให้เกิดไฟดับเป็นวงกว้าง บ้านเรือนเสียหายหลายหลัง พายุส่งผลความรุนแรงทำให้บ้านเรือนเสียหายหนักแรงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ และพื้นที่อื่นๆใน จ.สุพรรณบุรี ขอบคุณภาพข่าวจาก Cr. ประไพ นนท์แก้ว
ตราด /โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมครั้งที่​ 7/2561​ ก้าวอย่างมั่นคงสู่หลักประกันสังคมที่ยั่งยืน​ จัดโดยสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน​ พร้อมสื่อมวลชนเข้าร่วม​ ที่ห้องประชุมธารทิพย์โรงแรมแคนทารี​ 304​ จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน​ 150​ คน​ วันที่ 20 ตุลาคม 2561 สำนักงานประกันสังคมจัดใหญ่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมทั้ง​ 11 จังหวัดภาคตะวันออก ภาคกลาง ร่วมกิจกรรม การศึกษาเรียนรู้งานประกันสังคม ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี่​ 304​ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี โดย นางสาวสุชาดา เจตนาวณิชย์ ประกันสังคมจ.ตราด และนายแสวง ศรีทอง ผช.ประชาสัมพันธ์จ.ตราด นำสื่อมวลชนแขนงต่างๆในจ.ตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจ.ตราด รวม8 คนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย พร้อมสื่อมวลชนจาก จ.ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สมุทรสาคร สมุทรสงครามและสระบุรี ซึ่งกิจกรรมในวันแรกเป็นการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน การประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม พร้อมกิจกรรมนันทนาการ วันรุ่งขึ้น เป็นพิธีเปิดโครงการ...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
overcast clouds
36.8 ° C
36.8 °
36.8 °
37 %
2.8kmh
89 %
อาทิตย์
33 °
จันทร์
40 °
อังคาร
39 °
พุธ
34 °
พฤหัส
37 °

ได้รับความนิยม