วันที่20ธ.ค2561 ทาง ป.ป.ส.ภาค6 มีนายอุดม นามเมือง ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงาน ปปส.ภาค 6 พร้อม นางสาวสุมนา วิรัชชั่ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลกและได้นำสื่อมวลชนมาชมบ้านของ นางคำไคล คงศรีไพร เป็นประธานชุมชนบ้านนาดี หมู่ 4 ได้พาเยี่ยมชมบ้านโฮมสเตย์ซึงได้ผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตราฐานโฮมสเตย์ไทยดีเด่นผลิตข้าวปลอดสารพิษ พาชมชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี@บ้านนาบัวที่นี้มีต้นดอกฝายนำฝายมาปั่นทอเป็นเสื้อมีจัดกิจกรรมลงข่วงกลุ่มรถพานักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพชมเขาคาดตำนานของพ่อขุนศรีอินทนาทิตย์ ได้มาเล่นว่าวขาดเลยเรียกเขาคาดมาจนถึงปัจจุบัน
ตราด/ชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด ทําพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกกําลังประชาชนตําบลชายแดน พื้นที่ตําบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เวลา 11.30 น.วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ศาลาเอนกประสงค์หาดศาลเจ้า หมู่ 3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นาวาเอก อภิรักษ์ กลิ่นหม่น รองผู้อํานวยการศูนย์จัดระบบป้องกัน เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีปิด การฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดน โดยมี นาวาตรี ศักดิ์ ศรีวิไสย หัวหน้าชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด เป็นผู้กล่าวรายงาน นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ ผู้นําท้องถิ่นตําบลหาดเล็ก พร้อมด้วยทัมวิทยากรต่างๆ และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ ให้เกียรติร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดนในครั้งนี้ ตามคําสั่งการฝึก ศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้มอบหมายให้ชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด ดําเนินการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดนของตําบลหาดเล็ก ชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด ได้ดําเนินการฝึกมาตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 บันนี้การฝึกอบรมได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจํานวนทั้งสิ้น 70 คน...
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 21 ธ.ค 2561
คลังปตท.ลำปาง จัดกิจกรรมรวมใจจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” ขุดลอกคูคลอง “ คน รัก คลอง ” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ลำเหมืองแม่ปูน ด้านหลัง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมลำปาง นำโดย นายณัชพล จีนขจร ผู้จัดการส่วนคลัง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง โดย ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และเรือนจำกลางลำปาง ( เรือนจำชั่วคราวหนองกระทิง ) ได้นำนักโทษชั้นดี แต่งกายด้วยชุดสีเหลือง ร่วมใจจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ขุดลอก คูคลอง “ คน รัก คลอง ” ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี ได้นำอุปกรณ์เครื่องมือครบชุด ลงพื้นที่ร่วมกันประกอบกิจกรรมทำความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่...
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รอง ผบ.มทบ.๓๒ เข้าเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ,ยากไร้ พร้อมได้มอบถุงยังชีพ,ผ้าห่มกันหนาว,น้ำดื่ม และยารักษาโรคซึ่งได้รับมาจาก รพ.ค่ายสุรศักดิ์มตรี มอบให้กับ ๑. นางมูล อินน้อย อายุ ๗๘ ปี บ้านเลขที่ ๙๔/๑ ม. ๑๒ ต.ปงเตา อ.งาว จว.ล.ป. ๒. นางจันทร์ ขาวแดง อายุ ๕๙ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๕/๑ ม.๑๒ ต.ปงเตา จว.ล.ป. ๓. นางต่อมคำ เรือนนาด อายุ ๖๖ ปี บ้านเลขที่ ๓๐ ม.๒ ต.บ้านร้อง อ.งาว จว.ล.ป. ๔. นางอ้ม ฉลาด อายุ ๕๕ ปี บ้านเลขที่ ๓๒...