??#250ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช #อำเภอบางใหญ่ #จังหวัดนนทบุรี ??วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ วัดเสาธงหิน ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีวางหินหลักปักธง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่อำเภอบางใหญ่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นตามโครงการ "250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี" โดยมีนายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ปลัดอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หัวหน้าหน่วยทหารในพื้นที่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมในพิธีด้วย ทั้งนี้ หลังจากที่พระเถรานุเถระและผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้วางหินแล้ว นายอำเภอบางใหญ่พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันวางหินจนครบจำนวน 250 ก้อน ??อำเภอบางใหญ่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำโครงการ "250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี" ขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ...
จังหวัดตาก นายอำเภอพบพระ พร้อมด้วยเกษตรอำเภอและส่วนราชการลงพื้นที่หาทางช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมเขียว กรณีขายไม่ใด้ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 13.30 น.นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ พร้อมด้วย นางอรพิน แสงมณี เกษตรอำเภอพบพระ พันตำรวจโทมนูญ แก้วพันเดิม สว.อก.สภ.พบพระ ร.ท.ชาติชาย ศรีธิวงศ์  หัวหน้า พัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3102 ,ปลัดอำเภอพบพระ , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่4ตำบลคีรีราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ จุดบริการประชาชนคีรีราษฎร์ พร้อม ส่วนราชการ ลงพื้นที่ พบปะ เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมเขียว นายอภิชาติเหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ กล่าวว่า วันนี้ ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยเกษตรอำเภอพบพระ ทางสถานีตำรวจอำเภอพบพระ ทหาร ส่วนราชการอำเภอพบพระ ได้ลงพื้นที่ กรณีที่มีเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมเขียวที่ใด้เข้าพบ นายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร้องขอ ให้หาตลาดและคนมาซื้อกล้วย ตนเองและคณะหัวหน้าส่วนราชการได้ลงพบ กลับ เกษตรกรเจ้าของสวนกล้วย มีสวนหนึ่งที่สามารถส่งออกทางประเทศจีนได้ และมีอีกสวนหนึ่งไม่สามารถ ส่งออกและจำหน่ายใด้ หน่วยงานทางราชการลงมาดูและช่วยหาตลาดให้เกษตรกร ในการจำหน่ายกล้วยหอมเขียว ต่อไป ในวันนี้ นายนะเก่ง แซ่ย่างอายุ 52 ปี ตามทะเบียนบ้านเลขที่ 10 /...
เปิดมหกรรมสานพลังภาคเหนือ18 จังหวัด สุขภาวะดี มีให้เห็น ถ้าทำเป็น ก็เห็นสุข วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสานพลัง สร้างสุขภาวะ ภาคเหนือ " สุขภาพดี ทำเป็น เห็นสุข " โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 3 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้นมีการแถลงข่าวการขับเคลื่อนงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ( กขป.) มีเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 3 เจ้าภาพการจัดงานมหกรรมสานพลังภาคเหนือ 18 จังหวัด “สุขภาวะดีมีให้เห็น ถ้าทำเป็น ก็เห็นสุข” โดยคาดหวังให้เกิดการ “ชม แชร์ เชื่อม ช่วย ใช้” ในประเด็นร่วม 3 เขตภาคเหนือ จำนวน 5 ประเด็น 1. อาหารปลอดภัย 2....
เมื่อ ๐๒๐๙๐๐ พ.ย.๖๑ ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ อ.วัดโบสถ์ จว.พ.ล. ร่วมกับ ปลัดอาวุโส, รองนายก อบต.ท้อแท้, จนท.สาธารณสุขบ้านยาง,จนท.ตำรวจ, จนท. อส อ.วัดโบสถ์, ประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมเข้าสอบสอบผู้ประกอบการทำปลาหมึกย่าง ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ ว่า ผู้ประกอบการได้นำน้ำที่เน่าเสียจากการชำระล้างปลาหมึกไปทิ้งลงคลองชลประทานในเขตพื้นที่บ้านดงกระบาก จากการเข้าตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในการการบ่อบำบัดน้ำเสีย และได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เก็บตัวอย่างปลาหมึกไปตรวจหาสารในเนื้อปลากหมึก เพื่อความปลอดภัยในการประกอบอาหารต่อไป จากการเข้าตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากทางผู้ ประกอบการเป็นอย่างดี ณ บ้านดงกระบาก หมู่๖ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จว.พ.ล. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๕ คน
เมื่อ ๒ พ.ย.๖๑, ๐๘๓๐ กองทัพภาคที่ 3 โดย ร้อย.ทพ.๓๒๐๖ ฉก.ทพ.๓๒ จัด กพ.ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา "โครงการเราทำความดี ด้วยหัวใจ" คณะครูผู้ปกครอง, นักเรียน ร.ร.เพียงหลวง ๗ เเละราษฎร บ.ห้วยสะเเตง ม.๒ ต.งอบ อ.ทุ่งช้างฯ จัดกิจกรรมร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ บริเวณ ร.ร.เพียงหลวง ๗ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จว.น.น.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จเมื่อ ๑๐๐๐